13.09.2017 Grupul de Lucru pentru Turism Durabil din cadrul Convenției Carpatice s-a întrunit la Brașov

Cea de-a 9-a întâlnire a Grupului de Lucru pentru Turism Durabil din cadrul Convenției Carpatice are loc în perioada 12-14 septembrie 2017, la Brașov, în organizarea Centrului România al Platormei Comune pentru Turism Durabil. Participă 27 de oficiali guvernamentali, specialiști în domeniul turismului și reprezentanți ai unor asociații de profil din Austria, Germania, Ucraina, Polonia, Ucraina, Cehia, Slovacia, Ungaria și România, în frunte cu Harald Egerer, șeful Secretariatului Convenției Carpatice de la Viena. Sunt prezenți reprezentanți de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Ministerul Turismului, Ministerul Mediului, Facultatea de Geografie a Universității București, WWF România și Consiliul Județean Brașov.
Președintele CJ Brașov, Adrian-Ioan Veștea, a precizat în deschiderea lucrărilor că „avem un interes prioritar în creșterea efectivă a nivelului de integrare între turism și celelalte sectoare economico-sociale, dar și în ceea ce privește conștientizarea, conservarea și dezvoltarea tuturor tipurilor de turism durabil care se pot practica în Munții Carpați”.
Discuțiile se axează pe activitatea desfășurată de Centrul România al Platormei Comune pentru Turism Durabil, inaugurat în 10 mai 2017, la Brașov. Sunt analizate sarcinile asumate pe următorii trei ani, modul în care Centrul România și-a propus să colaboreze cu entitățile similare din Polonia și Ucraina și felul în care pot fi integrate în activitate toate țările carpatice. O altă chestiune abordată se referă la deciziile care urmează să fie adoptate  la Conferința Părților Convenției Carpatice, care va avea loc la Lillafured (Ungaria), în perioada 10 – 12 octombrie 2017. Nu în ultimul rând, participanții discută despre metodologia elaborării și implementării Strategiei pentru dezvoltarea turismului durabil în Carpați și analizează un set de posibil indicatori de măsurare a impactului, pozitiv sau negativ, al activităților de turism în destinația Munții Carpați.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare