20.06.2011 Compania Apa derulează cele mai mari investiţii din judeţ

Braşovul se menţine de ani buni în fruntea judeţelor care au accesat bani europeni pentru dezvoltarea infrastructurii. Cel mai mare grant primit de vreo administraţie publică din România a fost „adjudecat” de judeţul Braşov, prin Compania Apa în calitate de operator regional în domeniul furnizării serviciilor de apă şi canalizare. Până în anul 2014, aceasta va implementa cel mai amplu proiect de investiţii din istoria judeţului nostru, denumit „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov”. Având în vedere că până în prezent, fondurile operatorului de apă au fost utilizate într-o proporţie covârşitoare în investiţii realizate la nivelul municipiul Braşov, a venit momentul ca şi locuitorii judeţului să beneficieze de servicii centralizate de alimentare cu apă şi canalizare care să le îmbunătăţească stardardul de viaţă. Startul pentru acest mare proiect a fost dat încă din anul 2008, când specialiştii de la Consiliul Judeţean şi de la Compania Apa au elaborat primele studii şi documentaţii. Avizarea lui de către Ministerul Mediului şi ulterior aprobarea obţinută la nivelul Comisiei Europene au venit graţie strădaniilor conducerii Companiei Apa şi executivului Consiliului Judeţean, care au reuşit să depăşească piedicile de natură politicianistă puse în calea proiectului.

Investiţii de 189 de milioane de euro

Valoarea totală a investiţiilor ce urmează a fi realizate este de aproximativ 189 de milioane de euro adică 794.611.641 lei, fără TVA. Asigurarea finanţării proiectului este structurată astfel: 595.203.954 lei (76,43%) din Fondul de Coeziune (fonduri nerambursabile); 105.035.992 lei (11,69%) din bugetul de stat; 14.290.611 lei (1,8% ) din contribuţia membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară alocată de la bugetele locale; 80.081.084 lei (10,08%) din împrumutul contractat de operatorul regional de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. De altfel, Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean a anunţat recent că BERD a aprobat împrumutul necesar cofinanţării proiectului prin care Compania Apa primeşte cea mai mare sumă nerambursabilă alocată din fonduri structurale unui judeţ din România. Proiectul este finanţat în cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) – extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare. Investiţiile se realizează în parteneriat prin implicarea factorilor-cheie titulari ai investiţiei: Consiliul Judeţean Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Consiliile Locale ale localităţilor Codlea, Săcele, Rupea, Ghimbav, Feldioara, Hărman, Homorod, Hoghiz, Moieciu, Prejmer şi Sânpetru. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii în sectorul de apă potabilă şi apă uzată în judeţul Braşov în vederea alinierii la standardele prevăzute în Tratatul de Aderare şi atingerii obiectivelor POS Mediu.

Beneficii majore pentru populaţie

Principalele câştiguri pentru populaţie rezultate din implementarea acestui proiect sunt axate pe două direcţii majore: alimentarea cu apă şi colectarea şi tratarea apelor uzate. În cazul alimentării cu apă, beneficiile vizează conformitatea cu standardele Directivei Comunităţii Europene referitoare la Apa Potabilă, îmbunătăţirea calităţii apei potabile, asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor de furnizare a apei, securitatea îmbunătăţită a alimentarii cu apă, precum şi reducerea pierderilor de apă. În privinţa colectării şi tratării apelor uzate, beneficiile se referă la îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a mediului înconjurător, conformitatea cu standardele de tratare ale Directivei cu privire la Epurarea Apei Uzate Urbane, diminuarea riscurilor asupra sănătăţii umane, reducerea infiltraţiilor în sistem, precum şi reducerea poluării râurilor.

Tipul contractelor şi stadiul lor

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele tipuri de lucrări:

* Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului/implementare, cu un buget estimativ de 20,1 milioane de lei, pentru care se va organiza procedură de achiziţie publică în luna iunie 2011;

* Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor, în valoare de 17.807.352,26 lei, contract semnat cu firma INOCSA INGENIERIA Spania S.L., progres de 8,79% raportat la luna mai 2011;

* Reabilitarea Staţiei de Epurare Braşov, în valoare de 69.835.339,05 lei, contract semnat cu firma S.C. Hidroconstrucţia Bucureşti, ordin de începere a lucrărilor 12 aprilie 2011;

* Staţie de Epurare nouă la Feldioara, în valoare de 53.760.703,55 lei, contract semnat cu firma S.C. Hidroconstrucţia Bucureşti, lucrări de proiectare (progres 90%), lucrări pregătitoare pentru organizarea şantierului, progres fizic 14,21%;

* Reabilitarea Staţiilor de tratare a apei potabile din Codlea, Moeciu şi Bogata-Rupea, în valoare de 28, 3 milioane de lei. Este încheiată perioada de evaluare, contractul urmează a fi semnat;

* Staţie de Epurare Nouă la Hoghiz, în valoare de 15.773.540 lei, contract semnat cu firma Alpine Bau GmbH Austria, progres în proiectare 15% datorat elaborării documentaţiei pentru PUZ;

* Extinderea Staţiei de Epurare Lunca Câlnicului (linia 2) pentru Aglomerarea Prejmer şi o nouă Staţie de Epurare în Moeciu, contract semnat cu S.C. Morani Impex SRL, în valoare de 11.368.499,75 lei, progres în proiectare de 20%;

* Alimentare cu apă potabilă Sânpetru – Bod, contract finalizat în 2008, în valoare de 2.348.551 lei;

* Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov – Săcele, cu un buget estimativ de 108,5 milioane de lei, pentru care se va organiza procedura de achiziţie publică în luna septembrie 2011;

* Colectoare noi Ghimbav – Staţia de Epurare Braşov – Staţia de Epurare Feldioara, Codlea – Staţia de Epurare Feldioara şi conductă de alimentare nouă în Stupini – Feldioara, cu un buget estimativ de 98,4 milioane de lei pentru care se va organiza procedura de achiziţie publică în luna iunie 2011;

* Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în Braşov, Sânpetru şi Hărman, cu un buget estimativ de 92,8 milioane de lei pentru care se va organiza procedura de achiziţie publică în luna august 2011;

* Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în Codlea şi Moieciu, cu un buget estimativ de 55,6 milioane de lei pentru care se va organiza procedura de achiziţie publică în luna iulie 2011;

* Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în Aglomerările Rupea şi Prejmer, cu un buget estimativ de 66,3 milioane de lei; pentru acest contract se va relua procedura de evaluare, prima fiind anulată;

* Auditul proiectului, contract semnat cu ROM CONT EXPERT SRL, în valoare de 180.000 lei, cu un progres fizic de 20% dat de livrarea rapoartelor de constatări factuale.

Istoricul fondurilor europene accesate de Compania Apa Braşov

Prima investiţie majoră a Companiei Apa s-a derulat în cadrul Programului LSIF (Facilităţi pe Scară Largă pentru Infrastructură) şi a avut valoarea de 3,54 milioane de euro. Proiectul a soluţionat problema apelor uzate din localităţile Hărman şi Sânpetru care nu dispuneau de servicii de canalizare. Tratarea apelor uzate provenite din aceste localităţi se realizează în Staţia de epurare Braşov, care are capacitatea necesară de tratare a apei uzate, inclusiv din această zonă. Demersurile pentru accesarea banilor au fost realizate de Compania Apa în colaborare cu Consiliul Judeţean.

În cadrul Măsurii ISPA, municipiul Braşov a beneficiat de un amplu proiect de investiţii pe care Compania Apa l-a derulat începând cu anul 2002. Valoarea lui a fost de 52,8 milioane de euro (cu o cofinanţare asigurată dintr-un credit BERD cu garanţia Consiliului Judeţean). Proiectul a avut mai multe componente: reabilitarea Uzinei de Apă Târlung (valoarea contractului a fost de 16.531.488,64 euro); reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare (cu o valoare de 15.950.476,91 euro); distribuţia eficientă a debitului suplimentar de apă tratat în Uzina de apă Târlung şi reabilitarea reţelelor de apă din cartierul Timiş-Triaj (contract în valoare de 3.140.264,4 euro); reabilitarea şi extinderea Colectorului „I” de canalizare (cu o valoare de 10.519.210,15 euro); asistenţă tehnică şi supervizare. Prin implementarea Măsurii ISPA, beneficiile pentru mediul înconjurător şi pentru populaţie au fost considerabile: tratarea apei potabile conform Directivei Cadru a Apei 98/83/EEC; automatizarea completă a procesului de tratare; noi aducţiuni şi modernizarea staţiilor de pompare; creşterea numărului de utilizatori deserviţi; creşterea eficienţei economico-financiare prin reducerea costurilor la energia electrică; reabilitarea şi extinderea reţelei de distribuţie; reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; contorizarea unui număr mare de abonaţi; realizarea colectoarelor de canalizare; creşterea capacităţii de transport a apei reziduale; eliminarea riscurilor de inundaţii în timpul precipitaţiilor abundente.

Pentru mai multe informații intrați pe www.apabrasov.ro
 

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare