19.04.2018 Activitatea ADDJB, apreciată de președintele CJ Brașov

Astăzi, 19 aprilie 2018, a avut loc ședința Adunării Generale a Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov. Cu acest prilej, președintele ADDJB Mihai Pascu a prezentat raportul de activitate pe anul 2017 și programul acțiunilor preconizate pentru anul 2018. AGA a fost prezidată de președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, în semn de recunoaștere a rolului pe care Agenția, prin specialiștii ei, l-a jucat în elaborarea proiectelor europene în domeniul modernizării infrastructurii rutiere și al îmbunătățirii infrastructurii sanitare pe care Județul Brașov a reușit să le acceseze pe axele Programului Operațional Regional 2014-2020.
ADDJB a contribuit într-o măsură considerabilă la pregătirea cererilor de finanțare pentru proiectele de modernizare a drumurilor județene, aflate în prezent în etapa de implementare. Proiectele „Modernizare drum interjudeţean DJ104A, DJ105C, DJ105P – format din DJ104 A, km 0+000-45+000, DJ105 C, km 6+300-3+800, DJ 105P, km 0+000-3+800” (în valoare totală de 146.864.245,94 lei) și „Modernizare drum interjudeţean Covasna – Braşov care face legătura între drumul naţional DN 12 şi drumul naţional DN 13, format din DJ131, km 0+000-7+856 şi DJ 131 B, km 0+000-12+978” (în valoare totală de 110.894.604,55 lei). Pentru elaborarea acestor proiecte, angajații ADDJB au colaborat cu colegii din Consiliul Județean.
Un alt proiect al CJ Brașov, care a intrat de curând în implementare și la care ADDJB a avut o contribuție semnificativă este cel denumit „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. A. I. Sbârcea Brașov”, cu o valoare de 26.552.919,96 lei. Mai mult decât atât, în 18 aprilie 2018 a fost depus un nou proiect, tot în domeniul sanitar, destinat modernizării aparaturii și echipamentelor medicale din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de euro. Şi în acest caz, echipa ADDJB a contribuit substanţial, la elaborarea proiectului.
Nu în ultimul rând, echipa ADDJB a colaborat cu executivul CJ Brașov la întocmirea proiectului „Sistem de management integrat la standarde europene pentru administrația județului Brașov”, care este finanțat pe Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cu o valoare totală de 553.873,46 lei. Proiectul este în implementare, în această etapă experții ADDJB oferind sprijin echipei de management.
Pe lângă proiectele al căror beneficiar direct este Județul Brașov, ADDJB a elaborat şi obţinut finanţări nerambursabile pe diverse axe finanțate din fonduri UE. Amintim, în acest context:
• Proiectul „PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) pentru Regiunea Centru”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, cu o valoare totală de 8.722.301,38 lei, prin intermediul căruia 336 de persoane vor beneficia de cursuri de antreprenoriat (persoane inactive, șomeri și persoane angajate) și vor fi create 36 de noi afaceri în Regiunea Centru.
• Proiectul Proiectul „Muncă, Asumare, Legalitate pentru Integrare și Nediscriminare (MALIN)”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, în valoare eligibilă nerambursabilă de 17.751.503,98 lei, a cărui elaborare a fost coordonată de ADDJB. Obiectivul acestui proiect constă în creșterea calităţii vieții pentru 556 de cetățeni care trăiesc în comunitatea marginalizată din cartierul Mălin din Codlea, prin reducerea numărului de persoane din minoritatea romă aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Beneficiar este Primăria Municipiului Codlea, iar Agenția are rol de partener și în etapa de implementare.
• „Strategia de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele” – un document elaborat de Grupul de Acțiune Locală Gârcini, prin membrii săi, în special ADDJB, Agenţia Metropolitană Braşov şi Primăria Săcele. În baza acestui document, municipalitatea din Săcele va avea posibilitatea să acceseze 7 milioane de euro din fonduri europene pentru proiecte de dezvoltare, în următorii cinci ani.
La începutul lunii mai, ADDJB va semna contractul de finanțare pentru proiectul „POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, cu o valoare totală de 951,743.68 lei, care are ca obiectiv creșterea capacității ONG-urilor de la nivel naţional, în special din domeniul turismului, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice privind turismul, iniţiate de Guvern. Proiectul a fost elaborat în colaborare cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov și Asociația de Dezvoltare Economică și Regională – A.D.E.R.
„Apreciez în mod deosebit colaborarea pe care administrația județeană a avut-o pe parcursul ultimului an cu specialiștii ADDJB. Expertiza lor în elaborarea documentațiilor și experiența în scrierea cererilor de finanțare ne-au fost de mare ajutor, iar rezultatele vorbesc de la sine prin numărul mare de proiecte pe care le-am câștigat și sumele de ordinul zecilor de milioane de euro pe care le-am atras și le vom investi în obiective esențiale pentru județul Brașov. Prin toate proiectele pe care le implementează direct sau la care colaborează, Agenția își exercită rolul strategic în modernizarea comunităților județului Brașov pe principii eficiente și durabile”, a afirmat Adrian-Ioan Veștea, președintele CJ.
ADDJB a luat fiinţă în luna aprilie a anului 2006, la iniţiativa Consiliului Judeţean Braşov. Având statut de asociaţie intercomunitară, Agenţia este o entitate juridică de drept privat, având ca membri unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brasov. Misiunea ei este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile. Echipa ADDJB însumează șase angajați (personal de conducere și de execuție).

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare