Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 85/31-Jan-2017

Hotărârea nr.85 – demararea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. CONSILPREST S.R.L.

Hotărârea nr 84/31-Jan-2017

Hotărârea nr.84 – modificarea Hotărârii nr. 123/2016 privind aprobarea colaborării Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea realizării proiectului ”Modernizare drum interjudețean Covasna – Brașov” care face legătura între drumul naţional DN12 şi drumul naţional DN13 și a Hotărârii nr. 20/2017 privind completarea unor lungimi de drumuri județene

Hotărârea nr 83/31-Jan-2017

Hotărârea nr.83 – restrângerea dreptului de administrare asupra suprafeţei de 150 mp, situată la etajul I, în clădirea „Casa Băiulescu”, situată în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 33, imobil aflat în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov şi darea în folosinţă gratuită, a acestui spaţiu, pe perioadă limitată, pentru desfăşurarea activităţii, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

Hotărârea nr 82/31-Jan-2017

Hotărârea nr.82 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 163/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV

Hotărârea nr 81/31-Jan-2017

Hotărârea nr.81 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 162/27.10.2016, în sensul desemnării unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV

Hotărârea nr 80/31-Jan-2017

Hotărârea nr.80 – aprobarea listei spaţiilor libere cu destinaţie de cabinete medicale stomatologice şi activităţi conexe actului medical din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1, domeniu privat al Judeţului Braşov, în vederea vânzării prin licitaţie publică cu strigare

Hotărârea nr 79/31-Jan-2017

Hotărârea nr.79 – avizarea închirierii, prin scoatere la licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 21,22 mp (reprezentat de două încăperi alăturate), situat la parterul Ambulatorului Spitalului Clinic de Copii Braşov, str. Nicopole, nr.45, înscris în lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, Anexa 1 la H.G.R. nr. 972/2002

Hotărârea nr 78/31-Jan-2017

Hotărârea nr.78 – modificarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pentru anul 2017, stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 226/27.12.2016

Hotărârea nr 77/31-Jan-2017

Hotărârea nr.77– aprobarea numirii unui reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov

Hotărârea nr 76/31-Jan-2017

Hotărârea nr.76 – aprobarea achiziţionării de servicii de asistenţă juridică, consultanţă şi reprezentare pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV în dosarul nr. 84/62/2017, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001)

Hotărârea nr 75/31-Jan-2017

Hotărârea nr.75 – desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Graells & Llonch Administrare Parc Industrial S.A.

Hotărârea nr 74/31-Jan-2017

Hotărârea nr.74 – înlocuirea d-lui Orţan Ovidiu-Florin şi a d-nei Ambruş Izabella-Agnes din comisia de analiză şi stabilire a modalităţii legale privind punerea în valoare prin exploatare a imobilelor înscrise în domeniul public al Judeţului Braşov, Baza Sportivă Olimpia şi Complex de Agrement Tâmpa

Hotărârea nr 73/31-Jan-2017

Hotărârea nr.73 – încheierea contractului de management administrativ – financiar cu domnul profesor Orban Gabor, numit în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 09 ianuarie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 937/21.12.2016

Hotărârea nr 72/31-Jan-2017

Hotărârea nr.72 – încheierea contractului de management administrativ – financiar cu doamna profesor Brătucu Tamara - Oana, numită în funcția de director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 09 ianuarie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 938/21.12.2016.

Hotărârea nr 71/31-Jan-2017

Hotărârea nr.71 –încheierea contractului de management administrativ–financiar cu doamna profesor Grecu Claudia-Mariana, numită în funcția de director la Școala Profesională Specială Codlea, ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 09 ianuarie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 1077/21.12.2016

Hotărârea nr 70/31-Jan-2017

Hotărârea nr.70 –încheierea contractului de management administrativ–financiar cu doamna profesor Florescu Carmen, numită în funcția de director la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov ca urmare a promovării concursului, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 09 ianuarie 2017, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 936/21.12.2016

Hotărârea nr 69/31-Jan-2017

Hotărârea nr.69 – stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ – financiar pentru doamna profesor MUREȘAN LUMINIȚA - ANCA numită prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 1080/23.12.2016, începând cu data de 09 ianuarie 2017 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2017

Hotărârea nr 68/31-Jan-2017

Hotărârea nr.68 – stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ – financiar pentru doamna profesor Comşa Doina numită prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 1079/23.12.2016, începând cu data de 09 ianuarie 2017 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2017

Hotărârea nr 67/31-Jan-2017

Hotărârea nr.67 – stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ – financiar pentru doamna profesor MAGDO MATILDA numită prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele, în baza Deciziei inspectorului școlar general al ISJ Brașov nr. 1078/05.01.2016 începând cu data de 09 ianuarie 2017 până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de data de 31.08.2017

Hotărârea nr 66/31-Jan-2017

Hotărârea nr.66 - modificarea punctelor 16 şi 21 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 129/27.10.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburant pentru mijloacele de transport din dotarea instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Braşov