12.05.2022 DISPOZIŢIA NR. 267 din data de 12.05.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară

DISPOZIŢIA NR. 267 din data de 12.05.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 13 mai 2022, ora 10:00 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;

În temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art. unic - Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 13 mai 2022, ora 10:00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov” în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 5 - Valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operaţiunea B.2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată  a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale (B2.1.a), precum și a Acordului de parteneriat.


PREŞEDINTE
Adrian-Ioan Veştea                                                      

 
Contrasemnează,
Secretar General al Județului 
Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare