06.05.2008 Inaugurare: Centrul de informare europeană Europe Direct

Cu ocazia sărbătoririi zilei de 9 Mai 2008, Consiliul Judeţean Braşov, în colaborare cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov inaugurează Centrul de informare europeană Europe Direct ce va avea ca obiectiv diseminarea de informaţii despre politicile şi programele Uniunii Europene în judeţul Braşov şi care va conduce la :

1.      creşterea gradului de informare a grupului ţintă şi a publicului larg asupra integrării României în Uniunea Europeană şi a problemelor ce decurg din acesta, precum şi la o sensibilizare şi conştientizare a acestuia asupra acestui proces;
2.      creşterea vizibilităţii activităţilor şi politicilor Uniunii Europene;
3.      creşterea capacitaţii de absorbţie a fondurilor structurale
 
Centrul de Informare Europe Direct va oferi următoarele servicii gratuite:
 
·   asistenţă în obţinerea de informaţii specifice domeniului de activitate, respectiv informare europeană;
·   organizarea şi susţinerea de evenimente publice cu scop de diseminare a informaţiei europene .
·   acces la resurse multimedia – pagina de internet a Centrului Europe Direct, CD-ROM-uri, jocuri tematice, baze de date şi arhive electronice, grile de testare a nivelului de cunoştinţe cu privire la Uniunea Europeană, etc.
·   acces la următoarele servicii: linia telefonică Europe Direct, postul de televiziune Europa prin Satelit (Europe by Satellite) şi info-chioşc-ul modern cu ecran digital senzitiv, cu acces Internet, pentru vizitarea paginilor web cu informaţii despre Comunitatea Europeană;
·   acces la materiale de informare europeană şi de popularizare a Centrului Europe Direct: buletin informativ lunar „EURO INFO BRAŞOV”,Leaflet de prezentare a Centrului, Foaie volantă cu adrese de internet reprezentândsurse de informare europeană de interes pentru publicul larg
·   acces la bazele de date: „Ştiri europene”, „Oportunităţi de finanţare active” şi
                             „Educaţie/Oportunităţi de studiu în statele membre ale Uniunii Europene
·   acţiunea „Europa, şi în şcoala ta” prin care se urmăreşteinvitarea în grup organizat la Centrul Europe Direct a elevilor din casele primare, gimnaziale şi liceale, precum şi învăţătorilor/profesorilor diriginţi ai acestora, din oraşele Braşov, Făgăraş şi Rupea.
·   realizarea de campanii de informare a cetăţenilor şi reprezentanţilor administraţiei publice locale din Braşov, Făgăraş şi Rupea
·   organizarea Zilei Europei – 9 Mai, în Braşov, Făgăraş şi Rupea:
·   distribuirea gratuită de pliante, broşuri şi alte materiale informative pe teme europene;
·   posibilitatea listării şi fotocopierii de materiale.
  
        Consiliul Judeţean Braşov a acumulat o experienţă deosebită în ultimii 5 ani prin înfiinţarea şi apoi derularea activităţilor de informare europeană prin intermediul Centrului de informare Europa Corona, centru finanţat prin programul Fondul Europa 2001. Această experienţă a fost acumulată în principal datorită interacţiunii cu cetăţenii din municipiul Braşov. Chiar dacă se remarcă o considerabilă eterogenitate a cetăţenilor braşoveni, acest grup social nu poate caracteriza întreg judeţul şi în special zonele rurale. Mai mult, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană interesul cetăţenilor indiferent că vin din zona rurală sau urbană a crescut considerabil pentru informaţia europeană la modul general. În prezent, chiar daca Centrul Corona face parte din structura Consiliul Judeţean Braşov, datorită resurselor umane şi financiare relativ limitate, informaţia nu poate fii distribuită cu eficienţă în judeţ, ponderea ce mai mare fiind ocupată în continuare de municipiul Braşov. Se impune astfel, intervenţia Consiliul Judeţean Braşov pentru a asigura diseminarea informaţiei europene la nivelul întregului judeţ.
 
        Considerăm că realizarea Centrului Europe Direct va răspunde nevoii de îmbunătăţire a accesului la informare al cetăţenilor şi al diferitelor organizaţii (ONG-uri, instituţii publice, IMM-uri, etc.) pentru clarificarea aspectelor legate de Uniunea Europeană, legislaţie Europeană, de instrumente de finanţare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, de oportunităţi de studiu în statele membre, etc.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare