06.07.2020 Discuții tehnice cu ministrul Fondurilor Europene și ministrul Mediului privind pregătirea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brașov”

Vineri, 3 iulie, şi luni, 6 iulie 2020, la sediul Consiliului Judeţean Brașov au avut loc discuții tehnice cu ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş, respectiv cu ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, susţinute de preşedintele CJ Adrian-Ioan Veştea şi de vicepreşedintele Tóásó Imelda, pentru identificarea unor soluții care să permită demararea investițiilor prevăzute în proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Braşov” (SMID), cât mai curând posibil.

„În cadrul întâlnirii cu Ministrul Fondurilor Europene am propus ca pentru urgentarea realizării investițiilor necesare pentru crearea unui sistem de management integrat al deșeurilor, unele activități să poată fi realizate de către unităţile administrativ-teritoriale, în acord cu strategia prevăzută prin proiect şi rambursate după semnarea contractului de finanţare. În acest moment, ghidul solicitantului prevede că orice cheltuială este eligibilă, doar dacă este angajată şi plătită de către aplicant, în cazul de faţă Consiliul Judeţean. Însă, conform legislației în domeniul gestionării deşeurilor, CJ ar putea angaja cheltuieli legate de managementul deşeurilor numai după aprobarea proiectului, iar până atunci aceste investiţii cad în sarcina primăriilor. De exemplu, există localităţi dispuse să investească în construirea centrelor de colectare prin aport voluntar, prin care s-ar accelera creşterea gradului de reciclare a deşeurilor, dar trebuie gasită o cale legală pentru rambursarea acestor cheltuieli.
Totodată, am cerut Ministerului Fondurilor Europene ca reglementarea situaţiei legale a terenurilor pe care urmează a se realiza investiţiile, în special pentru Centrul de Management Integrat al Deşeurilor – care reprezintă componenta cea mai importantă a proiectului, să poată fi finalizată după depunerea cererii de finanţare. Avem promisiunea că aceste propuneri vor fi analizate în următoarele zile.
De asemenea, astăzi, împreună cu ministrul Mediului, domnul Costel Alexe, am vizitat depozitul ecologic privat Fin-Eco asupra căruia s-a convenit că urmează a fi integrat în proiectul «Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Braşov», după care i-am prezentat stadiul de pregătire al SMID. Pentru reuşita acestui proiect este necesară conlucrarea tuturor autorităţilor, atât de la nivel local, cât şi central”, a afirmat Tóásó Imelda, vicepreşedintele CJ care coordonează implementarea SMID.

În vederea conformării județului cu prevederile legale în domeniul gestionării deșeurilor, Consiliul Județean Brașov, ca unic solicitant eligibil, a demarat procedura de accesare de fonduri prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3, Obiectiv Specific 3.1. Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Management al Deșeurilor, în vederea realizării Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Brașov”. În acest sens, în urma procedurii de licitație publică, în luna iulie 2019 s-a  încheiat contractul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Brașov – Servicii de consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea și implementarea proiectuluicu Asocierea SC EPMC Consulting SRL – SC FINTECH ADVISERS SRL din Cluj-Napoca.

Până în prezent s-a elaborat Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Brașov, care se află în faza procedurii de avizare SEA în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, iar în vederea definitivării Master Planului și a Studiului de Fezabilitate aferente proiectului SMID Brașov, s-au stabilit condițiile pentru amplasamentele viitoarelor instalații de tratare a deșeurilor: un centru de management integrat al deșeurilor (CMID), care include construirea unei stații de sortare, a unei stații de tratare mecano-biologică cu digestie anaerobă şi a unei stații de compostare; stații de transfer și centre de colectare prin aport voluntar. Localizarea CMID are impact asupra delimitării zonelor de colectare și transfer. Proiectul prevede investiții la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din județ privind colectarea selectivă și transportul deșeurilor.

Cererea de finanțare se preconizează a fi depusă la sfârșitul anului 2020, acest termen fiind agreat împreună cu experții Jaspers și reprezentanții Autorității de Management POIM. Consultările cu experții JASPERS au rolul de a scurta perioada de evaluare a proiectului, Consiliul Județean Brașov dorind să se asigure că Cererea de finanțare și documentele anexe, odată finalizate și încărcate în aplicația MySMIS, respectă întocmai cerințele finanțatorului.
Realizarea cererii de finanțare este condiționată de definitivarea Studiului de Fezabilitate, care presupune ca amplasamentele pentru investițiile propuse a se realiza să fie puse la dispoziția proiectului.

Pentru investiția cea mai importantă din cadrul proiectului, respectiv realizarea CMID, au fost analizate două opțiuni:
1. Construirea unui depozit de deșeuri nou pe același amplasament cu CMID, localizat în centrul județului;
2. Integrarea în proiect a depozitului de deșeuri conform existent, administrat de un operator privat (Fin-Eco) și construirea CMID în aproprierea acestuia.

Având în vedere că la nivelul județului Brașov există un depozit de deșeuri municipale conform, s-a transmis autorităților de la nivel național și local un „Raport de analiză instituțională privind integrarea Depozitului ecologic zonal Brașov de deșeuri nepericuloase clasa «b», titular FIN-ECO, în proiectul SMID Brașov sau realizarea unui depozit nou”.
Acest Raport s-a supus atenției tuturor factorilor implicați, în vederea agreării modului de asigurare a activității de depozitare în cadrul viitorului SMID. Punctele de vedere transmise de autoritățile reglementatoare, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, au determinat reanalizarea alternativelor în ceea ce privește investițiile propuse a se realiza în cadrul proiectului și în acest sens s-a demarat acțiunea de identificare a unui teren pentru construirea CMID, care să se afle la o distanță de maxim 30 km față de Municipiul Brașov și actualul depozit.

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 100 milioane de euro, iar prin investițiile propuse se dorește asigurarea unui management performant al deșeurilor la nivelul județului Brașov și atingerea țintelor impuse de legislația în vigoare.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare