29.06.2015 130 de km de drumuri județene vor fi modernizați cu fonduri europene

Mihail Veștea, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, a anunțat că în cadrul întrunirii Consiliului pentru Dezvoltare Regională al ADR „Centru”, a fost aprobată lista proiectelor regionale de infrastructură rutieră finanțabile prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6 „Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T”. Pe această listă, județul Brașov figurează cu trei drumuri județene care însumează aproximativ 130 de km și asigură legătura cu drumurile naționale și cu rețelele rutiere europene. Modernizarea acestora va aduce beneficii economice majore localităților pe care le străbat. „Este foarte important să pregătim și să depunem proiectele cât mai repede, având în vedere că finanțarea lor este asigurată. Pentru noi este un rezultat bun, deoarece lungimea totală a acestor drumuri ajunge la aproximativ 130 km, din cei 730 de km de drumuri județene pe care le avem”, a menționat vicepreședintele CJ. Drumurile județene propuse spre modernizare prin POR sunt următoarele:
1). Drum interjudețean DJ104A – Perșani –Victoria în legătură cu DJ105C Victoria – Ucea de Sus și DJ105P – Ucea de Sus – DN7C Jud. Sibiu (Transfăgărașan) Cârțișoara 
Lungimea traseului este de 55,8 km. Drumul străbate localitățile: Șinca Veche, Șercăița, Bucium, Mărgineni, Sebeș, Recea, Gura Văii, Lisa, Sâmbăta De Sus, Drăguș, Viștea De Sus, Victoria, Ucea De Sus, Arpasu de Sus și Cârțișoara, ultimele două aparținând de județul Sibiu. Modernizarea acestui drum este propusă în vederea conectării cu rețeaua TEN-T și descongestionării traficului din zona DN1 Sibiu – Brașov, având în vedere că el facilitează legătura între județele Brașov, Sibiu, Argeș și Mureș. Modernizarea lui va facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor din județele Brașov și Sibiu în întreaga regiune; va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice în ansamblu și în special a turismului practicat la nivel regional, prin ușurarea accesului la zecile de obiective turistice și la zona Munților Făgăraș; costurile de transport se vor reduce prin creșterea vitezei de deplasare de la 20-30 km/oră, la 60-80 km/oră. Alte beneficii vor fi asigurarea gradului de siguranță rutieră în trafic și creșterea capacității portante a drumului, scăderea costurilor de întreținere a drumului, a gradului de poluare și a noxelor, eliminarea restrictiilor de tonaj impuse pe poduri și facilitarea transporturilor grele, precum și reducerea numărului de accidente. Proiectul propus spre finanțare este corelat cu reabilitarea drumurilor comunale DC66A Bucium – Toderița, DC69 Recea – Berivoi, DC73 Recea – Dejani, DC76 Drăguș - Viștișoara. Totalul populației deservite de acest drum este de 24.107 locuitori, conform datelor ultimului recensământ.
2). Modernizarea drumului interjudețean Covasna – Brașov care face legătura între DN12 și DN13
Lungimea traseului este de 53,5 km, din care 20,8 km sunt pe teritoriul județului nostru.  Drumul străbate localitățile Măieruș, Apața, Ormeniș și Augustin, din județul Brașov (respectiv DJ131 – 7,856 km și DJ131B – 12,978 km), Baraolt, Biborțeni, Bățanii Mari și Malnaș Băi, din județul Covasna. Prin reabilitarea acestui drum de importanță regională care face legătura între drumul național 12 (Brașov – Miercurea Ciuc – Toplița) și drumul național 13/E60 (Brașov – Târgu Mureș – Cluj Napoca – Oradea – Budapesta), se asigură conectarea la rețeaua TEN-T, facilitând legătura între județele Brașov, Covasna și Harghita. Modernizarea acestei infrastructuri rutiere va determina descongestionarea traficului pe DN11 – TEN–T și va lega județele Covasna și Harghita cu viitorul nod intermodal planificat a se realiza la Feldioara. Dezvoltarea acestei reţele de transport va contribui la creşterea economică şi a mobilităţii forţei de muncă în zona de nord-est a județului, o zonă săracă și cu multe probleme sociale (șomaj, abandon școlar, delicvență juvenilă etc). Prin modernizarea acestui drum se asigură mobilitatea către și dinspre Sfântu Gheorghe, pe de o parte, și către zona metropolitană Brașov, pe de altă parte, facilitându-se accesul către furnizorii de servicii de sănătate și educație. Dezvoltarea turismului este unul din rezultatele scontate ale realizării acestui proiect, ținând cont de bogăția regiunii în resurse de apă minerală (Malnaș, Biborțeni). Proiectul se află în legătură directă atât cu investiții existente, cum ar fi proiectul „Drumul apelor minerale”, cât și cu investiții în derulare – Aeroportul Brașov, Autostrada Transcarpați și Parcul industrial Sf. Gheorghe. Proiectul va fi realizat în parteneriat cu județul Covasna. Populația care va beneficia de acest proiect totalizează 24.525 locuitori, din care 10.363 sunt din județul Brașov.
3). Modernizarea drumurilor DJ105A și DJ104D
Lungimea acestei rețelei de drumuri este de 54,04 km. Cele două segmente de drum străbat localitățile Rupea, Dacia, Jibert, Lovnic, Văleni (DJ105A), respectiv Făgăraș, Șoarș, Bărcut (DJ104D). Modernizarea traseului va asigura unica legătură a comunităților aflate de-a lungul acestuia și va conecta drumurile europene E60 (DN13) si E68 (DN1) la rețeaua TEN-T, facilitând legătura între județele Brașov, Sibiu și Mureș și descongestionarea traficului de pe DN 1 și DN13 – TEN-T. Lipsa locurilor de muncă, săracia și lipsa transportului public de călători sunt principalele probleme cu care se confruntă întreaga zonă, iar infrastructura deficitară descurajează potențialii investitori. Modernizarea drumurilor din proiect va avea un impact economic pozitiv asupra tuturor operatorilor economici. Asigurarea calității acestor două drumuri va contribui semnificativ la dezvoltarea și creşterea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii din zona de nord-vest a județului, precum și a mobilităţii  forţei de muncă spre municipiul Fagăraș și va asigura accesul către furnizorii de servicii de sănătate și educație, sprijinind totodată creșterea economică, prin ușurarea accesului spre obiectivele turistice. Această infrastructură rutieră modernizată va atrage și creșterea economică a zonei, atât a părții de nord-vest a județului Brașov, cât și a părții de sud-est a județului Sibiu, ceea ce se va reflecta în: volumul impozitelor și taxelor plătite de către agenții economici ce își desfășoară activitatea pe aria vizată de proiect; crearea unei rute alternative de acces la poligonul NATO Cincu, deoarece pe drumul județean DJ105 Voila – Cincu podul de peste Olt din Comuna Voila prezintă restricție de tonaj; crearea de noi locuri de muncă; creșterea numărului de turiști și reducerea timpilor de acces la zone de interes cu cel puțin 20%; reducerea costurilor de întreținere cu 30%; creșterea valorii terenurilor și construcțiilor din zonă și vecinătate. De pe urma acestui proiect vor beneficia 49.518 locuitori.
Stadiul actual al proiectelor
Consiliul Județean Brașov a demarat activitățile de ridicări topografice pentru intabularea și înscrierea acestor drumuri județene la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Până în prezent s-au înscris în Cartea Funciară drumurile DJ131 și DJ131B. În cazul drumului DJ105A, este în curs de execuție ridicarea topografică în vederea intabulării. Totodată, au fost pregătite temele de proiectare și caietele de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de documentații de avizare a lucrărilor de întreținere și proiecte tehnice. Se lucrează la fișa de date a achiziției pentru contractarea acestor lucrări. Intenția Consiliului Județean Brașov este de a accesa pentru cele trei proiecte 30-40 de milioane de euro din cele 150 de milioane de euro aflate la dispoziție pe Axa 6 a POR, valoarea exactă a necesarului financiar urmând a fi stabilită după licitația lucrărilor de execuție. Până la toamnă, documentațiile tehnice vor fi gata, astfel încât să se poată depune cererile de finanțare la ADR Centru.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare