11.06.2019 Aeroportul Internațional Brașov, la zi!

Stadiul la zi al proiectului Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav cu toate componentele sale de infrastructură aeroportuară și servicii de navigație aeriană, precum și demersurile pe care administrația județeană le desfășoară pentru realizarea celui mai important obiectiv de investiții din județul Brașov au fost prezentate astăzi, într-o conferință de presă, de Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și de Alexandru Anghel, șeful Compartimentului Monitorizare și Implementare a Proiectului Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav (AIBG).

Pregătirea infrastructurii serviciilor de navigație aeriană
O componentă esențială în cadrul viitorului aeroport o reprezintă serviciile de navigație aeriană, ele urmând să fie definite pe baza unui studiu de fezabilitate extrem de complex. Acest studiu va releva inclusiv varianta optimă de turn de control care va fi realizată la Ghimbav. Anul trecut, președintele CJ Brașov Adrian-Ioan Veștea a solicitat prin intermediul Ministerului Transporturilor expertiza  EUROCONTROL (Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene), în vederea identificării variantei optime pentru soluția de turn de control care să opereze Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav. În urma analizei comparative între cele două posibile soluții (turn clasic versus turn virtual) pentru serviciile de navigație aeriană, analiză pe care EUROCONTROL a realizat-o în colaborare cu ROMATSA ținând cont de condițiile specifice ale Aeroportului Brașov, s-au desprins mai multe concluzii care au fost comunicate Consiliului Județean. Astfel, „rezultatele analizei arată că soluția de turn de control virtual asigură maximum de flexibilitate și eficiență”, după cum se precizează în documentul primit de administrația județeană în data de 14 mai 2019. Trebuie spus că sprijinul acordat de EUROCONTROL în mod gratuit autorităților CJ Brașov reprezintă o premieră pentru România, având în vedere că este vorba despre singurul aeroport care se construiește de la zero în lume, în momentul de față.
Ce va include studiul de fezabilitate pentru serviciile de navigație aeriană
„Pe baza raportului transmis de specialiștii EUROCONTROL, am definitivat cerințele caietului de sarcini pentru întocmirea studiului de fezabilitate privind definirea serviciilor de navigație aeriană. În data de 5 iunie 2019, cerințele au fost discutate cu grupul de lucru special desemnat pe baza protocolului de colaborare încheiat între Județul Brașov și ROMATSA pentru a analiza aspectele tehnice ale documentației. Caietul de sarcini cuprinde elementele componente ale funcționării serviciilor de trafic și dirijare, respectiv: definirea tipurilor de instrumente de aterizare și modul de amplasare a acestora; definirea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor de comunicații sol-aer și de meteorologie; geometria spațiului aerian; studiul de acoperire de semnal pentru diferitele echipamente incluse în sistemul de navigație aeriană, în vederea stabilirii modului lor de amplasare și caracteristicilor tehnice; procedurile de zbor pentru decolare, aterizare și aterizare întreruptă; informarea aeronautică; integrarea tuturor sistemelor în sistemul național și internațional de comunicații aeronautice; stabilirea soluției pentru turnul de control”, a explicat Alexandru Anghel, coordonatorul proiectului AIBG. Așadar, în urma elaborării studiului de fezabilitate, cu o valoare estimată la 840.000 de lei și care va fi gata în maximum 90 de zile, va fi identificată și recomandată soluția tehnică pentru serviciile de trafic aerian (ANS), din care face parte și turnul de control al viitorului aeroport. În perioada următoare, caietul de sarcini va fi încărcat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Alexandru Anghel a menționat că există posibilitatea rambursării din fonduri europene a sumelor pe care CJ Brașov le va investi în achiziționarea tuturor echipamentelor aferente serviciilor de navigație aeriană.
Achiziția proiectării și construirii Terminalului de Pasageri
Procedura de achiziţie publică prin licitaţie deschisă pentru realizarea obiectivului „Aeroportul Internaţional Brașov - Ghimbav Etapa a III-a – Proiectare și Execuție Lucrări de Construcții și Instalații Obiectul Terminal de Pasageri”, este blocată de o contestație depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și la Consiliul Județean. Administrația județeană așteaptă ca instituția să se pronunțe cu privire aspectele sesizate de firma contestatară. Amintim faptul că specialiștii de la IPTANA, respectiv proiectanții care au realizat studiul de fezabilitate pentru etapa a III-a de execuție a Aeroportului, au fost cei care au întocmit caietul de sarcini al achiziției, iar Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice a verificat documentația de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, și a aprobat publicarea acesteia în SEAP. În ceea ce privește evaluarea propunerilor tehnice și financiare, comisia de licitație din cadrul CJ Brașov a beneficiat de expertiza specialiștilor cooptați de la IPTANA. Mai mult decât atât, după fiecare etapă de evaluare a ofertelor, respectiv stabilirea eligibilității firmelor, analizarea ofertelor tehnice și analizarea ofertelor financiare, procesele-verbale rezultate au fost avizate de Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice.
De menționat este faptul că documentația de achiziție pentru proiectarea și construirea Terminalului a fost de două ori respinsă (în 26 noiembrie și 7 decembrie 2018), de către Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice. Abia în 13 decembrie 2018 Consiliul Județean Brașov a primit aprobarea ANAP pentru a o posta în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Anunțul a fost publicat în 18 decembrie 2018. La solicitarea unor potențiali ofertanți termenul de depunere s-a decalat din 28 ianuarie, în 11 februarie 2019, termen la care au fost înregistrate patru oferte. Raportul procedurii a fost aprobat în 13 mai 2019, iar la data de 23 mai rezultatul licitației a fost contestat. Termenul pentru realizarea documetanţiilor de proiectare a Terminalului de Pasageri este de 3 luni de la semnarea contractului, iar durata de execuţie a lucrării este de 9 luni.
Achiziția autospecialelor destinate Aeroportului
Rezultatele procedurii de achiziție pentru cele două autovehicule ISU destinate Aeroportului Internațional Brașov - Ghimbav au fost contestate. Este vorba despre achiziția unei autospeciale de pompieri echipate cu agenți complementari pentru intervenție rapidă și a unei autospeciale dotate cu agenți complementari și echipament de descarcerare. Achiziția s-a desfășurat pe loturi distincte (Lotul 1 și Lotul 2), pentru fiecare utilaj în parte fiind depuse câte două oferte. În ambele cazuri, câștigătoare a fost declarată firma SC Grădinariu Import Export SRL, iar ofertantul de pe locul al doilea, respectiv SC ATSA Industry SRL, a contestat ambele rezultate, în data de 3 iunie 2019. CJ Brașov a transmis la CNSC punctul său de vedere, urmând ca instituția să se pronunțe cu privire la aspectele care fac obiectul contestațiilor. În privința Lotului 3 - Autospeciale de deszăpezire PDA, respectiv achiziționarea a două utilaje de deszăpezire cu plug, perie și autosuflantă, procedura este în derulare.
Procedurile de achiziție pentru toate aceste echipamente au început încă din 29 ianuarie 2019, când s-a publicat pe platforma națională (
www.e-licitație.ro) și europeană (www.ted.europa.eu) anunțul pentru achiziționarea autospecialelor de pompieri și deszăpezire, împărțite în trei loturi. Termenul de depunere a ofertelor pentru cele trei loturi a fost 5 martie 2019. Până la termenul-limită de depunere a fost primită o contestație împotriva documentației de atribuire privind Lotul 3. Contestația a fost depusă la CNSC, ceea ce a făcut ca termenul-limită de depunere a ofertelor pentru acest lot să se prelungească până la 22 mai 2018. CNSC a admis în parte această contestație și a obligat autoritatea contractantă să remedieze documentația. În data de 1 aprilie 2019, același contestatar a depus la Curtea de Apel Brașov o plângere împotriva deciziei CNSC. În 17 aprilie 2019 instanța brașoveană a respins plângerea și a menținut decizia CNSC. În momentul de față, achiziția autospecialelor de deszăpezire este în derulare, iar la termenul-limită de depunere a ofertelor, care a expirat în 22 mai, în SEAP s-a înscris un singur operator economic, respectiv firma SC ATSA Industry SRL. În momentul de față, comisia de licitație lucrează la evaluarea ofertei tehnice.
Potrivit normativelor în domeniu, aceste autovehicule trebuie să existe fizic în dotarea Aeroportului, înainte ca acesta să fie operațional. Specificațiile tehnice pentru autospecialele de pompieri au fost stabilite de CJ Brașov în conformitate cu reglementările Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO), fiind verificate inclusiv de specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, iar cele pentru mașinile de deszăpezire au respectat cerințele Autorității Aeronautice Civile Române.
Studiul de viață sălbatică pentru Aeroport
Consiliul Județean Brașov a derulat cu succes procedurile de achiziție privind întocmirea studiului de viață sălbatică la Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav. Pentru contractarea acestor servicii, anunțul a fost publicat în data de 17 mai 2019, fiind depuse două oferte, ambele admisibile. În urma evaluării și aplicării criteriului de atribuire, respectiv prețul cel mai scăzut, a fost declarată câștigătoare oferta depusă de Asocierea SC Funciara SRL Brașov – SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL Cluj-Napoca, cu care ieri s-a încheiat contractul de servicii. Față de valoarea estimată de autoritatea contractantă la 130.000 lei (fără TVA), valoarea contractului este de 104.000 lei (fără TVA), adică 123.760 lei inclusiv TVA. Durata de desfășurare a contractului este de 13 luni de la data ordinului de începere a prestării serviciilor. Perioada de observare a viețuitoarelor din zona Aeroportului de la Ghimbav este de 12 luni.
Urmează construirea celor nouă obiecte
Președintele CJ Brașov a anunțat că în momentul de față lucrările la calea de rulare Alfa, platforma de îmbarcare-debarcare și extinderea rețelei de canalizare și drenaj aferente pistei au fost finalizate și recepționate, următorul front de lucru pe amplasamentul de la Ghimbav fiind construirea celor nouă obiecte din cadrul Aeroportului. Proiectul tehnic a fost realizat, iar administrația județeană se ocupă de obținerea avizelor de la instituțiile abilitate, în vederea emiterii autorizației de construcție, după care va da ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea următoarelor obiective: clădire energetică, remiză PSI, posturi control acces, gospodărie de apă, parcare auto şi drum acces terminal – DJ 103C, drumuri tehnologice interioare, împrejmuiri și porți, rețele interioare în aeroport și platformă antisuflu. Un alt proiect, întocmit de specialiștii Search Corporation, vizează execuția marcajelor și inscripționărilor pe suprafețele de mișcare și a fost transmis la Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru avizare. Nu în ultimul rând, administrația județeană face demersuri pentru introducerea rețelelor de utilități pe amplasamentul Aeroportului și lucrează la deblocarea proiectului de îndiguire a pârâului Besălcin, care este în responsabilitatea Ministerului Apelor și Pădurilor. „Avem ședințe de lucru săptămânale. Avem unitatea de implementare a proiectului Aeroportului, avem grafice de execuție și responsabili desemnați să le urmărească permanent. Vrem să facem în așa fel încât să ne încadrăm în termenele anunțate. Dar dacă procedurile vor fi întârziate, așa cum sunt cele prezentate anterior, acest fapt nu ni se datorează. Intențiile noastre sunt de a realiza acest obiectiv cât se poate de repede. Din păcate, lucrurile nu depind exclusiv de noi. Procedurile legale trebuie respectate și trebuie parcurse în totalitate. Suntem la mâna instituțiilor care trebuie să se pronunțe în privința contestațiilor, indiferent dacă sunt sau nu obiectiv întemeiate, iar pentru aceasta ele au la dispoziție termenele prevăzute de lege. Facem ceea ce depinde de noi în toate aspectele privind construirea Aeroportului și nu putem decât să sperăm că în cel mai scurt timp posibil vom putea încheia contractele în urma procedurilor de achiziție pe care în momentul de față le avem blocate și vom merge mai departe în implementarea proiectului”, a explicat președintele CJ Brașov Adrian-Ioan Veștea.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare