Cariera

Anunţuri concursuri


Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta de consilier, clasa I, nivel studii S,grad profesional superior, Serviciul Financiar Contabilitate / Directia Economica

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, nivel studii S, grad profesional superior, Compartimentul Guvernanţă Corporativă, Direcţia Juridică

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional principal, Compartiment Protecţia Mediului / Arhitect şef

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuţie vacante de CONSILIER, Clasa I, nivel studii S, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Execuţie şi Exploatare Drumuri Judeţene, Serviciul Lucrări Întreţinere şi Investiţii pe Drumuri Judeţene, Direcţia Drumuri Judeţene şi Servicii Publice


Dosare de înscriere


Dosar înscriere

Evenimente în desfășurare