24.09.2021 Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Braşov - luni, 27 septembrie, ora 15:00

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Braşov - luni, 27 septembrie, ora 15:00DISPOZIŢIA NR. 600 din data de 24.09.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 27 septembrie 2021, ora 15:00  Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, în temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare,   DISPUNE:   Art. unic - Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 27 septembrie 2021, ora 15:00, cu următoarea   ORDINE DE ZI:   1. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2021, conform Dispoziției nr. 588/16.09.2021 emisă de președintele Consiliului Județean... citeste mai mult

Evenimente în desfășurare