Declarația de Politică in Domeniul Calității și Mediului

MISIUNEA

Misiunea noastră este să fim in slujba cetateanului si societatii in general cu servicii de planificare, dezvoltare si administrare a Judetului Brasov in domeniul teritorial, edilitar, administrativ, cultural, social, conditii de mediu – sănătate, ordine publica si integrare europeana.
In toate actiunile noastre respectam cetateanul si cerintele sale si legalitatea.

VIZIUNEA

Administratia publica a Judetului Brasov se va realiza intr-o maniera moderna in stil
european.

VALORILE

1) DEMNITATEA PUBLICA
 

 • Actioneaza legal, etic si in interes public.

2) INTEGRITATE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ
 

 • Acţionează cu CINSTE , LOIALITATE şi RESPECT , adoptă standarde etice înalte.
 • Fii deschis pentru CRITICA CONSTRUCTIVĂ cât şi la SUGESTIILE de ÎMBUNĂTĂŢIRE.

3) ORIENTAREA CĂTRE CETATEAN

 • Ascultă-i pe cetateni ca să le afli nevoile şi acţionează ca şi cum acestea ar fi nevoile tale.
 • Găseşte permanent echilibrul între prevederile legii şi interesele cetatenilor.
 • Gandeste tot timpul la o abordare durabila atat pentru necesitatile prezente dar si pentru cele viitoare.
 • 4) PROFESIONALISM
 • Străduieşte-te să fii întotdeauna cel mai bun în domeniul tău, fii pregătit pentru ceea ce ai de făcut şi atinge obiectivele pe care le ai.

5) RESPONSABILITATE
 

 • Acţionează matur şi conştient de implicaţiile deciziilor tale.

6) PERSEVERENŢĂ
 

 • Du pînă la capăt lucrul în care te-ai implicat.
 • Nu renunţa uşor.
 • Fii oricand gata să o iei de la început.

7) CREATIVITATE

 • Găseşte cele mai bune soluţii la problemele pe care le ai de rezolvat.
 • Atunci cînd aparent “nu se poate”, inovează !

8) ENTUZIASM

 • Menţine treaz spiritul de pionierat.
 • Fii pasionat de ceea ce faci.

9) SPIRIT DE ECHIPĂ
 

 • Comunicarea implică diversitate: ascultă-i şi pe ceilalţi.
 • Cooperează cu colegii pentru atingerea obiectivelor .

10) BUN SIMŢ
 

 • Respectă-i pe cei din jurul tău şi poartă-te aşa cum vrei să se poarte şi ei cu tine.

11) DEDICARE
 

 • Însuşeşte-ţi aceste VALORI şi ACŢIONEAZĂ permanent în spiritul lor.


OBIECTIVE

1) Imbunatatirea continua in cadrul Consiliului Judetean Brasov a Sistemuluu de Management Integrat Calitate Mediu.
2) Cresterea increderii in serviciile oferite de Consiliul Judetean Brasov;
3) Satisfacerea cerintelor clientilor prin definirea si indeplinirea cerintelor acestora si cresterea numarului de servicii oferite
4) Identificarea problemelor de comunicare între primării, instituţiile statului şi cetăţeni.
5) Eficientizarea activităţilor de coordonare a primăriilor din judeţ privind avizarea documentaţiilor de urbanism.
6) Implementarea strategiei de dezvoltare si promovare a turismului brasovean.Impactul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana si-a pus amprenta si in administratia publica. În acest scop punerea la punct a unui sistem de management de mediu (SMM), care sa functioneze corect si eficient, devine o prioritate. Astfel la sfarsitul anului trecut ,in cadrul Consiliului Judetean Brasov s-a certificat Sistemul de Management de Mediu , astfel incat institutia are in momentul de fata un Sistem Management Integrat Calitate- Mediu. Astfel Manualul Calitatii si Mediului, prezinta politica in domeniul calitatii si mediului a Consiliului Judetean Brasov, precum si functionarea Sistemului de Management Integrat. Manualul Calitatii si Mediului are un dublu scop si anume:
Reprezinta documentul cadru de lucru al angajatilor Consiliului Judetean, cuprinsi in Sistemul de Management Integrat Calitate Mediu;
Reprezinta documentul de prezentare si cartea de vizita a Consiliului Judetean in fata organismelor europene, autoritatilor, colectivitatilor judetului, precum si a organismelor de certificare a Sistemelor de Management al Calitatii si Mediu.
Domeniul de aplicare al Manualului Calitatii si Mediului este constituit din activitatile de dezvoltare si administrare publica teritoriala si locala a Judetului Brasov si de integrare europeana.
In calitatea sa de document cadru de lucru al angajatilor Consiliului Judetean Brasov, Manualul Calitatii si Mediului serveste urmatoarelor scopuri imediate:

 •  Cunoasterea de catre fiecare angajat a politicii promovate de conducerea Consiliului Judetean Brasov
 •  Utilizarea sa ca document de referinta al Sistemului de Management al Calitatii si Mediului conform cerintelor SR EN ISO 9001:2001 si SR EN ISO 14001:2005, exprimate atat in manual cat si in celelalte documente de sistem (proceduri de sistem, proceduri si instructiuni specifice de lucru).

In ceea ce priveste Manualul Calitatii si Mediului ca document de prezentare a organizatiei, catre parteneri: autoritati, colectivitati si cetateni, precum si catre organisme de certificare, se pot face urmatoarele consideratii:
- MCM reprezinta garantia capacitatii si seriozitatii Consiliului Judetean Brasov in indeplinirea sarcinilor si realizarea serviciilor intr-un sistem ordonat si controlabil cu respectarea legalitatii si solicitarilor cetatenilor.

 
Descărcare - Manualul Calitatii si Mediului

Modificat la data de 20 Iunie 2011