16.06.2021 ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ

Dispoziţia nr. 362 din data de 16.06.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online Zoom, la data de 17 iunie 2021 ora 10:00 


Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov,
 
În temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 
DISPUNE:
 
Art. unic - Se convoacă de îndată Consiliul Județean Braşov în ședință extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online Zoom, la data de 17 iunie 2021, ora 10:00 cu următoarea
 
ORDINE DE ZI:
 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 64/31.03.2021 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Municipiul Brașov și Județul Brașov în vederea realizării obiectivului de investiții „Spitalul Regional de Urgență Brașov”.


PREŞEDINTE
Adrian-Ioan Veştea                                                       


Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare