04.07.2016 Convocare şedinţă Consiliul Judeţean Braşov

Este convocat Consiliul Judeţean Braşov, în şedinţa ordinară la data de 5 iulie 2016, ora 10:00, sala 120, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de Şef Laborator analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov.

2. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a unor funcţii vacante de conducere de Şef de Secţie, respectiv, de Şef de Serviciu în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în Comisia de examen şi aprobarea componenţei comisiei de examen pentru ocuparea funcţiei vacane de Şef Secţie Psihiatrie Pediatrică, din cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov.

6. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov a unor bunuri, în vederea casării şi scoaterea din evidenţele contabile a lucrărilor de domeniul public al judeţului Braşov, aflate în gestiunea S.C. Compania Apa Braşov S.A.

8. Proiect de hotărâre privind însusirea Raportului de Evaluare nr. 7023/2016, întocmit de S.C. Danina STAR SRL, pentru reluarea procedurii de reevaluare a imobilului teren şi construcţie, situat în municipiul Braşov, str. George Cosbuc nr. 2 – Baza Sportivă Olimpia, în vederea închirierii prin licitaţie publică.

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Braşov a dreptului de preemţiune pentru achiziţionarea apartamentului nr.11, situat în imobilul din Braşov, str. Republicii, nr. 2, et.1, înscris în CF nr. 40215 Braşov, Nr. cad. 8772-C1-U16.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice ce constau în acordarea de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare a intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare