Cariera - arhiva

vezi anunturile valabile

Anunţuri concursuri


Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator public

REZULTATE SELECȚIE DOSARE DE ÎNSCRIERE pentru concursul organizat în data de 04.10.2016, pentru ocuparea unui post vacant de administrator public

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional, consilier, grad profesional II pentru personalul contractual ce îndeplinește condițiile de promovare în semestrul II al anului 2016

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de Director executiv al Direcției de Sănătate şi Asistenţă Medicală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Anunț selecție de membrii în Consiliul de Administraţie la S.C. Carfil Industrial Parc SA Brașov și în Consiliul de Administraţie la S.C. Metrom Industrial Parc SA Brașov

Anunț examen de promovare în gradul profesional superior al funcţionarilor publici

Anunț rezultate proba scrisă pentru concursul de Administrator public

Anunț rezultate interviu Administrator public

Anunț rezultate finale Administrator public

Selecție pentru recrutarea a trei membri în Consiliul de Administrație la S.C. CONSILPREST SRL

Concurs de recrutare pentru o funcție publică de execuție

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, Serviciul Administrare Drumuri

Concurs de recrutare consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare

Concurs de recrutare a două funcţiei publice de execuție vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate / Direcția Economică

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuţie de inspector de specialitate, S, gradul II, din cadrul Compartimentului Programe pentru Incluziune Medico-Socială / Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală şi a unui post vacant de magaziner, M, din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate / Direcţia Economică.

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţiei publice de execuție vacantă de consilier, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Venituri / Direcția Economică

Consiliul Județean Brașov în calitate de autoritate publică tutelară a SC CONSILPREST SRL anunță începerea procesului de selecție pentru două poziții de membri în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 60 și art. 28 și 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările ulterioare aprobată prin Legea 111/2016

Rezultate selecție dosare de înscriere pentru concursul organizat în data de 04.05.2017, pentru ocuparea unui post vacant de execuție în cadrul Secretariat Vicepreședinți/Cabinet Președinte

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier -Compartimentul Urmărire Execuţie Lucrări / Serviciul Administrare Drumuri

Concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de consilier, grad profesional superior, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier, gradul II, Secretariat vicepresedinti

Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcţii publice - Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier, Serviciul Achiziţii Publice

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier Serviciul Buget

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală de inspector de specialitate debutant, Serviciul Financiar Contabilitate, Direcţia Economică

Concurs de recrutare pentru ocuparea a patru funcţii publice de consilier, în cadrul Direcţiei Economice

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier debutant, Compartimentul de Programe pentru Incluziune Medico-Socială

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional superior / Compartimentul Investiţii, Urmărire Contracte şi Lucrări

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional superior, Serviciul Achiziţii Publice

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier debutant -Compartimentul de Programe pentru Incluziune Medico-Socială / Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală

Concurs două posturi vacante contractuale: de muncitor calificat, treapta profesională II, și îngrijitor

Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie de consilier, Serviciul Achiziţii Publice

Anunt de transfer la cerere pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de auditor, grad profesional superior, Biroul Audit Intern

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier, gradul IA, Secretariat Vicepreședinți

Anunț examen de promovare funcționar public de execuție

Concurs de ocupare a unui post temporar vacant de inspector de specialitate , S, gradul profesional I, DSAM

Concurs de recrutare functie publica de executie de consilier, debutant, Serviciul Relatii Externe, Invatamant, Cultura, Turism, Sport

Concurs de recrutare functie publica de executie, consilier, gr.prof. superior, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare

Concurs de recrutare functie publica de executie, consilier, gr. prof. superior, Directia Tehnica, UJMSCUP-ATJP

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional superior Compartimentului Management de Proiecte cu Finanțare Internațională / Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare

Anunt rezultate selectie dosare

Anunț rezultate proba scrisă muncitor calificat, treapta profesională II, și îngrijitor

Anunț rezultate proba practică a două posturi vacante contractuale de muncitor calificat, II și îngrijitor

Anunț rezultate interviu - concurs două posturi vacante contractuale: de muncitor calificat, treapta profesională II, și îngrijitor

Anunț rezultate finale - concurs două posturi vacante contractuale de muncitor calificat, treapta profesională II, și îngrijitor

Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul de Management al Asistenței Medicale și consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul de Management al Asistenței Medicale / Direcția de Sănătate și Asistență Medicală / Direcția Generală Administrație Publică

Concurs de recrutare functie publica de executie de consilier, gr. profesional superior, Compartimentul Management Integrat Calitate Mediu

Concurs de recrutare functie publica de executie de consilier, gr. profesional superior, Compartimentul Administrare Drumuri, Coordonare Programe/Serviciul Administrare Drumuri/Directia Generala Administratie Publica

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului de Control al Furnizorilor de Servicii Medicale / Direcția de Sănătate și Asistență Medicală / Direcția Generală Administrație Publică

concurs la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr.5, pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuţie de inspector de specialitate, S, gradul I, din cadrul Direcţiei de Sănătate şi Asistenţă Medicală –Compartimentul de Management al Asistenţei Medicale

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier, gradul IA în cadrul Compartimentului Implementare și Monitorizare Proiect Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav

concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier, gradul II în cadrul Compartimentului Implementare și Monitorizare Proiect Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav

Rezultatul evaluărilor anuale (2017) a managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov


Dosare de înscriere


Dosar înscriere

Evenimente în desfășurare