Camera Agricolă

Camera Agricolă Județeană a fost reorganizată, începând cu anul 2017. Atribuțiile sale au fost preluate de Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov (str. Ecaterina Teodoroiu nr. 38A tel. 0268478529 fax: 0268470264 e-mail: contact@daj-brasov.ro


Descărcare - Prezentare Camera Agricolă

Camera Agricolă Judeţeană Braşov este o instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Braşov care s-a înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului 1609/2009 şi are următoarele atribuţii principale:

* asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;

* sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;

* asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole moderne şi metodele noi de conducere a fermelor;

* furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private; 

* susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare; 

* asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene; 

* organizează seminarii, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;

* se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;

* elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Compartimentului Extensie şi Formare profesională din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi asigură aplicarea acestuia;

* întocmeşte planul judetean de formare profesională pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu consultarea Compartimentului Extensie şi Formare profesională din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

* colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicative;

* implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

* realizează campanii de informare a producătorilor agricoli privind măsurile PNDR 2014 - 2020, normele de eco-condiționalitate, schimbări climatice, cod de bune practici agricole, atestarea produselor tradiționale;

*elaborează documentații pentru patrimoniul pastoral al județului Brașov, amenajamente pastorale, împreună cu consiliile locale și alte instituții din domeniul agriculturii;

* contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu consultarea Compartimentului Extensie şi Formare profesională din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Camera Agricolă Judeţeană Braşov desfăşoară activitatea în teritoriu prin intermediul consilierilor din cadrul celor 9 centre locale.

Centrele Locale (CL) ale Camerei Agricole Judeţene Braşov:

1. CL RUPEA: ing. Szilagyi Laurenţiu 0728/027961

2. CL HĂLCHIU: ing. Tican Iosif 0721/724624

3. CL CODLEA: ing. Popescu Florin Ion 0729/962852

4. CL MOIECIU: ing. Pivodă Elena 0723/184499

5. CL ŞINCA: ing. Duca Gheorghe 0728/027960

6. CL VOILA: ing. Vegheş Ioan 0731/312791

7. CL TELIU: ing. Oagă Simona Ionela 0728/356220

8. CL DRĂGUȘ: ing. Piticaș Mioara 0733/015288

9. CL BRAȘOV: ing. Negură Nicoleta 0732/302729

Dr. ing. Ujupan Georgeta - Director executiv

Adresă: Calea Feldioarei, nr. 20B, Brașov, cod poştal 500483
Telefon/fax: 0368.465.033
Email: caj.brasov@yahoo.com  Modificat la data de 26 Ianuarie 2017