23.11.2018 Cercetătorii Universității și specialiștii CJ lucrează la harta nevoilor de sănătate din județul Brașov

„REsponsabilitate, Strategie, Prioritizare și Integritate în dezvoltarea Regională, durabilă a sistemului de sănătate din județul Brașov” (RESPIR-BV) este unul dintre cele 13 proiecte de cercetare propuse de specialiștii Consiliului Județean Brașov și implementate de echipe de cercetători de la Universitatea Transilvania, în cadrul cooperării bilaterale ale cărei baze au fost puse anul trecut de Adrian-Ioan Veștea, șeful administrației județene, și de prof. dr. ing. Ioan-Vasile Abrudan, rectorul Universității brașovene.
Proiectul RESPIR-BV este coordonat de dr. Andrea Elena Neculau, șef de lucrări la Facultatea de Medicină. Din echipa de cercetare fac parte șase cadre universitare ale Facultății de Medicină și câte unul de la Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Sociologie și Comunicare și Facultatea de Drept. Finanțarea proiectului este asigurată de Universitatea Transilvania, în cadrul competiției Granturi pentru echipe multidisciplinare. Tema proiectului RESPIR-BV a fost gândită la nivelul Direcției de Sănătate și Asistență Medicală (DSAM) din cadrul CJ Brașov și vizează construirea unei hărți a județului Brașov din perspectiva nevoilor de sănătate pentru principalele grupuri populaționale cu risc. Adelina Văsioiu, directorul DSAM, spune că în cadrul proiectului va fi identificată o metodologie optimă de evaluare a nevoilor de sănătate ale populației și va fi creat un instrument care să permită transparența deciziei privind dezvoltarea sistemului de sănătate brașovean. Nu în ultimul rând, proiectul vizează elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului care să răspundă nevoilor specifice ale unor populații considerate prioritare.
Practic, echipa de cercetare și-a propus să identifice nevoile de sănătate neacoperite la nivelul județului Brașov și, în consecință, necesitatea de a dezvolta noi servicii medicale sau de a le extinde pe cele existente atât la nivel de spitale, cât și la nivel de comunitate. În acest sens, echipa de proiect a organizat un focus-grup cu managerii și directorii medicali ai tuturor spitalelor din județ (cele șase spitale aflate în subordinea CJ Brașov și spitalele municipale și orășenești din județ), cu reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate, ai Direcției de Sănătate Publică și ai Direcției de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul CJ Brașov. Discuțiile s-au axat pe următoarele probleme: accesul la serviciile spitalicești, inechitățile sau discrepanțele între diverse categorii sociale vulnerabile (gravide, copii, persoane cu venituri mici sau fără venituri), utilizarea serviciilor spitalicești și dezvoltarea de modele noi de servicii spitalicești. Concluziile vor fi prezentate într-un material care va fi dat publicității în perioada următoare. „Doresc să mulțumesc pentru deschiderea și receptivitatea de care dau dovadă cercetătorii Universității Transilvania față de problemele identificate la nivelul comunității județului Brașov. În prezent, Consiliul Județean și Universitatea derulează 13 proiecte de cercetare, în opt domenii prioritare: juridic, asistență socială, cultură, dezvoltare durabilă, informatizare, învățământ special, sănătate și turism. Este lăudabil și onorant faptul că mediul universitar brașovean își pliază activitatea pe nevoile pe care le are administrația publică județeană”, afirmă președintele CJ Adrian-Ioan Veștea. 

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare