29.03.2021 Ghidul Solicitantului pentru proiectele cultelor religioase, lansat în dezbatere

Consiliul Județean Brașov a lansat luni, 29 martie, în dezbatere publică, Ghidul Solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2021. 

Documentul va rămâne în dezbatere 30 de zile lucrătoare, timp în care va fi actualizat și completat cu eventualele sugestii și propuneri venite din partea persoanelor interesate. Ulterior procedurii de dezbatere publică, Ghidul Solicitantului va fi aprobat în plenul forului deliberativ județean. 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2021, poate fi consultat pe site-ul Consiliului Județean Brașov www.judbrasov.ro secțiunea Dezbatere publică. 
De asemenea, documentul pot fi consultat la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din Municipiul Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5, sau poate fi obţinut în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Informare, Relaţii cu Publicul şi Secretariat ATOP, B-dul. Eroilor nr. 5, camera 10.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, până la data de 8 aprilie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative de mai sus
- pe adresa: relatii.publice.cj@judbrasov.ro; 
- prin poştă, pe adresa: Consiliul Judeţean Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5;
- depuse la Registratura Consiliului Judeţean Braşov din Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5, camera. 10.
Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare