16.05.2017 Brașovul găzduiește Biroul Platformei de Coordonare a Turismului Durabil din cadrul Convenției Carpatica

Centrul România al Platformei Comune pentru Turism Durabil din cadrul Convenției Carpatica, primul la nivel național și al treilea în plan regional, după cele din Ucraina și Polonia, a fost inaugurat miercuri, la Brașov, de către secretarul de stat din Ministerul Turismului, Cristina Ionela Tărteață, și președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru și cu toate institutiile care au responsabilități în domeniul turismului local și regional în arealul Munților Carpați.
Șeful administrației județene a afirmat că prin deschiderea acestui Centru Național la Brașov, județul va beneficia de o expunere națională și internațională din punctul de vedere al turismului montan. „Consider că pentru direcția pe care și-o propune pe viitor județul Brașov, aceea de a deveni cel mai important județ turistic al României, deschiderea acestui centru este foarte importantă. La Brașov se face turism pe toată perioada anului și cred că este un demers foarte important. Mă bucur că la noi există al treilea centru deschis în cele șapte țări membre al Convenției Carpatice, singurul din România. Brașovul face parte din grupul de lucru pe turism din cadrul Ministerului Turismului și sperăm, exact cum am demonstrat și în alte situații, că vom accesa fonduri, că vom îmbunătăți activitatea din turism și vom face în așa fel încât să se audă de Brașov în toate colțurile lumii. Trebuie spus că 52% dintre turiștii care au vizitat Regiunea Centru au trecut și prin județul Brașov, astfel că ne clasăm pe primul loc al Regiunii Centru din acest punct de vedere. Noi sperăm că acest procent va crește an de an”, a mai precizat președintele CJ Adrian-Ioan Veștea.
Din punct de vedere instituțional și tehnic, România transmite un semnal clar că este pregătită inclusiv logistic pentru a găzdui Secretariatul permanent al Convenției Carpatice. Țara gazdă va fi aleasă în acest an, alături de România candidând Polonia, Slovacia și Ucraina. În plus, România candidează și pentru a găzdui Platforma pentru Turism, adică Secretariatul dedicat turismului din cadrul Convenției Carpatice, pentru ambele secretariate fiind nominalizat orașul Brașov.
Cristina Ionela Tărteață, secretar de stat în Ministerul Turismului, a declarat: „Noi ne dorim să preluăm Secretariatul Convenției Carpatice, care acum este la Viena. Acest lucru ar însemna o vizibilitate fantastică pentru România, pentru turismul montan, care este extrem de dorit la nivel mondial. Toată lumea caută să se axeze pe turismul montan, pe turismul de aventură, iar noi avem toate aceste lucruri și ar fi păcat să nu le promovăm mai mult”.
Prezent la evenimentul inaugural, Simion Crețu, directorul general al ADR Centru, a menționat că zonele montane ocupă aproape jumătate din suprafața Regiunii Centru, părți din cele trei ramuri ale Carpaților românești aflându-se pe teritoriul celor șase județe componente ale regiunii. „În mod firesc, Turismul și Montanologia sunt definite ca priorități regionale de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, fiind incluse atât în Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020, cât și în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. Turismul este o ramură economică importantă, cu o rată de creștere foarte rapidă în ultimii ani, la nivel mondial. Județul Brașov are un potențial turistic mare și diversificat în arealul Carpaților, motiv pentru care considerăm că acesta poate fi valorificat mult mai bine și într-un mod sustenabil. Pot fi astfel puse în valoare ocupațiile tradiționale, activitățile economice și întreprinderile locale, importante din punctul de vedere al diversificării economiei zonelor montane. Se are în vedere potențialul divers care există pe această zonă – ecosisteme, zone turistice, resurse, rezervatii, care au un mare potențial turistic și un mare potențial de dezvoltare economică și socială”, a afirmat Simion Crețu.
Convenția Carpatica, structură care reunește șapte țări pe teritoriul cărora se găsesc Munții Carpați – Republica Cehă, Polonia, Serbia, România, Republica Slovacă, Ungaria și Ucraina – stabilește cadrul general de cooperare în domenii precum: conservarea biodiversității, amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă, agricultură și silvicultură, transport, turism, industrie și energie. România a devenit țară semnatară a Convenției Carpatice din anul 2006, asumându-și obiectivul general al acesteia – cooperarea în vederea păstrării și dezvoltării durabile a arealului Munților Carpați, pentru îmbunătățirea calității vieții populațiilor locale și a conservării valorilor naturale și culturale. Din anul 2014, România și-a însușit prevederile unuia din cele 4 protocoale ale Convenției Carpatice, respectiv Protocolul privind Turismul Durabil și Strategia pentru Dezvoltarea Turismului Durabil. Obiectivele majore ale acestei strategii dedicate turismului sunt: creșterea efectivă a nivelului de integrare dintre turism și alte sectoare relevante, respectiv elemente socio-culturale și ecologice, economice, creșterea participării publice, conștientizării și conservării interesului față de turismul în Carpați. În ultimul trimestru al anului trecut, cu sprijinul direct al ADR Centru, care coordonează dezvoltarea locală și regională în Regiunea Centru, Județul Brașov, prin Consiliul Județean, și Autoritatea Națională pentru Turism, respectiv actualul Minister al Turismului, au semnat Protocolul în vederea înființării și funcționării acestui Centru Național la Brașov.
Concret, prin acest centru se urmărește valorificarea oportunității de care se bucură România de a obține o poziție-cheie pentru coordonarea dezvoltării durabile a arealului Munților Carpați. Spațiul și dotarile necesare sunt puse la dispoziția Biroului Platformei de Coordonare a Turismului Durabil (PCTD) de către Consiliul Județean Brașov. În cadrul Centrului Național PCTD de la Brașov se vor identifica cele mai bune modalități de întărire a cooperării tuturor actorilor implicați în sectorul turistic, care își desfășoară activitatea în zona montană din România. Totodată, acțiunile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Convenției Carpatice vor fi adaptate la nevoile naționale, se vor căuta sursele de finanțare pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a turismului durabil împreună cu țările vecine membre ale Convenției Carpatice și vor fi sprijinite grupurile operative de turism din țară în implementarea inițiativelor acestora, dezvoltarea de produse, branding și certificare, marketing și promovare.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare