Cariera

Anunţuri concursuri


PROCEDURA DE SELECŢIE PENTRU RECRUTAREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DE LA SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAŞOV

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier, grad profesional superior Compartimentul UJMSCUP-ATJSP, Direcţia Drumuri Judetene si Servicii Publice

Concurs de recrutare în vederea ocupării a două funcţii publice de executie de consilier grad profesional superior Serviciul Buget, Direcţia economica

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier, nivel studii S, gradul II în cadrul Compartimentului Certificare Aeroport / Direcţia Implementare Aeroport Braşov

Concurs de ocupare a unui post de conducere de natură contractuală de Director, gradul II, Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov

Anunț examen pentru promovarea a doi funcționari publici în gradul profesional imediat superior

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuţie vacante de CONSILIER, Clasa I, nivel studii S, grad profesional superior, Serviciul Financiar Contabilitate, Direcţia economică

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Execuție și Exploatare Drumuri Județene, Serviciul Lucrări Întreținere și Investiții pe Drumuri Județene

Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice de execuţie în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Contractare

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții contractuale de execuție vacante de: consilier, nivel studii superioare, gradul profesional IA și consilier, nivel studii superioare, gradul profesional I, în cadrul Unității de Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Judeţul Braşov, Direcția Management Proiecte

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, auditor, grad profesional superior, Biroul Audit Public Intern

Reluat demararea procedurii pentru un post de membru in CA la SCCArfil SA Brasov


Dosare de înscriere


Dosar înscriere

Evenimente în desfășurare