23.11.2016 Cultura-Natura-Sportul, valorile esențiale ale Brașovului, promovate la Târgul de Turism al României

În perioada 17 – 20 noiembrie 2016, Consiliul Județean Brașov a fost reprezentat la Târgul de Turism al României (ediția de toamnă), ca partener al Autorității Naționale de Turism (ANT), pentru promovarea Convenției Carpatice și a ofertei turistice județene pentru iarna 2016 – primavara 2017.
Oferta cultural-sportivă a Județului Brașov și materialele puse la dispoziție și distribuite în standul comun ANT – Județul Brașov de către reprezentanți ai centrelor naționale de informare și promovare turistică din județul Brașov (Râșnov, Predeal, Poiana Brașov) au fost promovate pe tot parcursul evenimentului. Pe ecranele montate în stand au rulat filme de promovare oferite de partenerii județului: Parcul Național Piatra Craiului, Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor, Asociația de Ecoturism, Alpin Film Festival, Sanctuarul LiBearTy Zărnești, Federația Română de Schi și Biathlon – Complexul de Sărituri cu schiurile Râșnov, Cabana Postăvarul, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Predeal și Cabana Vânătorilor. Transmisiunile live Visit Bed, promovând trei valori esențiale ale turismului brașovean, CULTURA, NATURA ȘI SPORTUL, au prezentat Biserica Neagră, Casa Sfatului, Muzeul Civilizației Urbane, Centrul de Vizitare Parcul Național Piatra Craiului și Sanctuarul de Urși LiBearTY, antrenamentele de la Complexul de sărituri cu schiurile de la Râșnov, condițiile de cazare și posibilele drumeții de la Cabana Postăvarul, precum și atracțiile Centrului de Agrement din Poiana Brașov.
O mare realizare ca urmare a participării la acest târg a fost colaborarea, pentru prima dată, cu toate centrele naționale de informare și promovare turistică din județ și consolidarea relațiilor cu reprezentanții acestora care și-au manifestat entuziasmul de a lucra în echipă la promovarea turismului brașovean. Pentru crearea unui sistem de lucru unitar și identificarea unor acțiuni comune viitoare s-au stabilit deja o serie de întâlniri de lucru. Pentru anul 2017 s-a demarat activitatea de planificare a acțiunilor de promovare și a proiectelor de dezvoltare a turismului în județul Brașov.
Un alt punct esențial în participarea Județului Brașov la Târgul de Turism al României a fost organizarea Conferinței „Managementul Destinației Carpații României”, în data de 17 noiembrie, pentru a prezenta viziunea Consiliului Județean Brașov cu privire la managementul destinației Carpații României și o implementare de succes a Protocolului privind Turismul Durabil, precum și a Strategiei acestuia, asumate de România prin ratificarea Convenției Carpatice. Au fost aduse în atenție acțiuni și proiecte aflate în derulare sau realizate deja de către Muzeul Județean de Istorie, Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor, Asociația de Ecoturism în România, Universitatea Transilvania Brașov, Federația Română de Schi-Biatlon, Societatea Ghizilor și Liderilor Montani, Alpin Film Festival. Totodată, s-a cristalizat un nucleu strategic de parteneri care să contureze cadrul de lucru și activitățile specifice ce trebuie întreprinse mai departe. La întâlnire au participat aproximativ 50 de persoane, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, ai centrelor de informare turistică, instituțiilor culturale și mediului academic, ai agenților economici membri ai Camerei de Comerț și Industrie, ai asociațiilor de dezvoltare și promovare turistică, asociațiilor patronale și federațiilor din turism, ai organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul turismului.
Rezultatele conferinței deja încep să se vadă. De exemplu, reprezentantul Asociației Carpatine Ardelene a Turiștilor din județul Brașov a fost invitat de Asociația Județeană de Promovare a Sibiului pentru a ține aceeași prezentare în cadrul unei conferințe la Sibiu. Mai mult, pe tot parcursul Târgului de Turism al României reprezentanții județului Brașov au avut ocazia să poarte discuții tehnice cu diverși specialiști, reprezentanți ai altor județe și nu numai, pe marginea posibilelor proiecte comune sub egida Convenției Carpatice.
Atât concluziile conferinței, cât și materialele video prezentate de Județul Brașov la Târgul de Turism al României au fost transmise la Viena, unde între 21-22 noiembrie au avut loc lucrările Comitetului de Implementare a Convenției Carpatice, organism care monitorizează implementarea Convenției și Protocoalelor acesteia, printre care și Protocolul privind Turismul Durabil. Prin prezentarea realizată la Viena de Mircea Vergheleț, directorul Parcului Național Piatra Craiului, s-a reiterat determinarea Județului Brașov de a deveni Centru Național, respectiv Centru Regional European alături de Ucraina și Polonia, prin sprijinirea Platformei de Coordonare a Turismului Durabil a Convenției Carpatice.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare