27.10.2021 DISPOZIŢIA NR. 678 din data de 27.10.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28 octombrie 2021, ora 10:00

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;

În temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art. unic - Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 28 octombrie 2021, ora 10:00, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum interjudețean DJ 105 A și DJ 104 D – format din DJ 105 A, km 53+000-81+600 și DJ 104 D km 1+960-27+400” – Lot II DJ 104 D, km 1+960-12+045, județul Brașov.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum interjudețean DJ 105 A și DJ 104 D – format din DJ 105 A, km 53+000-81+600 și DJ 104 D km 1+960-27+400” – Lot III DJ 104 D, km 12+045-27+400, județul Brașov.


PREŞEDINTE
Adrian-Ioan Veştea                                                       


Contrasemnează,
Secretar General al Județului, Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare