18.10.2021 Dispoziţia nr. 649 din data de 15.10.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 20.10.2021 ora 11:00

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, în temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

DISPUNE:
 
Art. Unic - Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 20 octombrie 2021, ora 11:00, cu următoarea
 
ORDINE DE ZI:
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 106 B Vulcan (DJ112 A) - Holbav, km 0+000 – 6+505”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum interjudețean DJ 105 A și DJ 104 D, format din DJ 105 A, km 53+000-81+600 și DJ 104 D, km 1+960-27+400”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum interjudețean DJ 105 A și DJ 104 D – format din DJ 105 A, km 53+000-81+600 și DJ 104 D km 1+960-27+400”, județul Brașov.
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare  DJ 106 B Vulcan (DJ 112 A) – Holbav, km 0+000-6+505”.
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 108 Hărman – Sânpetru km 0+000-4+380”.
 
6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru  obiectivul de investiții „Modernizare DJ 113 Sânpetru – Preventoriu TBC Sânpetru, km 0+000-2+000”.

PREŞEDINTE, 
Adrian-Ioan Veştea                                                                    
 
Contrasemnează,
Secretar General al Județului, Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare