28.06.2016 CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV ESTE CONVOCAT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Conform Dispoziţiei nr. 1 din data de 27.06.2016, Preşedintele Consilului Judeţean Braşov, în temeiul art. 94 alin. (2) şi (3) şi art. 106 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, la data de 29 iunie 2016, ora 12:00, sala 120, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numărului şi a componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov.

2. Desemnarea a şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov.

3. Stabilirea componenţei A.G.A. pentru S.C METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov.

4. Stabilirea componenţei A.G.A. pentru S.C CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov.

5. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare