09.07.2019 Bilanțul finanțărilor nerambursabile acordate de către Consiliul Județean Brașov pentru cultură, sport și culte în anul 2019

În cursul acestui an, Consiliul Județean Brașov a lansat mai multe programe de finanțare nerambursabilă în domeniile cultură, sport și culte, acordând granturi ofertelor culturale propuse de ONG-uri și instituții publice, proiectelor sportive ale cluburilor și asociațiilor sportive, precum și lucrărilor de reabilitare a unităților de cult din județ. În anul 2019, o noutate a Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale a reprezentat-o separarea beneficiarilor eligibili ai finanțării, în beneficiari de drept public (instituții publice de cultură, autorități ale administrației publice locale) și beneficiari de drept privat (ONG-uri), fiind create două programe de finanțare distincte.
Astfel, din bugetul total de 3.500.000 lei, au fost finanțate proiecte în cadrul a cinci programe, după cum urmează:
1. Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului a proiectelor culturale pe anul 2019 – Beneficiari de drept public
Bugetul pentru acest program a fost de 450.000 de lei. 14 entități publice au depus proiecte, toate fiind declarate admise, iar totalul finanțărilor acordate a fost de 209.054,87 lei. Pentru bugetul neutilizat a fost lansat al doilea apel de proiecte, care are termen-limită de depunere ziua de 25 iulie 2019, ora 16:00.
2. Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului a proiectelor culturale pe anul 2019 – Beneficiari de drept privat fără scop patrimonial
Bugetul programului destinat finanțării proiectelor culturale ale ONG-urilor a fost de 1.150.000 lei. La fel ca anul trecut, au fost disponibile două axe de finanțare: una destinată proiectelor cu un buget de peste 200.000 de lei, pentru care finanțarea nerambursabilă asigurată de CJ Brașov a fost de maximum 100.000 de lei, și alta pentru proiecte cu un buget de până la 200.000 de lei, pentru care finanțarea nerambursabilă acordată a fost de maximum 50.000 de lei. Un număr de 24 de proiecte dintre cele 36 depuse au obținut peste 70 de puncte – reprezentând punctajul minim pentru ca un proiect să devină finanțabil. Dintre acestea, doar 19 s-au înscris în bugetul de 1.150.000 lei alocat acestui program. În consecință, autoritatea contractantă a luat decizia realocării unor sume neutilizate în cadrul altor programe, respectiv suplimentarea cu 300.000 de lei a bugetului proiectelor culturale depuse de ONG-uri; astfel, vor beneficia de finanțare nerambursabilă toate cele 24 de proiecte care au îndeplinit criteriul privind punctajul minim.
3. Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 - Programul Promovarea Sportului de performanță
Pentru finanțarea proiectelor destinate sporturilor olimpice a fost propusă în bugetul județului pe anul 2019 suma totală de 600.000 de lei. Toate cele 9 proiecte depuse au primit finanțare, fiind atribuită suma totală de 389.129,21 lei.
Amintim noutatea acestui an, și anume faptul că unele schimbări legislative din anul 2018 au modificat categoria solicitanților eligibili pentru programele dedicate proiectelor sportive, în sensul că pot primi finanțare doar cluburile sportive și asociațiile pe ramură de sport la nivel județean. În consecință, pentru federațiile sportive executivul Consiliului Județean Brașov pregătește un regulament separat, în baza Legii 69/2000. Programul de finanțare destinat federațiilor sportive va beneficia de un buget  total de 300.000 de lei, iar regulamentul de acordare urmează să fie aprobat în ședința de plen din luna iulie.
4. Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive - Sportul pentru toți, pentru anul 2019
În vederea finanțării proiectelor destinate sportului pentru toți a fost alocată în bugetul județean suma totală de 300.000 de lei. Doar 3 proiecte din cele 5 depuse au fost conforme cu cerințele Ghidului solicitantului, ele primind o finanțare în valoare totală de 162.769,24 lei.
5. Programul județean privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2019 unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România
Din bugetul judeţului Brașov au fost alocate sume totalizând 1.000.000 de lei pentru completarea fondurilor proprii destinate întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult, construirii şi reparării lăcaşurilor de cult, conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu cultural, construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, în conformitate cu prevederile OG 82/2001. Un număr de 126 de unități de cult au primit finanțare, bugetul fiind epuizat. 
„De la un an la altul am constatat o creștere a calității proiectelor depuse în cadrul tuturor programelor de finanțări nerambursabile acordare de Consiliul Județean Brașov. Proiectele sunt din ce în ce mai bune, în special în domeniul cultural, fapt care ne bucură și ne îndreptățește să ne gândim la o majorare a sumelor pe care le vom aloca în viitor. De altfel, tocmai pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care își propun să aducă plus-valoare în aceste domenii am decis să realocăm fondurile rămase necheltuite, astfel încât să susținem toate proiectele care au întrunit criteriile de eligibilitate”, a spus Tóásó Imelda, vicepreședintele CJ Brașov care a coordonat derularea programelor de finanțări nerambursabile.
Listele cu beneficiarii programelor de finanțări nerambursabile și cu sumele alocate acestora sunt publicate pe website-ul Consiliului Județean Brașov
www.judbrasov.ro

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare