Achizitii directe

Servicii de mentenanță telefonie fixă

Servicii de spălare auto

SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU “Pod peste râul Olt pe DJ 131P -Șercaia (DN1) – Hălmeag la km. 5+001”

SERVICIU DE AUDIT FINANCIAR pentru obiectivul de investitie: “Modernizare drum interjudetean DJ 104A, DJ105C și DJ 105P- format din DJ 104A km. 0+000 -45+000, DJ 105C km. 6+300 -3+800, DJ 105P km. 0+000- 3+800” - Cod SMIS 2014+: 111124.

Arhiva - Achizitii directe

Modificat la data de 14 Februarie 2018