24.02.2016 CJ Brașov și-a însușit Strategia Națională Anticorupție

Consiliul Județean Brașov a adoptat Strategia Națională Anticorupție. Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 a fost semnată recent de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Claudiu Coman. Prin acest demers, administrația județeană își asumă întreprinderea unor măsuri în sensul susținerii, prevenirii și combaterii corupției la nivelul instituției, promovării integrității, a liberului acces al cetățenilor la informațiile de interes public și a transparenței procesului decizional.
Acest document strategic, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 215/2012, oferă coordonatele majore de acțiune în sprijinul promovării integrității și bunei guvernări la nivelul tuturor instituțiilor publice. Guvernul a stabilit, printr-un Memorandum, prelungirea perioadei de aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015 cu încă doi ani, respectiv până la 31 decembrie 2017.
„Strategia Națională Anticorupție este importantă, deoarece reprezintă un cadru general pentru tot ceea ce noi am încercat să îmbunătățim în activitate din punctul de vedere al transparenței în decizia administrativă. Încă înainte de semnarea Declarației, la nivelul instituției noastre începusem demersurile pentru actualizarea fișelor de post, pentru intensificarea activităţilor de implementare a sistemului de control intern managerial, pentru realizarea procedurilor de lucru pe fiecare compartiment, serviciu și direcție în parte și pentru implementarea procedurii privind managementul riscurilor. De fapt, în această strategie națională intră toate aceste elemente care țin efectiv de transparența în decizia publică și liberul acces al cetățenilor la informațiile de interes public”, a precizat vicepreședintele CJ Claudiu Coman.
Documentul constitutie punctul de plecare în dezvoltarea și adoptarea de către administrația județeană a propriului plan sectorial cuprinzând principii de acțiune, obiective generale și specifice, precum și instrumente concrete de lucru: inventarul privind măsurile preventive obligatorii, indicatorii de performanță asociați și mecanismul de coordonare și monitorizare a măsurilor anticorupție. Practic, conducerea Consiliul Județean Brașov se angajează să adopte toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public. În prezent, se desfășoară procedurile privind desemnarea Grupului de lucru însărcinat cu implementarea la nivelul CJ Brașov a Strategiei Naționale Anticorupție.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare