22.01.2015 Bugetul propriu al Județului Brașov – peste 216 milioane de lei

Conducerea Consiliului Județean a dat publicității proiectul bugetului propriu al Județului Brașov pe anul 2015. Veniturile estimate a fi realizate în acest an sunt de 216.066.600 lei, acestea fiind repartizate pe capitole bugetare distincte.
Potrivit proiectului, ponderea cea mai însemnată în buget este repartizată la capitolul Asigurări şi asistenţă socială – 84.705.900 lei, bani care sunt alocați instituțiilor de ocrotire și asistență socială din subordinea CJ. Astfel, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului va primi 80.249.640 lei, restul fondurilor fiind împărțite, în funcție de necesități, Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan-Șercaia, Unității de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și Centrului de Zi pentru Nevăzători „Rază de lumină”.
La capitolul Transporturi sunt prevăzute 38.686.820 lei, din care cea mai însemnată pondere o au cheltuielile cu aeroportul și drumurile: 24.066.820 lei.
Cele șapte unităţi de învăţământ special aflate sub autoritatea CJ (Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Braşov, Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov, Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş, Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, Școala Profesională Specială Codlea, Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Brădet și Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov) au la dispoziție fonduri totalizând 31.497.050 lei, în acest capitol fiind inclusă și suma de 12.493.570 lei prevăzută de administrația județeană pentru produsele lactate, cele de panificație și mere destinate elevilor din învățământul preuniversitar.
Pentru spitale, drumuri județene, investiții, reparații capitale, reparații curente, cofinanțări proiecte, acțiuni și alte cheltuieli sunt alocate 19.510.420 lei.
La capitolul Cultură, recreere şi religie sunt repartizate 15.007.100 lei, fonduri din care sunt finanțate cele șapte instituții de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean (Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul de Etnografie, Muzeul „Casa Mureşenilor”, Școala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” și Centrul Cultural „Reduta”), sunt plătite salariile personalului neclerical din instituțiile aparținând cultelor religioase și sunt rambursate anumite credite.
Suma de 7.925.000 lei este destinată capitolului Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi.
La Sănătate sunt prevăzute fonduri de 2.236.000 lei.
Pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov este propus un buget de 1.096.020 lei, Serviciul Public Judeţean Salvamont Brașov are prevăzute 491.440 lei, Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor va dispune de 286.000 lei, Camera Agricolă a Judeţului Braşov va avea la dispoziție 590.000 lei, în timp ce bugetul propus Autorității Teritoriale de Ordine Publică este de 139.980 lei.
Acest proiect de buget urmează să fie aprobat în cadrul viitoarei ședințe de plen a Consiliului Județean Brașov.

 

Capitol de cheltuieli DENUMIREA INDICATORULUI SUME (mii lei)
  VENITURI TOTALE 216.066,60
  CHELTUIELI TOTALE din care: 216.066,60
51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe 13.020,90
54.02 Alte servicii publice generale 1.276,21
  1. Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov 1.096,02
  2. Stuctura Teritorială pentru Probleme Speciale a Județului Brașov 40,21
  3. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 139,98
55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 7.925,00
60.02 Apărare 368,31
  1. Centrul Militar Zonal Braşov 368,31
61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională 465,45
  1. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” a judeţului Braşov 465,45
65.02 Unităţi de învăţământ special 31.497,05
  1. Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Braşov 4.858,46
  2. Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov 1.026,03
  3. Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş 3.448,49
  4  Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Victoria 1.332,57
  5. Școala Profesională Specială Codlea 1.973,56
  6. Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Brădet-Săcele 2.437,20
  7. Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov 3.927,17
  8. Consiliul Județean (acordare de produse lactate, de panificatie și mere)        12.493,57
66.02 Sănătate       2.236,00
  Consiliul Județean  2.236,00
67.02 Cultură, recreere şi religie 15.007,10
  1. Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” 3.127,12
  2. Muzeul de Artă 545,30
  3. Muzeul de Istorie 1.423,55
  4. Muzeul de Etnografie 1.157,03
  5. Muzeul Casa Mureşenilor 585,44
  6. Școala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” 1.359,62
  7. Centrul Cultural Reduta 966,04
  8. Culte - salarii personal neclerical  4.048.00
  9. Rambursări credite  1.795.00
68.02 Asigurări şi asistenţă socială 84.705,90
  1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  80.249,64
  2. Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan-Sercaia 2.518,71
  3. Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru 1.452,00
  4. Centrul de Zi pentru Nevăzători „Rază de lumină” 485,55
70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 491,44
  1. Serviciul Public Judeţean  Salvamont Brasov 491,44
83.02 Agricultură şi silvicultură 876,00
  1. Serviciul Public Județean pentru Protecția Plantelor 286,00
  2. Camera Agricolă a Judeţului Braşov 590,00
84.02 Transporturi 38.686,82
  1.Rambursari credite  14.620.00
  2. Alte cheltuieli  – Aeroport, drumuri 24.066,82
Alte cheltuieli                        Spitale, drumuri județene, investiții, reparații capitale, reparații curente, cofinanțări proiecte, acțiuni și alte cheltuieli 19.510,42

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare