Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 435/13-Oct-2017

Hotărârea nr. 435 – actualizarea Master Planului Proiectului „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRAŞOV”, versiunea definitivă actualizată, Octombrie 2017, prin corelarea studiilor de fezabilitate întocmite de U.A.T.-urile Voila, Recea şi Beclean, cu soluţiile propuse în cadrul Master Planului

Hotărârea nr 434/29-Sep-2017

Hotărârea nr.434 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 18/05.07.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr 433/29-Sep-2017

Hotărârea nr.433 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.396/2017, privind modificarea anexei cuprinzând indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 – format din DJ131, km 0+000 – km 7+856 şi DJ 131 B, km 0+000 – km 12+978”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 168 din data de 03.04.2017

Hotărârea nr 432/29-Sep-2017

Hotărârea nr.432 – aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor structurilor sportive, pentru anul 2017

Hotărârea nr 431/29-Sep-2017

Hotărârea nr.431 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Cale de rulare Alfa, platforma de îmbarcare debarcare şi extinderea reţelelor de canalizare si drenaj aferente pistei de decolare aterizare” ce constituie etapă constructivă a obiectivului de investiții general ”Aeroport Internațional Brașov – Ghimbav”

Hotărârea nr 430/29-Sep-2017

Hotărârea nr.430 – aprobarea Statului de funcţii pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap “Canaan” Şercaia, instituţie publică cu persoanalitate juridică din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Hotărârea nr 429/29-Sep-2017

Hotărârea nr.429 – aprobarea parteneriatului cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB) în vederea scrierii și depunerii unui proiect în cadrul apelului Programului Operațional Capacitate Administrativă privind Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Județului Brașov

Hotărârea nr 428/29-Sep-2017

Hotărârea nr.428 – aprobarea iniţierii actualizării Planului de amenajare a teritoriului judeţean-judeţul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.198/08.07.2005

Hotărârea nr 427/29-Sep-2017

Hotărârea nr.427 – aprobarea proiectului ”Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat

Hotărârea nr 426/29-Sep-2017

Hotărârea nr.426 – aprobarea documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”

Hotărârea nr 425/29-Sep-2017

Hotărârea nr.425 – aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2017-2018.

Hotărârea nr 424/29-Sep-2017

Hotărârea nr.424 – aprobarea constituirii Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a parcelelor de teren proprietate privată, situate în municipiul Braşov, str. Pictor Luchian nr.26 B, pe care este edificat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov – Corp B, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Braşov, precum şi a secretariatului acesteia

Hotărârea nr 423/29-Sep-2017

Hotărârea nr.423 – aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 5 ani, respectiv, până la data de 30.09.2022, a duratei contractului de închiriere nr. 7517/5.12.2002, încheiat între Consiliul Judeţean Braşov şi doamna Bucur Mariana, pentru apartamentul nr.11, situat în Municipiul Braşov, str. Neptun, nr. 29, bloc 105, cu destinaţia de locuinţă de serviciu

Hotărârea nr 422/29-Sep-2017

Hotărârea nr.422 – aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spaţiilor şi a cotelor părţi din spaţiile cu destinaţie medicală situate în imobilul din Braşov strada Diaconu Coresi nr.1 – Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi

Hotărârea nr 421/29-Sep-2017

Hotărârea nr.421 – aprobarea încheierii „Convenției pentru realizarea și actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap“ convenție de asociere între Consiliul Județean Brașov respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități

Hotărârea nr 420/29-Sep-2017

Hotărârea nr.420 – aprobarea demarării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a procedurilor de contractare a serviciilor sociale de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap acordate beneficiarilor Complexului de Servicii Timiș, precum și aprobarea modelului de caiet de sarcini, acord-cadru pentru furnizarea de servicii sociale și a contractului subsecvent pentru furnizarea de servicii sociale

Hotărârea nr 419/29-Sep-2017

Hotărârea nr.419 – aprobarea modificării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2015-2018

Hotărârea nr 418/29-Sep-2017

Hotărârea nr.418 – aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Hotărârea nr 417/29-Sep-2017

Hotărârea nr.417 – aprobarea modificării Planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2015-2018

Hotărârea nr 416/29-Sep-2017

Hotărârea nr.416 – desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor, precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor