Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 354/31-Jul-2017

Hotărârea nr.354 - respingerea propunerii de însușire a documentației cadastrale pentru dezmembrare imobil – cu nr. cad 114694 din CF nr. 114694 Brașov, imobil aflat în domeniul public al Județului Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc nr.2, cu destinația Baza Sportivă Olimpia Brașov

Hotărârea nr 353/31-Jul-2017

Hotărârea nr.353 - trecerea din domeniul public al UAT Viştea şi administrarea Consiliului Local Viştea în domeniul public al UAT Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov a imobilului teren în suprafaţă de 61 mp, înscris în CF nr.106288 Viştea, nr. cadastral 106288 şi declararea acestuia ca bun de interes public judeţean

Hotărârea nr 352/31-Jul-2017

Hotărârea nr.352 - trecerea din domeniul public al UAT Drăguş şi administrarea Consiliului Local Drăguş în domeniul public al UAT Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov a imobilului teren în suprafaţă de 37 mp, înscris în CF nr.104075 Drăguş, nr. cadastral 104075 şi declararea acestuia ca bun de interes public judeţean

Hotărârea nr 351/31-Jul-2017

Hotărârea nr.351- trecerea din domeniul public al UAT Hârseni şi administrarea Consiliului Local Hârseni în domeniul public al UAT Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov a imobilului teren în suprafaţă de 71 mp, înscris în CF nr.101762 Hârseni, nr. cadastral 101762 şi a imobilului teren în suprafaţă de 173 mp, înscris în CF nr.101761 Hârseni, nr. cadastral 101761 şi declararea acestora ca bun de interes public judeţean

Hotărârea nr 350/31-Jul-2017

Hotărârea nr.350 - aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect şi a acordurilor de parteneriat, PROIECT: „Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, 105C, 105P format din DJ 104A km0+000 – 45+000, DJ 105C km 6+300 – 3+800 şi DJ105P km 0+000 – 3+800”, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională Prioritatea de Investitii 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale Apel de proiecte nr POR 2016/6/6.1/2 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor Județene

Hotărârea nr 349/31-Jul-2017

Hotărârea nr.349 - stabilirea indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii județeni pentru participarea la numărul maxim de ședințe (o ședință de consiliu și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe lună) de 10% din indemnizația lunară a președintelui Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021

Hotărârea nr 348/31-Jul-2017

Hotărârea nr.348 – însușirea raportului de evaluare a autobuzului turistic marca AYATIS BRAVO cu număr de înmatriculare BV-44-CJB aflat în proprietatea privată a Județului Brașov și demararea procedurii de licitație publică pentru vânzarea acestuia

Hotărârea nr 347/31-Jul-2017

Hotărârea nr.347 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov

Hotărârea nr 346/31-Jul-2017

Hotărârea nr.346 – aprobarea suplimentării numărului liniilor de gardă aprobate cu o linie de gardă în specialitatea cardiologie, până la încheierea proiectului de reabilitare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe o perioadă de maximum 2 ani

Hotărârea nr 345/31-Jul-2017

Hotărârea nr.345 - aprobarea actualizării Master Planului de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate (faza de investiții 2014-2020) din cadrul Proiectului “REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL BRAȘOV” prin includerea investițiilor pentru zona Valea Măierușului, Comuna Măieruș, în valoare de 744.310,00 Euro

Hotărârea nr 344/31-Jul-2017

Hotărârea nr.344 - aprobarea încheierii unei Înțelegeri de cooperare între U.A.T. Județul Brașov și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova

Hotărârea nr 343/31-Jul-2017

Hotărârea nr.343 - aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între U.A.T. Județul Brașov și Ministerul Turismului

Hotărârea nr 342/31-Jul-2017

Hotărârea nr.342- aprobarea participării Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”

Hotărârea nr 341/31-Jul-2017

Hotărârea nr.341 - aprobarea participării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”

Hotărârea nr 340/31-Jul-2017

Hotărârea nr.340 - aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Hotărârea nr 339/31-Jul-2017

Hotărârea nr.339 – aprobarea modificării şi completării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, pentru perioada 2016-2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 46/03.02.2016, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 182/09.05.2017

Hotărârea nr 338/31-Jul-2017

Hotărârea nr.338 – aprobarea statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov

Hotărârea nr 337/31-Jul-2017

Hotărârea nr.337 - avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante de Şef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov

Hotărârea nr 336/31-Jul-2017

Hotărârea nr.336 - aprobarea modificării structurii organizatorice prin închiderea pe perioadă determinată a unui număr de paturi din unitatea sanitară publică – Spitalul Clinic de Copii Brașov

Hotărârea nr 335/31-Jul-2017

Hotărârea nr.335 - modificarea Programului acțiunilor culturale pentru anul 2017 al Muzeului “Casa Mureșenilor” Brașov