13.04.2016 Grupul de Lucru pentru Turism Durabil din cadrul Convenției Carpatice s-a reunit la Brașov

La Brașov se desfășoară în aceste zile cea de-a opta întâlnire a Grupului de Lucru privind Turismul Durabil din cadrul Convenției Carpatice. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Brașov și Agenția Metropolitană Brașov în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Externe.
Întâlnirea reunește delegați ai statelor membre ale Convenţiei Carpatice: Ucraina, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia, România și Polonia. Printre participanți se numără Christopher Imbsen, directorul regional adjunct pentru Europa al Organizației Mondiale de Turism (UNWTO), Harald Egerer, șeful Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) Viena, Michael Meyer, managerul proiectului Turismul Econogic în Europa, Marius Andra, directorul Direcției de Turism din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Silviu Costea, președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov, precum și reprezentanți de la  Universitatea „Transilvania” și Administrația Parcului Național „Piatra Craiului”. Oaspeții au fost întâmpinați de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor, care a ținut să sublinieze faptul că județul Brașov reprezintă una din zonele cu cel mai mare potențial turistic ale României, în care cadrul natural deosebit se împletește cu valorile umane, istorice și culturale. 
În cadrul întâlnirii sunt analizate modalitățile de stabilirea unei platforme de coordonare a turismului durabil în Munţii Carpaţi, un mecanism comun de cooperare care va gestiona implementarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Carpaţilor. Amintim că în iunie 2015, Consilul Județean Brașov alături de Primăria Brașov și Autoritatea Națională pentru Turism a pregătit și înaintat Secretariatului permanent al Convenției Carpatice oferta României privind stabilirea la Brașov a Biroului Platformei de Coordonare a Turismului Durabil.
Convenția-Cadru pentru protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților (pe scurt Convenția Carpatică) a fost semnată în 2003 de statele pe teritoriul cărora se află Munții Carpați, intrând in vigoare la data de 4 ianuarie 2006. Obiectivul general al Convenţiei Carpatice îl reprezintă cooperarea pentru păstrarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiilor locale şi conservării valorilor naturale şi culturale. Aderarea la Convenţie a creat cadrul general de cooperare în diverse domenii precum: conservarea biodiversităţii, amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă, agricultură şi silvicultură, transport, turism, industrie şi energie. Grupul de lucru pentru turism durabil în Munții Carpați a fost înfiinţat în anul 2006.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare