Direcția Judeteană de Drumuri si Poduri


Descărcare - Contract subsecvent pentru "Lucrări de întreținere și reparații a drumurilor județene aflate în administrarea Consiliului Județean Brașov"

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, Direcţia de Administrare Drumuri şi Poduri are în structura organizatorică 4 compartimente:
- Compartimentul Coordonare, Programare şi Administrare,
- Compartimentul Urmărire Execuţie Lucrări,
- Compartimentul Exploatare Drumuri Judeţene,
- Compartimentul Autorizaţii şi Verificări Transporturi Rutiere.
Atribuţiile fiecărui compartiment sunt precizate în ROF a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov.
Reţeaua de drumuri judeţene ale Judeţului Braşov, administrată prin D.A.D.P de Consiliul Judeţean Braşov are lungimea de 805,140 km, din care:
- 535,823 km drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică;
- 5,411 km drumuri cu îmbrăcăminte din beton de ciment;
- 3,908 km drumuri din pavaje;
- 200,466 km drumuri pietruite;
- 59,532 drumuri de pământ.
Activitatea de întreţinere, reparaţii şi modernizare a reţelei de drumuri judeţene ale Judeţului Braşov se desfăşoară pe baza Strategiei de dezvoltare a reţelei de drumuri judeţene ale judeţului Braşov pe perioada 2009-2013, elaborată de Direcţia de Administrare Drumuri şi Poduri, aprobată prin H.CJ. nr.143/01.07.2009 prin care s-au propus următoarele obiective:
- întreaga reţea de drumuri judeţene să fie asfaltată;
- toate podurile de pe reţea să fie executate din beton;
- lucrările de artă ( ziduri de sprijin, podeţe, gabioane, praguri de protecţie etc) necesare pentru exploatarea normală a drumurilor, să fie executate integral.
Strategia de dezvoltare implementată în totalitate, va asigura integrarea Judeţului Braşov la nivel de infrastructură de drumuri judeţene la standardele  cerute de U.E.
Această Strategie se actualizează la începutul fiecărui an şi cuprinde Starea de viabilitate a drumurilor judeţene la finele anului anterior, precum şi Starea de viabilitate a podurilor de pe drumurile judeţene.
Activitatea de întreţinere, reparaţii şi modernizare a reţelei de drumuri judeţene s-a desfăşurat în anul 2010 pe baza Programului de lucrări pe drumuri judeţene -2010, aprobate prin buget, urmare a Propunerii de Program elaborată de D.A.D.P. în trimestrul IV 2009.
Programul s-a elaborat în conformitate cu Nomenclatorul activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice, aprobat prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.78/1999, în funcţie de:
- resursele financiare alocate;
- durata normată de funcţionare a drumurilor publice;
- periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumurile publice
Programul de lucrări pe drumurile judeţene în anul 2010 a fost în valoare  totală de 46.120,81 mii lei, realizat 34.055,46 mii lei în limita fondurilor asigurate.
Lucrările mari au fost realizate integral marea majoritate, mai puţin câteva, care din lipsă de fonduri asigurate integral la nivel de program, urmează a fi finalizate în anul 2011, ca de exemplu: pod pe DJ 102C Lisa( amenajare albie); Reabilitare DJ 104 E Şinca- Mănăstirea Şinca ( lucrări de rigole din beton); Amenajare intersecţie cu sens giratoriu între DN 11 km 8+472, DJ 112 şi str. Gării loc Hărman (dată în circulaţie  la 01.05.2011), restul de poziţii cuprinzând lucrări şi contracte de dirigenţie de lucrări achitate parţial în anul 2010, ce se achită cu prioritate în anul 2011.
Lucrările mari realizate au fost următoarele:
- Întreţinerea şi repararea curentă a întregii reţele de drumuri judeţene în lungime totală de 805,140 km pentru care s-a alocat suma de 17.477.030, mult sub valoarea propusă de 300.000 mii lei. Totuşi, din aceste fonduri alocate s-a reuşit derularea normală a activităţii de deszăpezire în sezonul de iarnă 2010, trimestrul I şi trimestrul IV, au fost reabilitate cu covor asfaltic 17,218 km de drumuri aflate la limita de a fi impracticabile, au fost reparate prin plombare cu mixtură asfaltică şi full jet cei 535,823 km de drumuri asfaltate, s-au făcut reparaţii la drumurile judeţene pietruite pe o lungime de 154,629 km (77% din reţea), au fost executate reparaţii curente la podeţele aflate în stare critică în valoare de 176.060.În concluzie, se poate spune că deşi fondurile asigurate au reprezentat doar 58% din programul de lucrări propus, s-a reuşit totuşi menţinerea întregii reţele la o stare normală de viabilitate, datorită în principal folosirii cu maximă eficienţă a fondurilor alocate.
