Aeroport


Descărcare - MP+Detaliu zona constructii


Descărcare - MP+Propunere mobilare functiuni


Descărcare - Plan de zona -Lotizare functiuni+obiective avizate AACR


Descărcare - Plan de incadrare in teritoriu AIBG


Descărcare - MASTER PLAN AIBG


Descărcare - Tema de proiectare si Caiet de sarcini - Proiect Tehnic Cale de rulare ALFA, platforma imbarcare-debarcare, extindere retele de canalizare si drenaj aferente pistei de decolare-aterizare


Descărcare - Reactualizarea studiului de fezabilitate pentru etapa III -a de realizare a A.I.B.G. -2016


Descărcare - HCJ 202/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici


Descărcare - Studiu estimare trafic cargo


Descărcare - Studiu estimare arie de acoperire și număr potențial pasageri

Modificat la data de 21 Martie 2017