19.11.2021 DISPOZIŢIA NR. 731 din data de 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 26.11.2021, ora 12:00

DISPOZIŢIA NR. 731 din data de 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 26.11.2021, ora 12:00 Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov; În temeiul art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și (2) lit. “a” și al art. 196 alin. (1) lit. “b” din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare, DISPUNE: Art. unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de  26.11.2021, ora 12:00, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.10.2021. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.10.2021.  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.10.2021. 4.... citeste mai mult

Evenimente în desfășurare