Alte lucrări mari realizate:
- Executarea până la nivel de suprastructură a Podului de beton armat de pe DJ 102D Lisa cu o lungime de 20 m, ce urmează a fi finalizat în anul 2011;
- Executarea a 5 km de experiment de Reabilitare a DJ 112 D cu enzime Perma Zyme 11 X la un preţ ce reprezintă 70 % din preţul standard stabilit prin H.G. nr.717/2010, ce se va finaliza în anul 2011 prin executarea celui de-al II- lea strat de asfalt;
- Asfaltarea unui sector de 2,8 km pe DJ 131C Racoş, rămânând de asfaltat 5,5 km din cei 12 km, cu finanţare integrală Consiliul Judeţean Braşov.
Deşi Consiliul Judeţean Braşov face eforturi financiare mari pentru a asigura fondurile necesare an de an pentru reabilitarea şi modernizarea întregii reţele, anul 2010 a fost anul în care s-a reuşit să se asigure doar 30% din media anuală de 130 mil. a sumei necesare de 682 mil. lei pentru întreaga reţea, ce a mai rămas de reabilitat şi modernizat în lungime de 455,581.
D.A.D.P.actualizează Strategia la începutul fiecărui an în funcţie de programul realizat anul anterior, dar consideră necesar a se avea în vedere accelerarea reabilitării şi modernizării reţelei rămase din fonduri asigurate de Consiliul Judeţean Braşov, întrucât fondurile asigurate judeţului Braşov de Guvernul României prin H.G. 530/2010 au fost mult sub programul de 7 drumuri propus de Plenul Consiliului Judeţean Braşov (un număr de 3 drumuri, din care pentru 2 drumuri s-au asigurat doar parţial finanţarea).Considerăm că judeţul Braşov a fost total dezavantajat, dacă avem în vedere că la o reţea de 805 km administrată de Judeţul Braşov s-au aprobat 3 drumuri, faţă de un judeţ vecin mai mic, căruia i-au fost aprobate spre finanţare 10 drumuri judeţene, la o reţea  administrată de 278 km.
Programul de lucrări aprobat pentru anul 2011 se află în Anexa 5 la prezentul raport, valoarea totală fiind de 30.954,18 mii lei, ce reprezintă 65% din valoarea fondurilor alocate la nivel de 2010.
Lucrările mari propuse  sunt cele cu termen de finalizare contractual:
- Pod Lisa;
- Reabilitare DJ 112 D Tărlungeni-Cărpiniş;
- Refacerea celor 2 sectoare de drum de pe DJ 132 B Drăuşeni şi DJ 104 L Viscri, afectate de calamităţile din luna iulie 2010;
- Amenajarea intersecţiei de pe DN 11- DJ 112 D;
- Reabilitarea unui nou sector de 2 km pe DJ 131C Racoş.
Se poate constata însă că fondurile alocate pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene în sumă de 6.303,69 lei reprezintă 40 % din cele alocate în anul 2010 , în valoare de 17.477.030 lei, drept urmare se va ajunge ca întreaga reţea de drumuri asfaltate să nu mai poată fi menţinută la un nivel corespunzător de viabilitate, prin lucrările necesare de întreţinere şi reparaţii curente.
Este necesară o evaluare a situaţiei fondurilor asigurate la nivelul anului 2011, în vederea unei suplimentări, cu cel puţin 10 mil. lei pentru activitatea de întreţinere şi reparaţii curente, absolut necesară pentru menţinerea unei stări de viabilitate corespunzătoare.
Programul de modernizări şi reabilitări propuse prin Strategia la nivelul anului 2011, va fi se pare unul de recesiune ajunsă la cotă maximă, pentru fondurile necesare pentru infrastructura de drumuri judeţene.
Sperăm într-o reluare a Strategiei, urmare în principal a H.CJ. nr. 136/18.02.2011 privind contractarea unui împrumut bancar de 14 mil Euro pentru reabilitarea a 60,597 km drumuri judeţene.Modificat la data de 14 Noiembrie 2016