Hotărâri


Pentru a căuta în arhivă folosiţi funcţia de căutare.

Număr
Descriere
Perioadă de timp Dată de început
Dată de sfârşit

Ultimele 20 de hotărâri:

Hotărârea nr 482/22-Nov-2017

Hotărârea nr.482 – aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 156 și radierea pozițiilor nr. 159, 160, 168 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1

Hotărârea nr 481/22-Nov-2017

Hotărârea nr.481 – aprobarea inițierii procedurii de modificare și completare a poziției nr. 182 și radierea pozițiilor nr. 183, 185, 186, 187 – din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin H.G.R. nr. 972/2002 – Anexa nr. 1

Hotărârea nr 480/22-Nov-2017

Hotărârea nr.480 – aprobarea proiectului “Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect precum şi a acordului de parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect și Spitalul Clinic de Obstetrică – Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov, în vederea implementării în comun a proiectului

Hotărârea nr 479/22-Nov-2017

Hotărârea nr.479 – aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru Proiect ”Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” Axa prioritară 3; Prioritatea de Investitii 3.1; Operațiunea B; Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1

Hotărârea nr 478/22-Nov-2017

Hotărârea nr.478 – aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.231/21.06.2017 prin care s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.214-26.05.2017 privind aprobarea proiectului “Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie Dr. I. A. Sbârcea Brașov”, a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea acordului de parteneriat

Hotărârea nr 477/22-Nov-2017

Hotărârea nr.477 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 278/28.06.2017 privind aprobarea proiectului ”Reparaţii capitale, modernizare şi eficientizarea energetică a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, a cheltuielilor legate de proiect și aprobarea acordului de parteneriat

Hotărârea nr 476/22-Nov-2017

Hotărârea nr. 476 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 22 noiembrie 2017

Hotărârea nr 475/09-Nov-2017

Hotărârea nr.475 – modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 378/30.08.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT – Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov în domeniul public al statului român şi administrarea ANAR/Administraţia Bazinală de Apă Olt/ Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov a imobilului înscris în C.F. nr.101423, nr cad.101423 Judeţul Braşov, însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date şi iniţierea procedurii de modificare a coloanei nr.3, la poz.55 din Anexa nr.1 la HGR nr.972/2002

Hotărârea nr 474/09-Nov-2017

Hotărârea nr.474 – modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 377/30.08.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT – Judeţul Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov în domeniul public al statului român şi administrarea ANAR/Administraţia Bazinală de Apă Olt/ Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov a imobilului înscris în C.F. nr.101427, nr cad.101427 Judeţul Braşov, însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date şi iniţierea procedurii de modificare a coloanei nr.3, la poz.55 din Anexa nr.1 la HGR nr.972/2002

Hotărârea nr 473/09-Nov-2017

Hotărârea nr.473 – aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanţare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ105 – alunecare de teren pe DJ105, km 9+400” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2

Hotărârea nr 472/09-Nov-2017

Hotărârea nr.472 – aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanţare pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ105 la km 0+660 în localitatea Voila” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2

Hotărârea nr 471/09-Nov-2017

Hotărârea nr.471 – aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanţare pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul Olt pe DJ131P – Şercaia (DN1) – Hălmeag la km 5+001’’ aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2

Hotărârea nr 470/09-Nov-2017

Hotărârea nr.470 – aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli de cofinanţare pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DJ 108B: DJ 105B - MÂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU - VALEA SÂMBETEI, KM 0+000 - 1+400” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală-PNDL 2

Hotărârea nr 469/09-Nov-2017

Hotărârea nr.469 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 noiembrie 2017

Hotărârea nr 468/26-Oct-2017

Hotărârea nr.468 – aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 152/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din: „Alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”, în „Reabilitare DJ 105 – Alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”

Hotărârea nr 467/26-Oct-2017

Hotărârea nr.467 – aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 364/30.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din: „Pod peste Râul Olt pe DJ 105, km 0+660”, în „Pod peste Râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila”

Hotărârea nr 466/26-Oct-2017

Hotărârea nr.466 – aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiţii din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 363/30.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din: „Pod peste Râul Olt pe DJ 131P, Şercaia – Hălmeag la km 5+001”, în „Pod peste Râul Olt pe DJ 131P-Şercaia (DN 1) – Hălmeag la km 5+001”

Hotărârea nr 465/26-Oct-2017

Hotărârea nr.465 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania de Investiții CNI SA a amplasamentului și asigurarea conditiilor în vederea executării obiectivului de investitii: Reabilitare-Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brașov

Hotărârea nr 464/26-Oct-2017

Hotărârea nr.464 – aprobarea statului de funcții modificat pentru Biblioteca Județeană ”George Barițiu” Brașov

Hotărârea nr 463/26-Oct-2017

Hotărârea nr.463 – aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov