Protecția Mediului


Program integrat de gestionare a calității aerului în aglomerarea Brașov

Descărcare - Aici

Arii naturale protejate

Arii naturale protejate


Gestionarea deşeurilor

Descărcare - Sistem de management integrat al deseurilor solide în județul Brașov
Descărcare - Anunţ public dezbatere PJGD
Descărcare - Proiecte în derulare privind gestiunea deşeurilor
Descărcare - Aviz de Mediu P.J.G.D.
Descărcare - P.J.G.D. Braşov 2008


Situri Natura 2000

Descărcare - Situri Natura 2000 din Judeţul Braşov
Descărcare - Arii de protecţie specială avifaunistică din Judeţul Braşov
Descărcare - Situri de importanţă comunitară din Judeţul Braşov


Informaţii de mediu

Descărcare - Comunicat de presă (07.05.2012)
Descărcare - Lansare proiect GEF SGP 2012 - Modele de management durabil al pajistilor din zonele rurale montane
Descărcare - Proiect GEF-SGP - Comunicat derulare 2010
Descărcare - Proiect GEF-SGP - Schimbari climatice 2010
Descărcare - Ziua Internaţională a Protecţiei Stratului de Ozon
Descărcare - Ziua Mondială a populaţiei
Descărcare - Lansare Proiect GEF-SGP - Schimbari climatice 2010
Descărcare - Proiect GEF-SGP - Informare activitati 2010
Descărcare - Ziua Mondială a Soarelui
Descărcare - Ziua Mondială a luptei împotriva secetei şi a deşertificării
Descărcare - Ziua mondială a oceanelor
Descărcare - Ziua mondială a mediului
Descărcare - Festivalul narciselor de la Poiana cu Narcise
Descărcare - Ziua europeană a păsărilor
Descărcare - Calendarul evenimentelor ecologice
Descărcare - Legislaţie protecţia mediului


Descărcare - Îndrumar pentru economisirea energiei

Modificat la data de 10 Martie 2017