07.03.2023 Dispoziţia nr. 85 din data de 7.03.2023 pentru completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 8 martie 2023

DISPOZIŢIA NR. 85 din data de 7.03.2023 pentru completarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 8 martie 2023, ora 11:00 

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;

Ținând cont de Dispoziția Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov nr. 84/ 7.03.2023 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 8 martie 2023, ora 11:00

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art. Unic – Ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Braşov convoacat de îndată, în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 8 martie 2023, ora 11:00, se completează cu punctul 5, după cum urmează: 

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Judeţul Braşov la apelul de proiecte cu titlul „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul II, Componenta C7 - Transformare digitală, Investiția I17. „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”, aprobarea proiectului „Crearea unei rețele de hub-uri pentru dezvoltarea competențelor digitale în bibliotecile din Judeţul Braşov”, aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului, aprobarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Brașov la apelul de proiecte cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe Modificat prin Corrigendumul nr. 1 aprobat prin OME nr. 3674/14.02.2023” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație”, aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din subordinea Consiliului Județean Brașov și a Palatului Copiilor Brașov”, aprobarea listei de dotări și a valorilor proiectului. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Terapie intensivă neonatală „Împreună cu părinții” în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul V - Sănătate și Reziliență instituțională, Componenta 12 – Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea Infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou născuți și a Acordului de parteneriat. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 398/2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


PREŞEDINTE,
Adrian-Ioan Veştea                                   

Contrasemnează,
Secretar General al Județului, Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare