11.01.2022 DISPOZIŢIA NR. 18 din data de 11.01.2022, pentru completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 12 ianuarie 2022, ora 11:00

DISPOZIŢIA NR. 18 din data de 11.01.2022, pentru completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 12 ianuarie 2022, ora 11:00 Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov; Ținând cont de Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov nr. 17/ 10.01.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 12 ianuarie 2022, ora 11:00,   În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;   DISPUNE:   Art. unic – Ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Braşov convoacat de îndată în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 12.01.2022, ora 11:00, se completează cu punctul 7, după cum urmează:   ORDINE DE ZI:   1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul... citeste mai mult

Evenimente în desfășurare