Cariera

Anunţuri concursuri


Reluarea procesului de selecție şi evaluare pentru recrutarea unui membru în Consiliul de Administație, pe perioada mandatului 2021-2025 pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA BRASOV

Concurs de proiecte de management Muzeul de Arta Brasov

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Asistență Medicală și consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional superior, Serviciul Financiar Contabilitate

Procedura de selecție pentru recrutarea a doi membri în Consiliul de Administrație la Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav

Examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru un funcționar public de execuție numit la Direcția de Achiziții și Contractare

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale de execuţie vacante în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii contractuale în cadrul Compartimentului Certificare Aeroport / Direcţia Implementare Aeroport Braşov

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, nivelul studiilor S, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală şi Medico-Socială, Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală


Dosare de înscriere


Dosar înscriere

Evenimente în desfășurare