26.01.2009 Adrian Văluşescu – preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Centrelor Culturale

Adrian Văluşescu, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Braşov, conduce din acest an Asociaţia Naţională a Centrelor Culturale din România. Este vorba despre un organism nonguvernamental al cărui scop este protejarea intereselor celor care lucrează în domeniul culturii.

Asociaţia îşi propune să organizeze manifestări ştiinţifice cu caracter local, naţional şi internaţional, să protejeze patrimoniul cultural naţional material şi imaterial, să reprezinte din punct de vedere legislativ interesele profesionale, economice, financiare, sociale şi culturale ale instituţiilor din acest domeniu. La nivelul asociaţiei s-a format o comisie juridică ce va face propuneri pentru modificarea Legii nr. 143/2007 privitoare la funcţionarea aşezămintelor culturale şi a Ordonanţei nr. 10/2008 vizând salarizarea personalului din aşezămintele culturale. „Sunt imperios necesare modificări ale acestor două acte normative deoarece legislaţia este relativ confuză, mai ales în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale. Dorinţa noastră este să adaptăm legislaţia de la noi la cerinţele Uniunii Europene care în ultima vreme pune foarte mare accent pe protejarea patrimoniului imaterial. Or protejarea lui trebuie făcută de instituţii specializate. Din acest motiv am considerat că în lege trebuie specificat foarte precis ce instituţii se ocupă de acest aspect. În ultima versiune a legii, instituţia care are rolul principal în atingerea acestui obiectiv – Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, era trecută la categoria şi altele”, a explicat Adrian Văluşescu.
O chestiune în atenţia conducerii asociaţiei este şi rezolvarea problemelor de salarizare la instituţiile de cultură. „Şi aici s-a făcut o greşeală, fiind propusă o grilă de salarizare care nu făcea niciun fel de diferenţă între activitatea într-un aşezământ cultural de nivel comunal, activitatea unui centru cultural dintr-un oraş sau cea dintr-un centru judeţean de conservare şi promovare a culturii tradiţionale”, a menţionat preşedintele asociaţiei.
O altă direcţie de acţiune vizează începerea demersurilor de acreditare a reprezentanţilor asociaţiei pe lângă comisiile de cultură din Camera Deputaţilor şi Senat, Ministerul Culturii şi Cultelor şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România. „Este foarte important să fim consultaţi atunci când se formulează un text de lege. Vrem să putem participa prin reprezentanţi, în mod direct, la întocmirea prevederilor legislative care vizează activitatea centrelor culturale din România. De asemenea, considerăm necesară încheierea unui contract colectiv de muncă pe ramura aşezămintelor culturale, care să fie asemănător cu cel încheiat pe ramura instituţiilor de cultură”, a adăugat Adrian Văluşescu.
În acest an, asociaţia va organiza acţiuni comune la nivel naţional. În Duminica Floriilor va avea loc Ziua Portului Tradiţional, iar pe 10 octombrie va fi Ziua Naţională a Centrelor Culturale din România, evenimente ce se vor desfăşura în toate instituţiile care fac parte din această structură. Trebuie spus că în momentul de faţă sunt înscrise în asociaţie 39 de centre judeţene de conservare şi promovare a culturii tradiţionale, precum şi case de cultură şi şcoli populare de artă din întreaga ţară. Ea este afiliată la Asociaţia Europeană a Centrelor Culturale.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare