03.03.2020 Administraţia judeţeană a lansat cinci programe de finanţări nerambursabile destinate proiector culturale, celor sportive şi restaurării bisericilor

Consiliul Județean Brașov a lansat, în ultimele două săptămâni, cinci programe pentru finanţarea nerambursabilă, din bugetul propriu al judeţului Braşov pe anul 2020, a proiectelor culturale, a proiectelor sportive, precum și pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România. La stabilirea bugetului pentru fiecare program în parte, conducerea CJ Braşov a ţinut cont de sumele efectiv cheltuite anul trecut.

A. PROIECTE CULTURALE
În anul 2020, bugetul total alocat finanţării proiectelor culturale este de 1.700.000 lei. La fel ca în anul precedent, şi în 2020 avem două programe distincte pentru beneficiari de drept privat (ONG-uri), respectiv beneficiari de drept public (autorități ale administrației publice locale, instituţii publice).
 
Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale pe anul 2020 - Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial
Sesiunea de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă pentru acest tip de proiecte s-a lansat pe 26 februarie, data-limită pentru depunerea proiectelor fiind 27 martie 2020, ora 16:00, la Registratura CJ Braşov. Bugetul total alocat finanţării proiectelor culturale propuse de asociaţii, fundaţii şi organizaţii non-guvernamentale este de 1.400.000 lei, având în vedere că anul trecut, pentru cele 24 de proiecte finanţate, s-au cheltuit 1.354.500 lei.
Aplicanții pot fi persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, care desfășoară activități culturale, ei având posibilitatea să contracteze finanțare, cumulat, pentru maximum două proiecte. La fel ca anul trecut, sunt disponibile două axe de finanțare structurate astfel:
- Proiecte cu un buget de peste 200.000 de lei, pentru care finanțarea nerambursabilă asigurată de CJ Brașov va fi de maximum 100.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum un proiect. Bugetul alocat proiectelor „mari” este de 600.000 de lei, astfel că în acest an vor putea fi finanţate şase astfel de proiecte.
- Proiecte cu un buget de până la 200.000 de lei, pentru care finanțarea nerambursabilă acordată este de maximum 50.000 de lei. Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile va fi de minimum 20% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte.
Pot fi decontate următoarele tipuri de cheltuieli: achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului; cazarea şi transportul participanţilor, invitaţilor, membrilor echipei de proiect; realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate; cheltuieli de masă și diurnă; cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative (utilități), aferente perioadei de realizare a proiectului cultural. Bugetul prevăzut pentru proiectele „mici” este de 800.000 de lei, astfel că pe această axă vor putea fi finanţate minimum 16 proiecte.
 
Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale pe anul 2020 - Beneficiari de drept public
Pe 20 februarie s-a lansat sesiunea de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă pentru Proiecte culturale - Beneficiari de drept Public. Data-limită de depunere a acestora este 23 martie 2020, ora 16:00, la Registratura CJ Braşov. Bugetul pentru programul destinat finanțării proiectelor culturale realizate de entitățile publice este de 300.000 de lei, în condiţiile în care cele 15 proiecte finanţate anul trecut au totalizat o suma de 209.812 lei. Alocarea financiară nerambursabilă poate fi de maximum 15.000 lei, reprezentând maximum 75% din valoarea eligibilă a proiectului.
Pot solicita finanţare persoane juridice de drept public care, potrivit legii sau regulamentelor de organizare și funcționare, desfăşoară activităţi culturale. Categoriile de cheltuieli eligibile sunt: cheltuielile de realizare a proiectului cultural, respectiv materiale consumabile și onorarii artiști/ ansambluri participante; cheltuieli cu cazarea şi transportul participanţilor, invitaţilor, membrilor echipei de proiect; alte cheltuieli specifice, precum tipărituri, acţiuni promoţionale (în limita a 20% din alocarea financiară nerambursabilă).

B. PROIECTE SPORTIVE
Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2020 - Promovarea sportului de performanță
Pe 27 februarie 2020 a fost deschisă sesiunea de depunere a solicitărilor de finanţare nerambursabilă a proiectelor sportive, pentru anul 2020 - Programul Promovarea sportului de performanță. Proiectele pot fi depuse la Registratura CJ Braşov până în 30 martie 2020, ora 16:00. Pentru finanțarea proiectelor destinate sporturilor olimpice a fost prevăzută în bugetul județului pe anul 2020 suma de 500.000 de lei, ţinând cont de faptul că în 2019 au obținut finanţare 9 proiecte în sumă totală de 307.050 lei. Potrivit Ghidului Solicitantului, sunt finanţabile următoarele tipuri de proiecte:
1. Organizare de competiții oficiale
- Organizarea de competiții oficiale internaționale pentru seniori și juniori. Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 120.000 de lei, respectiv 100.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte.
- Organizarea de competiții oficiale naționale pentru seniori. Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 60.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte. Un solicitant poate aplica atât pentru organizarea de competiții internaționale, cât și pentru competiții naționale, dar va putea contracta, cumulat, maximum două proiecte.
2. Pregătire și participare la competiții
- Pregătire și participare la competiții oficiale internaționale (individual și echipe). Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 60.000 de lei, un solictant având posibilitatea să contracteze un sigur proiect.
- Pregătire și participare la competiții oficiale naționale (echipe și individual), pe eșaloane valorice. Pentru primul eșalon la echipe, respectiv pentru locurile 1-6 la individual un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 60.000 de lei. Pentru eșalonul secund la echipe, respectiv pentru locurile 7-10 la individual un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de lei. Pentru eșaloanele inferioare la echipe, respectiv pentru locurile 11-20 la individual, un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 40.000 de lei.
Potrivit ghidului de finanțare, un solicitant are dreptul să acceseze maximum trei proiecte de pregătire și participare, însă pe discipline sportive distincte. Primele proiecte contractate vor fi cele destinate organizării competițiilor, celelalte urmând să fie declarate eligibile în ordinea priorităților. Beneficiarii proiectelor destinate sporturilor olimpice sunt entități sportive afiliate la federațiile naționale de profil, respectiv cluburile sportive de drept privat cu sediul în județul Brașov și asociațiile județene pe ramuri de sport din România.
 
Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive pentru anul 2020 - Sportul pentru toți
În vederea finanțării proiectelor destinate sportului pentru toți, a fost propusă în bugetul județean pe anul 2020 suma de 200.000 de lei. Anul trecut, administraţia judeţeană a finanţat la acest capitol 3 proiecte, totalizând 123.972 lei. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate unui proiect care vizează o competiție internațională este de 60.000 de lei, iar unei competiții naționale i se acordă o finanțare de până la 30.000 de lei. Pot solicita finanțare structurile sportive de drept privat, deținătoare a Certificatului de identitate sportivă pentru disciplina pentru care se solicită finanțare. Proiectele pot fi depuse la Registratura CJ Braşov până în 31 martie 2020, ora 16:00.
De menţionat este faptul că programul de finanţare a proiectelor propuse de federaţiile sportive urmează să fie lansat în lunile următoare, având rezervată în bugetul judeţean suma de 400.000 de lei.

C. UNITĂȚI DE CULT
Programul județean privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2020 unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România
Programul a fost lansat pe 19 februarie, termenul de depunere a cererilor de finanțare la Registratura CJ Braşov fiind 20 martie 2020, ora 16:00. Şi în acest an, din bugetul judeţului Brașov vor fi alocate sume totalizând 1.000.000 de lei pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult cu următoarele destinații: întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; construirea şi repararea lăcaşurilor de cult; conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu cultural national mobil aparţinând cultelor religioase; desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială; amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase; construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială ale unităţilor de cult; construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; construirea şi repararea sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute. Alocarea sumelor se va realiza prin hotărâre a consiliului judeţean pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, în conformitate cu prevederile OG 82/2001.
 
Ghidurile solicitantului aferente fiecărui program de finanţare nerambursabilă au fost aprobate în şedinţa Consiliului Judeţean Braşov din 18 februarie. Ghidurile şi toate formularele aferente cererilor de finanţare pot fi descărcate de pe site-ul CJ Braşov www.judbrasov.ro, de la secţiunile Proiecte Culturale, Proiecte Sport, respectiv Culte.
 
„Programele de finanțări nerambursabile derulate de Consiliul Județean Brașov, indiferent de domeniul de aplicare, au ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor acestui judeţ, prin susţinerea unor proiecte sustenabile. De la un an la altul, numărul proiectelor depuse pe liniile de finanțare ale CJ Brașov a crescut, iar rapoartele de evaluare ne indică și o îmbunătăţire a calității proiectelor. Tocmai din acest motiv am propus şi am aprobat alocarea unui buget care ţine cont de execuţia bugerată din anul precedent, pe fiecare program de finanţare neramburabilă, astfel încât să ne asigurăm că vom avea fonduri suficiente pentru toate proiectele eligibile. Față de anii anteriori, lansarea programelor s-a făcut mai devreme, preconizăm semnarea contractelor de finanțare în prima parte a lunii mai, astfel beneficiarii dispun de o perioadă mai lungă pentru implementarea proiectelor”, a declarat Imelda Tóásó, vicepreședintele CJ Brașov, care coordonează derularea programelor de finanţări nerambursabile. 

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare