Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 133/09-Mar-2017

Hotărârea nr.133 – aprobarea parteneriatului Judeţului Braşov cu Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov (ADDJB) în vederea depunerii unui proiect în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov

Hotărârea nr 132/09-Mar-2017

Hotărârea nr.132 – demararea procedurii de selecţie pentru două poziții de membrii în Consiliul de Administraţie al S.C. CONSILPREST S.R.L.

Hotărârea nr 131/09-Mar-2017

Hotărârea nr.131 – înlocuirea unor membri în Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administraţie al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Braşov

Hotărârea nr 130/09-Mar-2017

Hotărârea nr.130 – aprobarea participării la cursuri de perfecţionare a consilierilor judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Braşov

Hotărârea nr 129/09-Mar-2017

Hotărârea nr.129 – aprobarea reorganizării Căminului Pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria ca instituţie publică cu personalitate juridică în structura şi în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, precum şi aprobarea statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Căminului de Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria

Hotărârea nr 128/09-Mar-2017

Hotărârea nr.128 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului social Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „Canaan” Şercaia, instituţie publică cu personalitate juridică din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Hotărârea nr 127/09-Mar-2017

Hotărârea nr.127 – aprobarea statului de funcţii, a organigramei, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Hotărârea nr 126/09-Mar-2017

Hotărârea nr.126 – încadrarea drumului judeţean DJ130A, în categoria funcţională de drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunei Părău, judeţul Braşov

Hotărârea nr 125/09-Mar-2017

Hotărârea nr.125 – aprobarea tarifelor pentru lucrările de prestări servicii executate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov şi a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2017

Hotărârea nr 124/09-Mar-2017

Hotărârea nr.124 – aprobarea statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov

Hotărârea nr 123/09-Mar-2017

Hotărârea nr.123 – repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judeţul Braşov, a sumei de 33.167 mii lei din cote defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 -2020

Hotărârea nr 122/09-Mar-2017

Hotărârea nr.122 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 24 februarie 2017

Hotărârea nr 121/09-Mar-2017

Hotărârea nr.121 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 martie 2017

Hotărârea nr 120/24-Feb-2017

Hotărârea nr.120 – reglementarea situaţiei juridice a unui sector din drumul judeţean DJ137A

Hotărârea nr 119/24-Feb-2017

Hotărârea nr.119 – validarea președintelui Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov

Hotărârea nr 118/24-Feb-2017

Hotărârea nr.118 – stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ – financiar pentru doamna profesor Macarie Elena numită prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 77/02.02.2017, începând cu data de 13 februarie 2017 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2017

Hotărârea nr 117/24-Feb-2017

Hotărârea nr.117 – aprobarea amendamentelor la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Braşov privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Hotărârea nr 116/24-Feb-2017

Hotărârea nr.116 – acordarea unui mandat special d-lui Nicolae Săcuiu/Ioan Ştefaniuc, în calitate de reprezentant/înlocuitor al Judetului Braşov în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice

Hotărârea nr 115/24-Feb-2017

Hotărârea nr.115 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.7, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.51

Hotărârea nr 114/24-Feb-2017

Hotărârea nr.114 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.17 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr.1