27.11.2020 ANUNŢ

Consiliul Județean Brașov anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Brașov pentru „PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV 2020-2025” - planul necesită evaluare de mediu și evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.
Având în vedere măsurile care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, documentaţia se poate consulta pe site-ul APM Brasov și pe site-ul Consiliului Județean Brașov, iar observațiile, comentariile şi sugestiile publicului asupra deciziei etapei de încadrare se primesc pe adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro sau fax: 0268/417.292, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în mass-media.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare