03.09.2020 ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Consiliul Judeţean Braşov aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ: „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 266/ 20.06.2019 privind aprobarea actualizării Programului de Transport Public de Persoane prin curse regulate 2014 - 2019, cu modificările ulterioare”.
Procedură dezbatere: 30 de zile lucrătoare de la data afișării.
Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază, poate fi consultat:
- pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov: http://site.judbrasov.ro;
- la sediul Consiliului Judeţean Braşov din Municipiul Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5.
Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Informare, Relaţii cu Publicul şi Secretariat A.T.O.P., B-dul. Eroilor nr. 5, camera 10.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, până la data de 16.09.2020 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ de mai sus.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare se vor transmite:
- pe adresa: relatii.publice.cj@judbrasov.ro
- prin poştă, pe adresa: Consiliul Judeţean Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5;
- depuse la Registratura Consiliului Judeţean Braşov din Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5, camera. 10.
Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”.
Afişat astăzi, 03.09.2020.

Secretar general al judeţului
Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare