Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 45/30-Jan-2018

Hotărârea nr.45 – aprobarea contractării de catre UAT Judetul Brasov a proiectului ”Sistem de management Integrat la standarde europene pentru administratia judetului Brașov”, cod SIPOCA 125 si cod MySMIS 110505” în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Implementarea CAF - Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice și Certificarea ISO 9001:2015 la nivelul Județului Brașov

Hotărârea nr 44/30-Jan-2018

Hotărârea nr.44 – aprobarea finanţării din fonduri publice şi alte surse, precum şi a construirii de către Consiliul Județean Brașov a obiectivului de investiții – “Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav”, până la darea în folosință a acestuia

Hotărârea nr 43/30-Jan-2018

Hotărârea nr.43 – aprobarea continuării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2018, conform anexei

Hotărârea nr 42/30-Jan-2018

Hotărârea nr.42 – aprobarea participării Județului Brașov, cu stand expoziţional propriu la Târgul de Turism al României, organizat la Centrul Expoziţional Romexpo, Bucureşti, în perioada 22-25 februarie 2018

Hotărârea nr 41/30-Jan-2018

Hotărârea nr.41 – aprobarea vânzării Cabinetului medical nr. 14, spațiul 4, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 94/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 40/30-Jan-2018

Hotărârea nr.40 – aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.14 A, spațiul 3, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 95/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 39/30-Jan-2018

Hotărârea nr.39 – aprobarea vânzării Cabinetului medical nr. 12, spațiul 2, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 93/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 38/30-Jan-2018

Hotărârea nr.38 – aprobarea vânzării Cabinetului medical nr.5 – RX DENTAR, spațiul 7, situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 91/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de pornire al licitației publice cu strigare pentru vânzarea acestui spațiu, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 37/30-Jan-2018

Hotărârea nr.37 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 26 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 100/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 36/30-Jan-2018

Hotărârea nr.36 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 25 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 99/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 35/30-Jan-2018

Hotărârea nr.35 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 22 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str.Diaconu Coresi nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 98/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 34/30-Jan-2018

Hotărârea nr.34 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 20 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 97/05.12.2017, întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 33/30-Jan-2018

Hotărârea nr.33 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.18 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 96/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 32/30-Jan-2018

Hotărârea nr.32 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 10 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 92/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 31/30-Jan-2018

Hotărârea nr.31 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 3 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi nr.1, jud. Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 90/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 30/30-Jan-2018

Hotărârea nr.30 – aprobarea vânzării cotei-părți de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 1 situat în imobilul-Policlinica Stomatologică "Diaconu Coresi" Brașov, din Brașov, str. Diaconu Coresi, nr.1, jud.Brașov și însușirea Raportului de evaluare nr. 89/05.12.2017 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR – ec. Toth Eniko, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare, conform prevederilor O.U.G.nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotărârea nr 29/30-Jan-2018

Hotărârea nr.29 – aprobarea intabulării parcelei de teren înscrisă în C.F. nr. 118357 Braşov (C.F. vechi nr. 1042 Braşov), cu nr. cad./nr. top.1337,1338, 1339, în suprafaţă de 1031 m.p., domeniul public al judeţului Braşov, pe care sunt edificate construcţii componente ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov

Hotărârea nr 28/30-Jan-2018

Hotărârea nr.28 – iniţierea procedurii, în vederea radierii poziţiei nr. 66 din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al judeţului Braşov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare, și atestat conform Anexei nr. 1 la H.G. nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

Hotărârea nr 27/30-Jan-2018

Hotărârea nr.27 – aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 130/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „ Consolidare şi reamenajare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – PAVILIONUL CENTRAL – Intervenţii Aripa A (inclusiv Corp Recepţie) şi accese Aripa B”

Hotărârea nr 26/30-Jan-2018

Hotărârea nr.26 – neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr. 7, situat în imobilul, clasat ca monument istoric, grupa B, situat în municipiul Braşov, str. Piaţa Sfatului, nr.29, înscris în C.F. nr. 130291-C1-U16 Braşov, nr. cadastral nr. top. (5667 - 5668/1)/1/VII