Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 222/26-May-2017

Hotărârea nr.222 – privind aprobarea structurii organizatorice provizorii pe perioada desfăşurării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Corpului B – Pavilionul Central, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Hotărârea nr 221/26-May-2017

Hotărârea nr.221 – privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat între Judeţul Braşov şi unele U.A.T. - uri din Judeţul Braşov, în vederea realizării Proiectului „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 – format din DJ 131 km 0+000-7+856 şi DJ 131 B km 0+000-12+978”, care va fi propus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Hotărârea nr 220/26-May-2017

Hotărârea nr.220 – privind aprobarea încadrării drumului judeţean DJ 131 D, din categoria funcţională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local – drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunei Hoghiz şi al comunei Racoş, judeţul Braşov

Hotărârea nr 219/26-May-2017

Hotărârea nr.219 – privind aprobarea Convenției de Asociere, încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundaţia SERA ROMÂNIA pentru construirea unei case de tip familial cu o capacitate de 16 locuri în cadrul Complexului de Reabilitare Școlară Brădet.

Hotărârea nr 218/26-May-2017

Hotărârea nr.218 – privind aprobarea Convenției de Asociere, încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Asociaţia „Episcop Vasile Coman” pentru construirea unei locuințe protejate cu o capacitate de 10 locuri în cadrul Complexului de Reabilitare Școlară Brădet

Hotărârea nr 217/26-May-2017

Hotărârea nr.217 – privind aprobarea completării poziţiilor nr.225 şi nr.228 din Anexa nr.1 la HGR nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

Hotărârea nr 216/26-May-2017

Hotărârea nr.216 – privind aprobarea proiectului ”Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat

Hotărârea nr 215/26-May-2017

Hotărârea nr.215 – privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”

Hotărârea nr 214/26-May-2017

Hotărârea nr.214– privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE, DOTARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CORPULUI S+P+7+M ŞI CORP EXTINDERE (DE LEGATURĂ) EXISTENT INTRE CORPUL NOU ŞI CORPUL VECHI ALE SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE DR. I. A.SBÂRCEA BRAŞOV”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat

Hotărârea nr 213/26-May-2017

Hotărârea nr.213 – privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „MODERNIZARE, DOTARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CORPULUI S+P+7+M ŞI CORP EXTINDERE (DE LEGĂTURĂ) EXISTENT ÎNTRE CORPUL NOU SI CORPUL VECHI ALE SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ -GINECOLOGIE DR. I. A.SBÂRCEA BRAŞOV”

Hotărârea nr 212/26-May-2017

Hotărârea nr.212 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017

Hotărârea nr 211/26-May-2017

Hotărârea nr.211 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 mai 2017

Hotărârea nr 210/09-May-2017

Hotărârea nr.210 – privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, respectiv al bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov cu suma de 59,59 mii lei

Hotărârea nr 209/09-May-2017

Hotărârea nr.209 – privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Braşov

Hotărârea nr 208/09-May-2017

Hotărârea nr.208 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 162/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV

Hotărârea nr 207/09-May-2017

Hotărârea nr.207 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 163/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV

Hotărârea nr 207/09-May-2017

Hotărârea nr.207 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 163/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV

Hotărârea nr 206/09-May-2017

Hotărârea nr.206 – privind aprobarea încheierii Acordurilor de parteneriat între Judeţul Braşov şi unele U.A.T. - uri din Judeţul Braşov, în vederea realizării Proiectului „Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105 P km 0+000-3+800”, care va fi propus pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Hotărârea nr 205/09-May-2017

Hotărârea nr.205 – privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Hotărârea nr 204/09-May-2017

Hotărârea nr.204 – privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri mobile achiziţionate prin proiectul „Inovaţii tehnologice folosite la eficientizarea serviciilor publice pentru situaţii de urgenţă în localităţile Bran, Moeciu, Fundata şi Râşnov – PHARE RO 2005/017-553.01.03.05.02 BV 868”, din patrimoniul Judeţului Braşov în patrimoniul U.A.T.- urilor beneficiare ale proiectului