Comisii

Comisii

Comisia nr.1 – de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FORMAŢIUNEA POLITICĂ

1

Gabor Alexandru-Adrian

PDL

2

Manea Ion

PSD

3

Aranyoşi Ştefan

PNL

4

Kovacs Atilla

UDMR

5

Maxim Adrian (supleant)

PNL

Comisia nr.2 – de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FORMAŢIUNEA POLITICĂ

1

Niță Emil

PSD

2

Crizbășan Emanoil-Dorin

PDL

3

Wittstock Eberhard-Wolfgang

FDGR

Comisia nr.3 – pentru industrie, comerţ, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FORMAŢIUNEA POLITICĂ

1

Zavarache Constantin

PSD

2

Maxim Adrian

PNL

3

Braga Horațiu Florentin

PDL

Comisia nr.4 – pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FORMAŢIUNEA POLITICĂ

1

Coman Claudiu

PNL

2

Ambrus Carol

UDMR

3

Veștea Mihail

PDL

4

Sarafinceanu Buibas Gheorghe

PDL

5

Wittstock Eberhard-Wolfgang (supleant)

FDGRComisia nr.5 – pentru administraţie publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FORMAŢIUNEA POLITICĂ

1

Ungureanu Vasile

PNL

2

Oltean Vasile

PNL

3

Danu Aurelian-Leonard

PDL

4

Cornea Gheorghe-Claudiu (supleant)

PNL

5

Olteanu Luminița Nicoleta (supleant)

PDL

Comisia nr.6 – pentru relaţii internaţionale şi dezvoltare durabilă

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FORMAŢIUNEA POLITICĂ

1

Cornea Gheorghe-Claudiu

PNL

2

Lupu Ștefan Ovidiu

PDL

3

Mareș Ioan

PDL

4

Gabor Alexandru-Adrian (supleant)

PDL

5

Drotleff Dieter-Walter (supleant)

FDGR

Comisia nr.7 –pentru sănătate, protecţia copilului şi a persoanelor adulte

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FORMAŢIUNEA POLITICĂ

1

Câju Mariana

PNL

2

Minea Luana

PSD

3

Cristei Nicolae

PC

4

Olteanu Luminița Nicoleta

PDL

Comisia nr.8 – pentru sport și tineret

Nr. crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

FORMAŢIUNEA POLITICĂ

1

Crăciun Dragoș Romulus

PNL

2

Enache Paul

PSD

3

Pop Mircea Virgil

PDL

Comisia nr.9 – pentru turism și servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură

1

Fliundra Ionel

PDL

2

Drotleff Dieter-Walter

FDGR

3

Paler Ioan Miron

PDL

4

Noaghea Nelu Petre

PDL

5

Câju Mariana (supleant)

PNLModificat la data de 19 Noiembrie 2014