12.07.2022 DISPOZIŢIA NR. 413 din data de 12.07.2022, privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 13 iulie 2022, ora 11:00

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov,


În temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

 
DISPUNE:

Art. unic - Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 13 iulie 2022 ora 1100 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav pe anul 2022.
3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 185/2022 a Consiliului Județean Brașov.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ105 – alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget C.J. Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Brașov pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ105 – alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”, contract finanțat prin PNDL 2 + Buget C.J. Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ105 la km 0+660 în localitatea Voila”, finanțat prin PNDL 2 și Bugetul local al Județului Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Brașov pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Olt pe DJ105 la km 0+660 în localitatea Voila”, finanțat prin PNDL 2 și Bugetul local al Județului Brașov.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ102G Victoria – Viștișoara km 0+900 – 9+900” contract finanțat prin PNDL 1 și Bugetul local al Județului Brașov.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Brașov pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ102G Victoria – Viștișoara km 0+900 – 9+900”, contract finanțat prin PNDL 1 și Bugetul local al Județului Brașov.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 237/2022 a Consiliului Județean Brașov.PREŞEDINTE
Adrian-Ioan Veştea                                                                 


Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare