Direcția Judeteană de Drumuri si Poduri


Descărcare - Contract subsecvent pentru "Lucrări de întreținere și reparații a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov"

Serviciul Administrare Drumuri

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, Serviciul Administrare Drumuri are în structura organizatorică 3 compartimente cu atribuții specifice:
- Compartimentul Administrare Drumuri, Coordonare, Programare;
- Compartimentul Urmărire Execuţie Lucrări;
- Compartimentul Exploatare Drumuri.

Reţeaua de drumuri judeţene a judeţului Braşov administrată de Consiliul Judeţean Braşov are lungimea de 805,140 km, din care:
- 535,823 km drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică;
- 5,411 km drumuri cu îmbrăcăminte din beton de ciment;
- 3,908 km drumuri din pavaje;
- 200,466 km drumuri pietruite;
- 59,532 drumuri de pământ.
Activitatea de întreţinere, reparaţii şi modernizare a reţelei de drumuri judeţene a judeţului Braşov se desfăşoară pe baza Strategiei de dezvoltare a reţelei de drumuri judeţene a judeţului Braşov pe perioada 2009-2013, aprobată prin H.CJ. nr.143/01.07.2009, prin care s-au propus următoarele obiective:
- întreaga reţea de drumuri judeţene să fie asfaltată;
- toate podurile de pe reţea să fie executate din beton;
- lucrările de artă (ziduri de sprijin, podeţe, gabioane, praguri de protecţie etc.) necesare pentru exploatarea normală a drumurilor, să fie executate integral.
Strategia de dezvoltare implementată în totalitate va asigura integrarea judeţului Braşov la nivel de infrastructură de drumuri judeţene în standardele cerute de U.E. Această strategie se actualizează la începutul fiecărui an şi cuprinde starea de viabilitate a drumurilor judeţene la finele anului anterior, precum şi starea de viabilitate a podurilor de pe drumurile judeţene.
* Programul de lucrări pe drumurile judeţene în anul 2010 a fost în valoare  totală de 46.120,81 mii lei, realizat 34.055,46 mii lei în limita fondurilor asigurate.
* Programul de lucrări aprobat pentru anul 2011 are valoarea de 30.954,18 mii lei, ceea ce reprezintă 65% din valoarea fondurilor alocate la nivel de 2010.Modificat la data de 28 Martie 2017