29.01.2018 Administrația județeană își propune să compenseze printr-un credit bancar lipsurile din buget

Bugetul județului Brașov pe anul 2018 este diminuat cu 90 milioane de lei față de bugetul anului trecut, acest deficit substanțial afectând atât funcționarea Consiliului Județean Brașov, cât și a instituțiilor din subordine. Cel mai mare impact al acestui deficit bugetar se resimte în asigurarea cheltuielilor pentru investițiile prioritare ale județului Brașov, investiții de care depinde asigurarea dezvoltării economice a județului nostru. Sunt cunoscute reușitele Consiliului Județean Brașov în ceea ce privește atragerea fondurilor nerambursabile europene, atât pentru modernizarea unor drumuri județene, cât și pentru modernizarea unor unități medicale din subordine. Contractele de finanțare semnate pentru aceste obiective obligă administrația județeană să asigure cofinanțările aferente, precum și fondurile necesare acoperirii cheltuielilor neeligibile. „Fără a asigura aceste fonduri, nu vom putea derula proiectele europene atât de importante pentru comunitatea noastră. Pe de altă parte, avem obligația de a continua finanțarea marilor proiecte de investiții începute, precum construirea Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav și reabilitarea Spitalului Județean Clinic de Urgență Brașov. Aceste investiții prioritare suferă cel mai mult din cauza deficitului bugetar, lipsa fondurilor necesare acestor obiective ducând la blocarea sau întârzierea execuției lucrărilor”, explică Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.
Credit de 200 de milioane de lei pentru investițiile majore ale județului
Pe acest fond, la nivelul conducerii executive a CJ Brașov s-au analizat toate posibilitățile de alocare a banilor pentru obiectivele menționate. Au fost reduse la un minimum fără precedent toate cheltuielile de funcționare a instituțiilor din subordine și au fost prioritizate toate cheltuielile în funcție de disponibilul la zi. Cu toate acestea, este practic imposibil să fie suplinită lipsa celor 90 de milioane de lei care n-au mai fost alocați Brașovului din bugetul de stat. În acest context, s-a luat decizia ca o parte din investițiile Consiliului Județean Brașov și ale instiutuțiilor din subordine să fie asigurată din excedentul bugetar al anului 2017 și să fie contractat un credit bancar din care să fie asigurată finanțarea în continuare a marilor obiective de investiții. „În urma analizei financiare făcute la nivelul CJ Brașov și ținând cont de prioritizarea investițiilor menționate, intenționăm să contractăm un credit în valoare de până la 200 de milioane de lei, sumă ce se încadrează în limitele legale ale gradului de îndatorare a județului Brașov. Din totalul de 200 de milioane de lei dorim să alocăm 45 de milioane de lei pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectele contractate sau în curs de contractare prin Programul Operațional Regional, iar restul să fie alocat continuării lucrărilor la Aeroport”, susține șeful executivului județean. Condițiile împrumutului, suma exactă pe care o va solicita CJ Brașov, perioada de rambursare și instituția bancară furnizoare vor fi stabilite într-o viitoare ședință de plen, după care vor fi demarate procedurile de achiziție publică în acest sens.
Proiectele europene necesită 45 de milioane de lei din vistieria CJ Brașov
Iată care sunt sumele pe care trebuie să le suporte CJ Brașov, din bugetul propriu, pentru proiectele finanțate prin POR 2014-2020:
1). Pentru proiectul „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P – format din DJ 104A km 0+000 – 45+000, DJ 105C km 6+300 – 3+800, DJ 105P km 0+000 – 3+800”, contribuția proprie este de 2.888.219 lei, iar totalul cheltuielilor neeligibile pe care CJ Brașov trebuie să le susțină este de 4.982.807lei. (total CJ Brașov: 7.871.026lei)
2). Pentru proiectul „Modernizare drum interjudețean Covasna – Brașov care face
legătura între drumul național DN 12 și drumul național DN 13 – format din DJ 131 km
0+000 – 7+856 și DJ 131B km 0+000 – 12+978”, contribuția proprie este de 2.197.914 lei, iar totalul cheltuielilor neeligibile este de 22.415.408 lei. (total CJ Brașov: 24.613.322 lei)
3). Pentru proiectul „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie «DR. I.A. Sbârcea» Brașov, contribuția proprie este de 362.348 lei, iar totalul cheltuielilor neeligibine este de 8.332.993 lei. (total CJ Brașov: 8.695.341 lei)
4). Pentru proiectul „Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, contribuția proprie este de 126.939 lei, iar totalul cheltuielilor neeligibile este de 2.237.832 lei. (total CJ Brașov: 2.364.771 lei)
5). Pentru proiectul „Consolidarea, modernizarea și creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov”, contribuția proprie este de 597.774 lei, iar totalul cheltuielilor neeligibile este de 848.238 lei. (total CJ Brașov: 1.446.012 lei)
Astfel, totalul sumelor aferente celor cinci proiecte pe care CJ Brașov trebuie să le asigure din bugetul propriu, în următorii ani, pe măsură ce ele sunt implementate, se cifrează la 44.990.472 lei.
155 de milioane de lei pentru Aeroportul Brașov – Ghimbav. Obiectivul va fi finalizat de către CJ Brașov, prin forțe proprii
Diferența de 155 de milioane de lei va fi utilizată pentru finalizarea obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov – Ghimbav”. În ceea ce privește politica de abordare a acestui obiectiv de investiții atât de mult dorit de brașoveni, conducerea CJ Brașov precizează: „Studiul de fundamentare prezentat public la sfârșitul anului trecut analizează patru scenarii teoretice pentru finalizarea investiției și asigurarea funcționalității Aeroportului. În mod firesc, ne-am dori în primul rând să-l realizăm și să îl operaționalizăm în parteneriat cu alte administrații publice locale, precum Municipiul Brașov, Orașul Ghimbav, județele Covasna și Harghita, și alții. Un asemenea scenariu ar permite să distribuim atât efortul investițional, cât și riscurile, cu alte autorități publice ale administrației locale. Există însă, în acest scenariu, un factor de risc în ceea ce privește termenul de realizare a investiției, termen ce ar putea fi decalat pe o perioadă lungă, de avizarea de către instituțiile românești și europene abilitate în ceea ce privește acordarea măsurii de ajutor de stat de către UAT-urile asociate în acest scenariu. Procedura de notificare a acordării măsurii de ajutor de stat presupune efectuarea cumulativă a următoarelor demersuri:
a). inițial, procedura de avizare în fața Consiliului Concurenței, care se finalizează cu emiterea unui aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute în legislația europeană în domeniul ajutorului de stat;
b). ulterior, procedura de notificare în fața Comisiei Europene, care se finalizează prin adoptarea unei decizii referitoare la existența ajutorului de stat/compatibilitatea măsurii de ajutor de stat cu piața internă.
Toate aceste proceduri legale obligatorii pot decala finalizarea proiectului pe un termen greu de precizat la acest moment. În concluzie, vom propune plenului Consiliului Județean Brașov să aprobe scenariul din studiul de fundamentare în baza căruia se va continua și finaliza investiția, dar cel mai probabil vom lua în considerare finalizarea obiectivului de către Consiliul Județean Brașov. Acest scenariu ne va permite realizarea lui până la finele anului 2020. În paralel, indiferent de scenariul de dezvoltare aprobat, vom demara procedurile de notificare a acordării măsurii de ajutor de stat, astfel încât, în urma unui aviz favorabil al Comisiei Europene, să putem angrena și celelalte administrații locale, inclusiv Municipiul Brașov în susținerea activității Aeroportului”.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare