Cariera - arhiva

vezi anunturile valabile

Anunţuri concursuri


Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator public

REZULTATE SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE pentru concursul organizat în data de 04.10.2016, pentru ocuparea unui post vacant de administrator public

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional, consilier, grad profesional II pentru personalul contractual ce îndeplinește condițiile de promovare în semestrul II al anului 2016

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Director executiv al Direcției de Sănătate şi Asistenţă Medicală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Anunț selecție de membrii în Consiliul de Administraţie la S.C. Carfil Industrial Parc SA Brașov și în Consiliul de Administraţie la S.C. Metrom Industrial Parc SA Brașov

Anunț examen de promovare în gradul profesional superior al funcţionarilor publici

Anunț rezultate proba scrisă pentru concursul de Administrator public

Anunț rezultate interviu Administrator public

Anunț rezultate finale Administrator public

Selecție pentru recrutarea a trei membri în Consiliul de Administrație la S.C. CONSILPREST SRL

Concurs de recrutare pentru o funcție publică de execuție

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, Serviciul Administrare Drumuri

Concurs de recrutare consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare

Concurs de recrutare a două funcţiei publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate / Direcția Economică

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuţie de inspector de specialitate, S, gradul II, din cadrul Compartimentului Programe pentru Incluziune Medico-Socială / Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală şi a unui post vacant de magaziner, M, din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate / Direcţia Economică.

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Venituri / Direcția Economică

Consiliul Județean Brașov în calitate de autoritate publică tutelară a SC CONSILPREST SRL anunță începerea procesului de selecție pentru două poziții de membri în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 60 și art. 28 și 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare aprobată prin Legea 111/2016

Rezultate selecție dosare de înscriere pentru concursul organizat în data de 04.05.2017, pentru ocuparea unui post vacant de execuție în cadrul Secretariat Vicepreședinți/Cabinet Președinte

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier -Compartimentul Urmărire Execuţie Lucrări / Serviciul Administrare Drumuri

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier, gradul II, Secretariat vicepresedinti

Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice - Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, Serviciul Achiziţii Publice

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier Serviciul Buget

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală de inspector de specialitate debutant, Serviciul Financiar Contabilitate, Direcţia Economică

Concurs de recrutare pentru ocuparea a patru funcţii publice de consilier, în cadrul Direcţiei Economice

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier debutant, Compartimentul de Programe pentru Incluziune Medico-Socială

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional superior / Compartimentul Investiţii, Urmărire Contracte şi Lucrări

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional superior, Serviciul Achiziţii Publice

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier debutant -Compartimentul de Programe pentru Incluziune Medico-Socială / Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală

Concurs două posturi vacante contractuale: de muncitor calificat, treapta profesională II, și îngrijitor

Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie de consilier, Serviciul Achiziţii Publice

Anunt de transfer la cerere pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de auditor, grad profesional superior, Biroul Audit Intern

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier, gradul IA, Secretariat Vicepreședinți

Anunț examen de promovare funcționar public de execuție

Concurs de ocupare a unui post temporar vacant de inspector de specialitate , S, gradul profesional I, DSAM

Concurs de recrutare functie publica de executie de consilier, debutant, Serviciul Relatii Externe, Invatamant, Cultura, Turism, Sport

Concurs de recrutare functie publica de executie, consilier, gr.prof. superior, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare

Concurs de recrutare functie publica de executie, consilier, gr. prof. superior, Directia Tehnica, UJMSCUP-ATJP

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional superior Compartimentului Management de Proiecte cu Finanțare Internațională / Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare

Anunt rezultate selectie dosare

Anunț rezultate proba scrisă muncitor calificat, treapta profesională II, și îngrijitor

Anunț rezultate proba practică a două posturi vacante contractuale de muncitor calificat, II și îngrijitor

Anunț rezultate interviu - concurs două posturi vacante contractuale: de muncitor calificat, treapta profesională II, și îngrijitor

Anunț rezultate finale - concurs două posturi vacante contractuale de muncitor calificat, treapta profesională II, și îngrijitor

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul de Management al Asistenței Medicale și consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul de Management al Asistenței Medicale / Direcția de Sănătate și Asistență Medicală / Direcția Generală Administrație Publică

Concurs de recrutare functie publica de executie de consilier, gr. profesional superior, Compartimentul Management Integrat Calitate Mediu

Concurs de recrutare functie publica de executie de consilier, gr. profesional superior, Compartimentul Administrare Drumuri, Coordonare Programe/Serviciul Administrare Drumuri/Directia Generala Administratie Publica

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului de Control al Furnizorilor de Servicii Medicale / Direcția de Sănătate și Asistență Medicală / Direcția Generală Administrație Publică

concurs la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr.5, pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuţie de inspector de specialitate, S, gradul I, din cadrul Direcţiei de Sănătate şi Asistenţă Medicală –Compartimentul de Management al Asistenţei Medicale

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier, gradul IA în cadrul Compartimentului Implementare și Monitorizare Proiect Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav

concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier, gradul II în cadrul Compartimentului Implementare și Monitorizare Proiect Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav

Rezultatul evaluărilor anuale (2017) a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare și Monitorizare Proiect Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav, în conformitate cu prevederile HG nr.611/2008

Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Şef serviciu, gradul II, din cadrul Serviciului Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte / Direcţia Drumuri Judeţene şi Servicii Publice

Anunt concurs două posturi vacante de natură contractuală de consilier, gradul IA respectiv consilier gradul II în cadrul Compartimentului Implementare și Monitorizare Proiect Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav

Concurs pentru ocuparea a două funcții publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Implementare și Monitorizare Proiect Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav

Anunț pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, grad profesional principal din cadrul Biroului de Centralizare Achiziții Publice și Strategii, Direcția Achiziții Contractare

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier , gradul profesional superior, Biroul Patrimoniu, DIRECȚIA JURIDICĂ

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de referent de specialitate, SSD, Birou Patrimoniu / Direcţia Juridică

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu / Serviciul Gestionare, Urmarire, Decontare Contracte / Directia Drumuri si Servicii Publice

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier grad profesional superior in cadrul Compartimentului Gestionare, Urmarire, Decontare Contracte de Lucrari / Serviciul Gestionare, Urmarire, Decontare Contracte / Directia Drumuri Judetene si Servicii Publice

Anunt concurs ocupare 2 functii publice de executie de consilier, grad profesional superiori in cadrul Compartimentului Executie si Exploatare Judetene /Serviciul Lucrari de Intretinere si Investitii pe Drumuri Judetene / Directia Drumuri Judetene si Servicii Publice

Consiliul Județean Brașov organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacantă de REFERENT, clasa III, grad profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane, Strategii de Informatizare, în conformitate cu prevederile HG nr.611/2008

Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de consilier, gradul profesional superior, Biroul Patrimoniu, Direcţia Juridică

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent de specialitate, clasa II, Birou Patrimoniu

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu / Serviciul Gestionare, Urmarire, Decontare Contracte / Directia Drumuri si Servicii Publice

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu / Serviciul Gestionare, Urmarire, Decontare Contracte / Directia Drumuri si Servicii Publice

Anunț concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacantă de ȘEF SERVICIU, gradul II din cadrul Serviciului Buget / Direcția Economică

Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de îngrijitor -Birou Administrativ

Concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de îngrijitor - Birou Administrativ

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Şef serviciu, gradul II, din cadrul Serviciului Gestionare, Urmărire, Decontare Contracte / Direcţia Drumuri Judeţene şi Servicii Publice

Anunț concurs trei posturi vacante de natură contractuală de salvatori montani nivelul studiilor M, gradul I în cadrul Compartimentului Salvamont / Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Unității de Implementare a Proiectului ”Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov, Direcția Management Proiecte, în conformitate cu prevederile HG nr.611/2008

Concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacantă de CONSILIER, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane, Strategii de Informatizare

Anunt privind transferul la cerere pe 2 functii publice de executie vacante de consilier, grad profesional principal in cadrul Biroului Centralizare Achizitii Publice si Strategii / Directia Achizitii si Contractare

Concurs de recrutare pentru ocuparea postului de natură contractuală de consilier, gradul II din cadrul Compartimentului Implementare şi Monitorizare Proiect Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav

Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție în cadrul Serviciului Buget, Direcția Economică - aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef serviciu, Serviciul Învăţământ, Cultura, Turism, Sport, Culte şi Relaţii Externe

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct din cadrul Direcţiei Management Proiecte

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de Şef birou Patrimoniu

Anunț examen de promovare funcționar public de execuție

Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie de consilier, grad profesional principal, Biroul Centralizare Achizitii Publice si Strategii / Directia Achizitii Contractare

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef birou, gradul II, Birou Centralizare Achiziţii Publice şi Strategii / Direcţia Achiziţii şi Contractare

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier grad profesional superior din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială şi Medico-Socială / Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală

Concurs pentru ocuparea unui post de natură contractuală de consilier debutant în cadrul Unităţii Judeţene pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice-Autoritatea de Transport Judeţean de Persoane / Direcţia Drumuri Judeţene şi Servicii Publice

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de îngrijitor în cadrul Biroului Administrativ / Direcţia Economică

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant, de natura contractuala de consilier, Serviciul Administratie Publica si Relatii cu Publicul

Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi de natura contractuala, un post de salvator montan, M, gradul I si un post de salvator montan, G, gradul III in cadrul Compartimentului Salvamont / Directia Drumuri Judetene si Servicii Publice

Anunț concurs recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Concurs de proiecte de management pentru Muzeul de Arta Brasov

Rezultatele evaluarilor anuale ale managerilor din institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Brasov pentru anul 2018

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier Serviciul resurse Umane, Strategii de Informatizare

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier Compartimentul Implementare Proiecte

Evaluare finala a managementului Centrului Cultural Reduta Brasov

Analizarea noului proiect de management la Centrul Cultural Reduta Brasov

Rezultatul evaluarii finale -manager Muzeul Judetean de Istorie Brasov


Dosare de înscriere


Dosar înscriere

Evenimente în desfășurare