07.11.2022 DISPOZIŢIA NR. 685 din data de 07.11.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 8 noiembrie 2022, ora 10:00

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;

 

În temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;


DISPUNE:

Art. unic: Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 8 noiembrie 2022, ora 10:00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și implementare a proiectului SMID în județul Brașov”, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România în cadrul proiectului de tip E „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020”.

 

PREŞEDINTE

Adrian-Ioan Veştea                                                       

 

 

Contrasemnează,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare