26.05.2021 Conferința Locală Finală a proiectului ”Thematic Trail Trigger - Three T” - Programul Interreg Europe, Faza I

Județul Brașov a devenit, începând cu anul 2018, partener în cadrul proiectului ”Thematic Trail Trigger – ThreeT” (”Inițierea unor trasee tematice Trei T”), cod PGI05391, din cadrul Programului de finanțare europeană INTERREG EUROPE, Apelul 3, alături de alte opt autorități și organizații din țări ale Uniunii Europene: Provincia Livorno – lider de proiect, Regiunea Toscana, Consiliul Regional al Finlandei Centrale, Autoritatea de Planificare din Malta, Voievodatul Kujawsko Pomorskie, Guvernul Local al Insulei Tenerife, Administrația Guvernamentală din Județul Vas Ungaria, Management Regional Hessen Gmbh Central.

Obiectivul proiectului îl constituie creșterea accesibilității spre destinațiile turistice din județ prin dezvoltarea unor politici publice de:
● Accesibilitate și mobilitate nemotorizată (trasee de ciclism, hicking etc.);
● Protecția patrimoniului cultural și natural;
● Dezvoltare economico-socială locală rezultată din ecoturism;
● Vizibilitatea traseelor turistice existente și buna guvernare a acestora.
 
În cadrul proiectului, partenerii au plecat de la o problemă comună, aceea a accesului limitat spre obiective turistice importante din cauza lipsei mijloacelor de transport și a materialelor informative. Acest lucru afectează negativ strategia pentru dezvoltarea integrată și ecologică a economiilor regionale. 
 
Proiectul se implementează în perioada iunie 2018 - noiembrie 2022. 
 
Faza I a Proiectului ThreeT, desfășurată în perioada iunie 2018 - mai 2021, a presupus:
● 8 vizite de studiu ale factorilor interesați din statele partenere pentru cunoașterea de bune practici identificate în destinațiile turistice europene și inspirarea din acestea, bune practici care se regăsesc pe Platfoma de Învățare a Policilor Publice din cadrul ProgramulUI INTERREG EUROPE – o bază de date accesibilă tuturor; 
● 5 sesiuni tutoriale și de mentoring susținute de experți și parteneri; 
● 20 sesiuni de lucru cu experti externi internaţionali şi locali;
● dezvoltarea unui Plan de Acțiune pe baza informațiilor și exemplelor de bună practici prezentate.
 
Toate vizitele de studiu au contribuit la o comunicare îmbunătățită între stakeholderii locali, care, în afară de beneficiile din schimbul de experiență în sine, au aflat și despre activitățile celuilalt și au devenit conștienți și dispuși să contribuie la implementarea Planului de Acțiune în Faza II.
Cele mai relevante exemple de bune practici, vizitele de studiu și sesiunile de tutoriale au evidențiat nevoia noastră, ca regiune, de a pune accentul pe guvernanță, sisteme de management al performanței, accesibilitate, vizibilitate, mobilitate și infrastructură, având în vedere faptul că viziunea noastră este dezvoltarea durabilă a județului Brașov.
 
Planul de Actiune ThreeT propune următoarele acțiuni majore de dezvoltare turistică a destinației Județul Brașov, care vor fi dezvoltate și implementate pe parcursul Fazei II de proiect (perioada Iunie 2021 – Noiembrie 2022): 
1. Acțiunea 1 - Politici Publice de îmbunătățire și dezvoltare a unui turism sustenabil în Județul Brașov pe următoarele direcții de dezvoltare:
● Dezvoltarea și conectarea traseelor de biciclete în județul Brașov;
● Dezvoltarea și conectarea traseelor de drumeţie în județul Brașov - E8 - Carpatus High Mountain Ultra Trail & Persani Mts. Volcano UltraTrail;
● Reţeaua de Puncte Gastronomice Locale în Județul Brașov;  
● Operaționalizarea Rutei Fortificațiilor în Județul Brașov; 
● Dezvoltarea integrată a turismului durabil de-a lungul Râului Oltului.  
2. Acțiunea 2 - Proiect pilot Interreg Europe – Zone de liniște ca atracție turistică în județul Brașov.
 
Acțiunea 1 urmărește îmbunătățirea performanței instrumentului de politică publică - Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 2013 - 2020 - 2030 pentru protejarea și îmbunătățirea patrimoniului natural și cultural, prin definirea zonelor pentru turism durabil, proiectarea de noi trasee tematice sau îmbunătățirea celor existente, făcându-le accesibile tuturor prin moduri de transport ecologice și informații ușor disponibile. 
Planul de acțiune propune părților-cheie interesate implicarea în toate activitățile din faza de implementare. Grupurile părților interesate înființate în timpul proiectului vor constitui un forum permanent / think tank-uri pentru a asigura un impact durabil legat de ideile propuse și de acțiunile consecvente planificate spre implementare. 
Pentru a asigura resursele financiare de punere în aplicare a Acțiunii 1 propuse, Județul Brașov a identificat posibilități de finanțare din Fondul Social European (Programul Operațional Capacitate Administrativă Apel nr. 14), în parteneriat cu ONG-uri relevante. 
Prin urmare, două ONG-uri (APC - Asociația pentru Parteneriat Comunitar, AER - Asociația de Ecoturism România) au propus Consiliului Județean Brașov, conform Programului de finanțare POCA, un parteneriat pentru dezvoltare locală, în vederea implementării acțiunilor din acest Plan de acțiune, dar și pentru asigurarea consolidării capacităților instituțiilor publice, ONG-urilor și societăţii, și o abordare participativă pentru dezvoltarea și implementarea politicilor publice. 
Aplicațiile celor două organizații pe POCA sunt în curs de evaluare. 
 
Referitor la Acțiunea 2, Proiectul pilot își propune să testeze o idee de produs turistic durabil, dezvoltată în județul Brașov în cadrul proiectului Interreg Thematic Trail Trigger - ThreeT, pornind de la metodologia propusă de Consiliul Regional al Finlandei Centrale ca o bună practică, prin care ar putea fi prezentat conceptul de zone de liniște ca atracție turistică în Europa și ca motor pentru dezvoltare durabilă locală, în special după COVID 19. Acțiunea Pilot poate aduce valoare adăugată în oferta turistică și prosperitatea la nivel local. Deoarece în Europa se caută noi forme de experiențe turistice, «liniștea» poate oferi măsuri mai durabile și inovatoare.
Acțiunea «Zone de linişte ca atracţie turistică» a obţinut finanţare suplimentară Interreg Europe printr-un apel de finanțare destinat acțiunilor pilot, valoarea finanțată obținută fiind de 53.500 euro. De asemenea, experții români ai proiectului au pregătit un memorandum autorităților locale/regionale /naționale, cu recomandări privind dezvoltarea durabilă a turismului (mobilitate și accesibilitate, dezvoltare microregională, infrastructură, management turistic, marketing turistic, parteneriate strategice). 
Acest memorandum atrage atenția asupra necesității unei mai bune utilizări a resurselor, acționând ca multiplicator de investiții în sensul protejării și dezvoltării patrimoniului turistic prin: identificarea soluțiilor locale pentru îmbunătățirea accesibilității și mobilității turistice, schimbul de practici între parteneri, generarea de noi trasee tematice în județ sau conectarea celor existente, implicând comunitățile locale în procesul decizional privind dezvoltarea durabilă locală. Un accent deosebit a fost pus pe durabilitate și necesitatea unei baze de date georeferențiale pentru decizii mai bune de definire a politicilor publice în sectorul turistic.
 
Proiectul ThreeT are o valoare totală de 1.892.764,00 euro, din care bugetul alocat pentru Județul Brașov este de 184.512,00 euro, buget suportat în proporție de 85% (156.834,35 euro) de către Uniunea Europeană, 13% (23.986,43 euro) de către Statul Român prin M.D.R.A.P. și 2% (3.690,22 euro) - contribuție proprie a Județului Brașov.
 
„Județul Brașov este destinația turistică numărul 1 din România și ne dorim ca și  de acum înainte acest statut să rămână neschimbat. Însă nu ne putem baza mereu doar pe potențialul său natural și cultural care atrage anual peste 1,5 milioane de turiști, ci trebuie să ne gândim cu seriozitate la viitorul turismului, să-l abordăm sustenabil, cu ajutorul organizațiilor de management al destinațiilor. Noua situație de criză sanitară mondială ne-a arătat cât de important este un management turistic durabil, deoarece acest sector economic a fost cel mai greu afectat de Covid-19. Cred că este foarte important să facem din turism un sector economic competitiv, pentru că ne dorim foarte mult să recâștigăm turiștii și să-i fidelizăm, dar să și atragem alți vizitatori. În acelaşi timp, dorim să păstrăm neatins tot ceea ce oferă Brașovul din punct de vedere turistic, adică un bogat patrimoniu natural și cultural care inspiră la vaste experiențe.
Proiectul Interreg Europe ThreeT şi parteneriatul European au reprezentat pentru echipa de lucru din Consiliul Județean Brașov o oportunitate de dezvoltare a capacităților profesionale cu privire la modul în care trebuie abordat turismul ca sursă sustenabilă de dezvoltare, de inspirație din modele de bune practici europene. Ne dorim în destinația Județul Brașov turiști care să protejeze resursele naturale, educați și responsabili față de habitatele umane, naturale și culturale, iar turismul să reprezinte nu numai în prezent un factor pozitiv şi dinamic de dezvoltare, ci şi un sector economic important al destinației Județul Brașov. Deja se văd primele efecte ale proiectului în privința managementului turistic, prin constituirea unui parteneriat public-privat la nivelul destinației, care are de doi ani un rol foarte activ în definirea direcțiilor de dezvoltare durabilă și promovarea turistică a județului. Concretizarea parteneriatului este Planul de Acțiune al proiectului ThreeT. În faza de implementare a acțiunilor, parteneriatul va pune în practică direcțiile de dezvoltare turistică definite pentru județul Braşov”, a afirmat Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov. 
 
În cadrul Conferinței Finale a Fazei I a proiectului ThreeT, desfășurată în data de 26 mai la CATTIA, în format hibrid, a fost prezentat Planul de Acţiune autorităților publice județene și locale, organizațiilor de management al destinațiilor din județul Brașov, partenerilor străini, factorilor interesați, precum și altor entități publice și private internaționale/naționale și locale cu activitate în sectorul economic și turistic. 
 
La eveniment au participat Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, vicepreședintele CJ Todorică Șerban, primarul Allen Coliban, reprezentanți ai ADR Centru, Irene Nicotra - lider proiect ThreeT, Provincia Livorno, Harald Egerer - Șeful Biroului Programului ONU pentru Mediu Viena - Secretariatul Convenției Carpatice, Alina Szasz - manager public al Consiliului Județean, Mihai Dragomir - expert, Centrul Educațional Schubz, Alexandru Prișcu - director Castelul Bran, obiectivului turistic numărul 1 al judetului ca număr de vizitatori.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare