24.02.2009 Anunţ: Competiţii P.O.S.

Lansare competiţii pentru proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare, finanţate din fonduri structurale în cadrul Programului Operational Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”.

 
În perioada 2-7 martie 2009 se vor organiza întâlniri cu potenţialii beneficiari din Regiunea de Dezvoltare Centru şi cu reprezentanţi ai Organismului Intermediar pentru Cercetare din cadrul Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, după cum urmează:
-          Sibiu – luni, 2 martie, ora 12.00 – Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6;
-          Alba Iulia – marţi, 3 martie, ora 12.00 – Sala Birou Senat, str. N. Iorga, nr. 11-13;
-          Braşov – joi, 5 martie, ora 12.00 – Aula Universităţii, bld. Iuliu Maniu, nr. 41;
-          Târgu-Mureş – joi ,5 martie, ora 13.00 – Sala Consiliu, str. N. Iorga, nr. 1.
Se vor prezenta:
- Operatiunea O.2.1.1 „Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi”, termen limită de depunere: 4 iunie 2009, buget alocat competitiei: 430 mil. lei.
Domenii de aplicare: energie, mediu, sănătate, agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, materiale, produse şi procese inovative.
Beneficiari elgibili: întreprinderi, care stabilesc cu organizaţiile de cercetare un acord de parteneriat pentru realizarea activităţilor de de cercetare-dezvoltare.
- Operatiunea O.2.1.2„Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate”, termen limită de depunere: 11 iunie 2009, buget alocat competiţiei: 120 mil. lei.
Domenii de aplicare: energie, mediu, sănătate, agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, materiale, produse şi procese inovative, tehnologia informatiei şi comunicaţiei, biotehnologii, spaţiu şi securitate.
Beneficiari eligibili: instituţii de CD/universităţi sau întreprinderi şi conducători de proiect: specialişti din străinătate angajaţi pe perioada de derulare a proiectului în instituţia gazdă.
Propunerile de proiecte se depun la adresa https://structurale.ancs.ro, iar informaţii despre această operaţiune se găsesc la adresa: www.mct.ro, rubrica fonduri structurale/competiţii.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare