18.03.2020 Măsurile luate de Consiliul Județean Brașov în condițiile instituirii stării de urgență

În condiţiile instituirii de către Preşedintele României a stării de urgenţă la nivel naţional pentru o perioadă de 30 de zile, Consiliul Judeţean Braşov informează: 

1. La nivelul judeţului Brașov sunt luate toate măsurile pentru asigurarea continuității furnizării serviciilor de utilitate publică şi de interes judeţean, aflate în responsabilitatea Consiliului Judeţean Braşov.

2. La Consiliul Judeţean Braşov şi la instituţiile din subordine, cea mai mare parte a interacțiunii cu cetățenii a fost transferată în mediul electronic, pentru limitarea, pe cât posibil, a contactului direct între persoane. 

3. Consiliul Judeţean Braşov instituie pe perioada stării de urgență, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă. Astfel, în temeiul prevederilor legale, s-au stabilit pe o perioadă de 30 de zile, o serie măsuri în funcție de specificul activității fiecărei structuri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

4. Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

5. Potrivit art. 14 din Anexa nr. I privind MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CU APLICABILITATE DIRECTĂ din Decretul semnat de Președintele României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice, care expiră pe perioada stării de urgență.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare