26.05.2023 Încă 3 posturi scoase la concurs de RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”

Încă 3 posturi scoase la concurs de RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”Vineri, 26 mai, Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a dat publicităţii două anunţuri de recrutare privind scoaterea la concurs a trei posturi, după cum urmează:  - 1 post vacant de conducere de director economic-comercial, gradul I, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână, la Direcția Economică-Comercială Condiţii specifice:     studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) Ştiinţe economice;  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 7 ani, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;  să dețină cunoștințe operare PC: MS Office,... citeste mai mult

Evenimente în desfășurare