Eliberări Cărți de Identitate

Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov, aduce la cunoştinţa publicului următoarele prevederi ale legislaţiilor în vigoare.

Cetăţenii români au obligaţia legală să solicite eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani.

Termenele de valabilitate ale C.I. sunt: 14 – 18 ani, - valabil 4 ani;

18 – 25 ani, - valabil 7 ani;

25 – 55 ani, - valabil 10 ani;

După 55 ani- termen nelimitat;

Documentele necesare eliberării actelor de identitate:

- cerere pentru eliberarea actului de identitate;

- certificat de naştere, original şi copie;

- actul de proprietate al imobilului de domiciliu sau contractul de vânzare-cumpărare al acestuia, original şi copie. Dacă titularul dreptului de proprietate al imobilului este o altă persoană decât solicitantul cărţii de identitate, este necesar consimţământul acestuia, care se manifestă prin completarea unei declaraţii de primire în spaţiu, aflată pe reversul cererii pentru eliberarea actului de identitate;

- cartea de identitate deţinută anterior;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate 7 RON, care se achită la caseriile SPCLEP ( al primăriilor);

- timbru fiscal de 4 RON;

C.I. se eliberează în următoarele cazuri:

- la expirarea termenului de valabilitate;

- dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;

- în cazul schimbării domiciliului;

- în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

- în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

- în cazul deteriorării actului de identitate;

- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

- la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi;

- când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

- în cazul schimbării sexului;

- în cazul anulării;

- pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Pentru date suplimentare puteţi vizita situl nostru:  www.evpbrasov.roDirector executiv,

Gabriela Ungureanu
 Modificat la data de 15 Aprilie 2013