05.05.2015 Administrația județeană ia măsuri pentru conservarea lucrărilor la aeroport

În cadrul ședinței de plen din aprilie a Consiliul Județean Brașov, vicepreședintele Claudiu Coman a prezentat aleșilor județeni o informare privind stadiul lucrărilor recepționate la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav (AIBG) și planurile executivului în privința continuării proiectului. Până în prezent, investițiile majore realizate sunt refacerea terenului în zona balastierelor, împrejmuirea de securitate  a aeroportului și construirea pista de decolare-aterizare şi a acostamentelor aferente. Pentru conservarea, prevenirea degradării şi menţinerea acestor lucrări, executivul CJ a luat măsuri pentru asigurarea administrării lucrărilor realizate, proces  ce se va încheia la predarea amplasamentului către constructorul care va efectua lucrările necesare pentru finalizarea investiției, respectiv la predarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav către operatorul autorizat.
Ce implică administrarea investițiilor
Astfel, se vor realiza următoarele activități: paza împrejmuirii, pentru împiedicarea vandalizării sau furtului acesteia; controlul lunar şi remedierea eventualelor degradări ale împrejmuirii metalice datorate factorilor de mediu; asigurarea accesului în incinta AIBG (în suprafaţă de 209 hectare) numai pentru persoanele autorizate; împiedicarea depozitării în incintă a gunoaielor sau reziduurilor; menţinerea stării de curăţenie şi distrugerea buruienilor pe întreaga suprafaţă a terenului. Totodată, se propune controlul trimestrial al stării generale a pistei și a acostamentelor, precum şi sesizarea CJ Braşov în cazul apariţiei unor stricăciuni de tipul exfolierilor, erodărilor şi înfundărilor locale, alunecărilor, fisurilor etc; controlul lunar al rosturilor, al stării masticului de sigilare, precum și a gurilor de scurgere după fiecare ploaie torențială; aspirarea pamântului și nisipului adus de vânt și depozitat în rosturi pentru a înpiedica instalarea vegetației care ar putea degrada masticul de sigilare. Toate activităţile de administrare a lucrărilor realizate în cadrul investiţiei vor fi completate într-un registru unitar. Acest document va furniza operatorului datele ce vor fi introduse în Manualul de întreţinere a Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav, care trebuie prezentat Autorităţii Aeronautice Civile Române la înregistrarea şi calificarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav.
Modalități de continuare a proiectului
În ceea ce privește continuarea investițiilor la aeroport, Claudiu Coman a menționat că primul pas care trebuie făcut și de care depinde orice modalitate ulterioară de abordare îl constituie rezolvarea situației juridice a terenului. În momentul în care acestă problemă va fi soluționată, Consiliul Județean poate utiliza creditul CEC Bank pentru realizarea canalizării aferente pistei de decolare-aterizare și restul suprafețelor de mișcare aeroportuare. Continuarea  investiției s-ar putea face într-una din următoarele modalități: asocierea Județului Brașov, Municipiului Brașov, Orașului Ghimbav, judetelor Harghita și Covasna și înființarea unei societăți pe acțiuni care să finalizeze investiția; concesionarea lucrărilor și operării aeroportului, pe o perioadă mai mare de 25 ani; atragerea de fonduri guvernamentale pentru finalizarea investiției, iar după doi ani de operare, atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea aeroportului.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare