Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 172/03-Apr-2017

Hotărârea nr.172 – aprobarea modificării Art.2 şi Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 69/20.02.2015 privind aprobarea modificării Art.2 şi Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 255/03.06.2014 privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum şi desemnarea reprezentanţilor Judeţului Braşov şi a persoanelor care vor semna Contractul de finanţare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA

Hotărârea nr 171/03-Apr-2017

Hotărârea nr.171 – aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov

Hotărârea nr 170/03-Apr-2017

Hotărârea nr.170 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

Hotărârea nr 169/03-Apr-2017

Hotărârea nr.169 – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

Hotărârea nr 168/03-Apr-2017

Hotărârea nr.168 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 10 din data de 9.01.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: „Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 – format din DJ131, km 0+000 – km 7+856 şi DJ 131 B, km 0+000 – km 12+978”

Hotărârea nr 167/03-Apr-2017

Hotărârea nr.167 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 9 din data de 9.01.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru: „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P – format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ105P km 0+000-3+800”

Hotărârea nr 166/03-Apr-2017

Hotărârea nr.166 – avizul de principiu pentru iniţierea unui schimb de imobile între U.A.T. Judeţul Braşov privind imobilul - clădire Complex Agrement Tâmpa, situat în municipiul Braşov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu, nr.5– domeniul public al judeţului Braşov şi între U.A.T.-Municipiul Braşov, privind: imobilul – clădire şi teren Casa Sfatului, unde funcţionează Muzeul Judeţean de Istorie –P-ţa Sfatului nr. 30, precum şi imobilul - teren de la Baza Sportivă Olimpia, situat în municipiul Braşov, str. George Coşbuc, nr.2 – imobile aflate în domeniul public al U.A.T. Municipiul Braşov

Hotărârea nr 165/03-Apr-2017

Hotărârea nr.165 – aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Braşov - Consiliul Judeţean Braşov şi Primăria Municipiului Braşov, pentru organizarea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Braşovului, în perioada 21-23 aprilie 2017.

Hotărârea nr 164/03-Apr-2017

Hotărârea nr.164 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul 2017

Hotărârea nr 163/03-Apr-2017

Hotărârea nr.163 – aprobarea repartizării unui număr de 23 de posturi, aprobat prin Legea bugetului de stat nr. 6/2017, pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult la nivelul judeţului Braşov

Hotărârea nr 162/03-Apr-2017

Hotărârea nr.162 – aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov

Hotărârea nr 161/03-Apr-2017

Hotărârea nr.161 – aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov

Hotărârea nr 160/03-Apr-2017

Hotărârea nr.160 – aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul şcolar 2017-2018.

Hotărârea nr 159/03-Apr-2017

Hotărârea nr.159 – aprobarea Regulamentului Consiliului Judeţean Braşov privind acordarea unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2017

Hotărârea nr 158/03-Apr-2017

Hotărârea nr.158 – aprobarea modificării statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov

Hotărârea nr 157/03-Apr-2017

Hotărârea nr.157 – aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov

Hotărârea nr 156/03-Apr-2017

Hotărârea nr.156 – aprobarea modificării statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov

Hotărârea nr 155/03-Apr-2017

Hotărârea nr.155 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul Judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2017.

Hotărârea nr 154/03-Apr-2017

Hotărârea nr.154 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L. pe traseele: - Braşov (S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) – Parcul Industrial Ghimbav (S.C. VP Industries România S.R.L. – parcare incintă) şi retur; - Braşov (S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) - Parcul Industrial Ghimbav (S.C. Preh România S.R.L. – parcare incintă) şi retur; - Braşov (S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) – Braşov (S.C. J.F. Furnir S.R.L. – parcare incintă) şi retur; - Braşov (S.C. Bustrade S.R.L. – parcare incintă) – Parcul Industrial Ghimbav (S.C. EDS România S.R.L. – parcare incintă) şi retur.

Hotărârea nr 153/03-Apr-2017

Hotărârea nr.153 – aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSANDRE S.R.L. pe traseul: Braşov (parcare S.C. Metrom S.A. – parcare incintă) – Prejmer Parcul Industrial (S.C. Rumagol S.R.L. - parcare incintă) şi retur.