25.09.2013 Conferința finală DISTRICT+: principalele rezultate și viitorul cooperării interregionale

Consiliul Județean Brașov a fost în perioada 24-25 septembrie, locul de desfășurare al Conferinței finale a mini-programului DISTRICT+, proiect finanțat în cadrul programului INTERREG IVC, în care pe lângă județul nostru au fost implicate Regiunea Toscana (Italia), partenerul-lider, și alte patru regiuni europene: Vastra Gotaland (Suedia), West Midlands (Marea Britanie), Lower Silesia (Polonia), Saxony-Anhalt (Germania). Cu acest prilej au fost diseminate rezultatele a peste trei ani de experiență, în fața unui auditoriu format din reprezentanții regiunilor, reprezentanții autorităților locale, naționale și ai principalilor actori și beneficiari ai proiectului.
Discuțiile din prima zi s-au concentrat pe schimbul de bune practici ale parcurilor științifice și ale modelelor de centre de transfer pentru cercetare și dezvoltare, după care a urmat o vizită de studiu la viitorul amplasament al Centrului Regional de Transfer Tehnologic Brașov, rezultatul implementării proiectului DISTRICT+. În cadrul conferinței au fost prezentate principalele activități și rezultate ale proiectului DISTRICT+ și ale celor șase sub-proiecte din cadrul acestuia. Reprezentanții Secretariatului Tehnic al programului INTERREG IVC împreună cu reprezentanții locali au discutat viitorul cooperării interregionale, perspectivele și provocările pentru perioada 2014-2020. Capitalizarea, diseminarea rezultatelor și transferabilitatea bunelor practici au fost principalii piloni ai acestui eveniment final, care a reprezentat de asemenea un câștig important pentru Județul Brașov și viitoarea sa implicare în cooperarea interregională.
Prezent la conferința finală, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Mihai Pascu, a apreciat că proiectul DISTRICT+ a fost unul de succes, având în vedere beneficiile multiple în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării care decurg din schimbul de bune practici între actorii locali din diverse regiuni europene. „Proiectul a avut un parteneriat generos. Este important să vedem cum au trecut țările europene peste dificultățile crizei economice, iar reușita în deciziile luate de Germania, în special în domeniul IMM-urilor, este un exemplu pentru noi, chiar dacă nu-l putem aplica în totalitate. Provocările acestei perioade sunt mai multe și mai dificile pentru România decât pentru țările dumneavoastră, de aceea este esențial să învățăm din experiența pe care ne-o împărtășiți”, a subliniat Mihai Pascu.
„Principalul rezultat al proiectului este folosirea bunelor practici din cele șase regiuni europene. Cel mai important aspect este ca regiunile să afle ce fel de experiențe am dezvoltat în domeniul inovării și cercetării conectate cu domeniul industrial. Industria trebuie să exploateze resursele pe care toate regiunile noastre le au în domeniul cunoașterii și cercetării, astfel încât să oferim generației tinere mai multe oportunități de a lucra în țară sau în străinătate. Trebuie să fim mai bine conectați cu noua economie care se dezvoltă acum. Pentru județul Brașov, unul dintre cele mai importante beneficii îl reprezintă contactul cu cercetarea academică și noile inovații din industrie existente la nivel european. În acest sens, Centrul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare GENIUS al Universității «Transilvania» va fi foarte util pentru economia locală, iar tinerii absolvenți și cercetători vor avea oportunități de perfecționare. De asemenea, am încercat să transferăm rezultatele cercetării și inovării la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii. Am căutat cele mai bune soluții pentru a le ușura activitatea și a le facilita accesul la noile tehnologii”, a explicat Massimo Bressan, consultant din partea Regiunii Toscana.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare