Cariera

vezi arhiva

Anunţuri concursuri


Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier grad profesional superior in cadrul Serviciului Resurse Umane, Strategii de Informatizare

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier grad profesional superior in cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa, Directia Juridica

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacată de DIRECTOR GENERAL, gradul II la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de auditor, grad profesional superior, Biroul Audit Intern

RELUARE PROCEDURĂ DE SELECŢIE PENTRU UN POST DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAŞOV. Plan de selecţie – Componenta iniţială

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional superior, Birou Centralizare Achiziții Publice și Strategii / Direcția Achiziții și Contractare


Dosare de înscriere


Dosar înscriere

Evenimente în desfășurare