Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 105/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 105 – privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 102 C Breaza (DJ 103 F) – Mănăstirea Breaza, în categoria funcțională de drum comunal

Hotărârea nr 104/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 104 – privind aprobarea trecerii suprafeței de teren de 14907 mp, înscris în C.F. nr. 101122 Șoarș, având categoria de folosință de drum, din domeniul public al U.A.T. Comuna Șoarș în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în vederea derulării unui proiect de reabilitare și modernizare a DJ 105A, din fonduri nerambursabile

Hotărârea nr 103/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 103 – privind alocarea sumei de 20.000 lei, comunei Comăna, cu scopul decontării operaţiunilor de îndepărtare a plutitorilor şi igienizării zonei din proximitatea podului peste râul Olt – DJ 104 K

Hotărârea nr 102/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 102 – privind încetarea raportului de muncă al domnului Pais Ciprian, director al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov, după expirarea perioadei de preaviz, începând cu data de 06.04.2018

Hotărârea nr 101/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 101 – privind aprobarea propunerii de modificare a denumirii instituţiei Muzeul Casa Mureşenilor Braşov

Hotărârea nr 100/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 100 – privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene ”George Barițiu” Brașov

Hotărârea nr 99/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 99 – privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului Casa Mureșenilor Brașov

Hotărârea nr 98/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 98 – privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 si nr.2 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.11 din 30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, începând cu data de 3.04.2018

Hotărârea nr 97/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 97 – privind aprobarea participării Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”

Hotărârea nr 96/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 96 – privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Sibiu-Braşov, în perioada 2014-2020”

Hotărârea nr 95/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 95 – privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a mijlocului de transport (autobuz turistic), marca AYATS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB, aflat în proprietatea privată a Județului Brașov, precum și a caietului de sarcini

Hotărârea nr 94/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 94 – privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. Consilprest S.R.L. Brașov a imobilului situat în Brașov, str. G. Coșbuc nr.2, în perioada 01.04.2018-31.03.2019, prin încheierea unui contract de asociere între Judeţul Braşov și S.C. Consilprest S.R.L. Brașov, pentru practicarea activităţii de tenis pe perioada verii şi extinderea funcţionării patinoarului pe perioada iernii, în Baza Sportivă Olimpia

Hotărârea nr 93/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 93 – privind intabularea parcelei de teren în suprafaţă de 4951 mp, înscrisă în CF nr. 152055 Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov, pe care sunt edificate construcţii componente ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Hotărârea nr 92/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 92 – privind prelungirea contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Roșianu Carmen Nina., pentru Cabinetul medical nr. 12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018

Hotărârea nr 91/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 91 – privind prelungirea contractului de concesiune nr. Ad. 4168/2016, încheiat între Județul Brașov și Dr. Constantinescu Constanța Lucia, pentru cota de ½ din Cabinetul medical nr. 10, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018

Hotărârea nr 90/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 90 – privind prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Județul Brașov și S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2018

Hotărârea nr 89/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 89 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018

Hotărârea nr 88/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 88 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2018

Hotărârea nr 87/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 87 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 februarie 2018

Hotărârea nr 86/22-Mar-2018

Hotărârea nr. 86 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 martie 2018 Pentru – 21

Evenimente în desfășurare