24.06.2022 DISPOZITIA NR. 371 din data de 24.06.2022 privind modificarea orei la care se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Braşov

DISPOZITIA NR. 371 din data de 24.06.2022 privind modificarea orei la care se va desfăşura şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Braşov, convocată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov nr. 366/23.06.2022 


Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;

Având în vedere Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov nr. 366/
23.06.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară, care se va desfășura la data de 30.06.2022, ora  11:00, la sala 120;
 
În temeiul art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și (2) lit. ”a” și ale art. 196 alin. (1) lit. ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. unic – Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Braşov, convocată pentru data de 30.06.2022, se va desfăşura la ora 9:30, sala 120, cu aceeaşi ordine de zi.


PREŞEDINTE,                                                                                
Adrian-Ioan Veştea                                                                                                                                                                   

Contrasemnează, 
Secretar General al Județului Maria Dumbrăveanu 

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare