09.09.2021 MESAJUL CONSILIULUI JUDEŢEAN BRAŞOV PREZENTAT ÎN CADRUL FORUMULUI ORAŞELOR VERZI - 2021

În deschiderea Conferinţei Internaţionale de Politici Publice de Mediu care este organizată în cadrul Forumului Oraşelor Verzi, Constantin Todorică Şerban, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, a prezentat următorul mesaj care cuprinde priorităţile de acţiune ale administraţiei publice a judeţului Braşov în privinţa problematicii de mediu: 
 
 
Doamnelor şi domnilor, onorată asistenţă,

Problematica protejării şi conservării mediului înconjurător, reducerea emisiilor de dioxid de carbon și îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea unui sistem de transport mai puțin poluant, sunt teme de mare interes pentru Judeţul Braşov, fiind abordate în diferite proiecte aflate în curs de implementare.
Pentru Consiliul Judeţean Braşov, abordarea problematicii de mediu se realizează pe 5 paliere: 
* mobilitate, transport alternativ şi zone verzi; 
* schimbări climatice;
* managementul deşeurilor;
* mobilitate şi neutralitate climatică;
* eficientizarea energetică a clădirilor publice. 

Consiliul Județean Brașov este partener alături de alte 7 țări europene în proiectul ”Thematic Trail Trigger – ThreeT” (Inițierea unor Trasee Tematice), implementat în cadrul Programului INTERREG EUROPE. Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesibilității spre destinațiile turistice din județ, prin dezvoltarea unor politici publice de:
Accesibilitate și mobilitate nemotorizată (trasee de ciclism, hicking);
Protecția patrimoniului cultural și natural;
Dezvoltare economico-socială locală rezultată din ecoturism;
Vizibilitatea traseelor turistice existente și buna guvernare a acestora.
Faza 1 a Proiectului ThreeT s-a încheiat cu realizarea unui Plan de Acțiune, care propune două acțiuni majore de dezvoltare a destinației turistice Județul Brașov, care vor fi dezvoltate și implementate pe parcursul Fazei a 2-a de proiect, respectiv până în noiembrie 2022.
Acțiunea nr. 1 vizează realizarea unei politici publice de îmbunătățire și dezvoltare a turismului sustenabil în Județul Brașov, cu următoarele direcții: 
Dezvoltarea și conectarea traseelor de biciclete;
Dezvoltarea și conectarea traseelor de drumeţie;
Realizarea Reţelei de Puncte Gastronomice Locale;
Operaționalizarea Rutei Fortificațiilor din județul Brașov;
Dezvoltarea integrată a turismului durabil de-a lungul Râului Oltului. 
Acțiunea nr. 2 este o acţiune-pilot care se referă la realizarea unor Zone de liniște, ca atracții turistice în județul Brașov.
Politica publică urmărește îmbunătățirea instrumentelor strategice privind dezvoltarea turismului durabil al județului Brașov, pentru a proteja și a îmbunătăți patrimoniul natural și cultural. 
Ne propunem definirea zonelor pentru turism durabil, stabilirea proiectării traseelor tematice cu toate componentele necesare şi îmbunătățirea celor existente, precum şi accesibilizarea acestora prin moduri de transport ecologice. 
Maximizarea potențialului de eco-turism al siturilor de patrimoniu este, de asemenea, un obiectiv al nostru. 

Corelat cu proiectul ThreeT, Consiliul Judeţean pregăteşte „Dezvoltarea și conectarea traseelor de biciclete în județul Brașov și înființarea perdelelor forestiere de protecție”. Primul pas în acest proiect este realizarea studiului de fezabilitate, pe baza căruia să accesăm fonduri europene din exerciţiul financiar 2021-2027 pentru implementarea lui. 
Proiectul vizează creșterea accesibilității zonelor rurale și urbane situate în vecinătatea rețelei TEN-T, prin aducerea la parametrii tehnici a drumurilor județene, asigurarea traficului auto și pietonal în condiții de siguranță și confort, având în vedere că rețeaua rutieră județeană trebuie să îndeplinească mai multe funcții: de accesibilitate, mobilitate, tranzit și turism.
De-a lungul acestor drumuri, ţinând cont de regimul juridic al terenurilor din imediata vecinătate, pot fi create în câțiva ani adevărate „bariere” de vegetaţie, cu o lăţime minimă de un metru, dincolo de care pot fi amenajate mult-doritele piste de ciclism. 
Studiile preliminare ne-au arătat că prin conectarea pistelor de biciclete dezvoltate la nivelul Municipiului Brasov cu cele care fac legătura cu localitățile învecinate, dar și cu altele mai îndepărtate, numărul de utilizatori ai acestui tip de infrastructură va cunoaşte o creștere semnificativă, fiind vorba atât despre utilizarea bicicletei pentru naveta la serviciu, cât şi despre alegerea acestui mijloc de locomoţie pentru activități de agrement.
În paralel, explorăm posibilitatea creării de piste de biciclete pe digurile cursurilor de apă, îndeosebi pe Râul Olt, şi în acest sens am pus bazele unei colaborări cu Administraţia Bazinală de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov.  
Înființarea de perdele forestiere de protecție de-a lungul reţelei judeţene de drumuri va determina nu doar asigurarea circulației rutiere împotriva înzăpezirilor, ci va avea o contribuţie în ceea ce priveşte îmbunătățirea calității aerului la nivel județean.

Preocuparea noastră în ceea ce priveşte domeniul schimbărilor climatice se regăseşte în proiectul “People& Planet – a Common Destiny” - Oamenii și Planeta: Un destin comun” aflat în implementare din noiembrie 2020. 
Astfel, Consiliul Judetean Braşov, alături de parteneri din 8 state de pe întreg mapamondul, contribuie la promovarea dezvoltării durabile incluzive la nivel local și asigură implicarea activă a cetățenilor tineri, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 35 de ani, ca factori de schimbare și mobilizare pentru Acțiuni Climatice și atingerea indicatorilor de dezvoltare durabilă, prin promovarea de stiluri de viață, comportamente și practici durabile.
Ţintim conștientizarea tinerilor, înțelegerea critică și mobilizarea lor către provocările schimbărilor climatice, prin promovarea schimbărilor de politici și practici la nivel local în concordanță cu dezvoltarea durabilă globală, precum şi prin consolidarea rolului autorităților locale vizate, al asociațiilor și ONG-urilor ca actori-cheie în promovarea dezvoltării durabile și ca factori de influență pentru schimbările climatice.
Ni s-au alăturat Universitatea Transilvania şi 6 colegii şi licee din judeţul Braşov, care formează grupul-ţintă pe care îl vizăm prin acţiunile proiectului. 

Tot în ideea transformării conceptului de mobilitate la nivelul judeţului Braşov, Consiliul Județean Brașov, în parteneriat cu organisme din Italia şi Ungaria, a iniţiat demersurile necesare pentru finanţarea în cadrul Iniţiativei Europene pentru Mediu - EUKI, a proiectului “HINGE - Higher bike-transit Intermodality from Good Experiences” - Intermodalitate Crescută datorită Ciclismului inspirat din Bune Practici.
Proiectul HINGE, aflat în faza de contractare, își propune să contribuie la politicile UE pentru a micșora emisiile de dioxid de carbon și de a menține sănătatea cetățenilor.
Obiectivul proiectului este să descongestioneze traficul, să crească beneficiile pentru sănătate şi să îmbunătățească eficiența transportului urban-rural prin folosirea beneficiilor aduse de tranzitul pe bicicletă.
În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean va realiza o analiză aprofundată a mediului operaţional al sistemului de transport din Judeţul Brașov, starea sistemului de transport şi comportamentul de deplasare al oamenilor, precum şi impactul de mediu al traficului, cu scopul realizării unei autostrăzi de piste de biciclete care să îmbunătățească mobilitatea locuitorilor judeţului printr-un sistem de transport mai puțin poluant.
Suntem convinşi că proiectul va contribui la atingerea ţintelor de reducere a emisiilor de combustibili fosili și la atenuarea efectelor schimbărilor climatice, prin încurajarea ciclismului ca mijloc intermodal şi alternativă viabilă la transportul privat motorizat.

Un alt domeniu în care Consiliul Judeţean Braşov şi-a dovedit implicarea în rezolvarea problemelor legate de mediu este cel al gestionării deşeurilor. La nivelul Consiliului Județean Brașov se derulează procedura de accesare de fonduri prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3, Obiectiv Specific 3.1. Dezvoltarea Infrastructurii de Management Integrat al Deșeurilor, cu scopul de a realiza proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Brașov”
Vorbim despre un proiect în valoare de aproximativ 100 milioane de euro care odată realizat, va rezolva problemele legate de gestionarea deşeurilor la nivelul întregului judeţ.
O primă etapă separată proiectului, respectiv realizarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, a fost deja finalizată, Planul fiind aprobat în şedinţa Consiliului Judeţean din august 2021. 
De asemenea, în cadrul proiectului au fost finalizate Masterplanul de management integrat al deşeurilor în judeţul Braşov şi Studiul de biodeşeuri, iar acum este în lucru Studiul de fezabilitate, fiind identificate majoritatea locaţiilor necesare pentru realizarea infrastructurii.

Vorbind despre mobilitate, ne referim inclusiv la noul Program Judeţean de Transport Public de Persoane asigurat prin curse regulate, care va intra în vigoare din ianuarie 2022 şi va întruni criteriile unui transport verde, nepoluant.
Consiliul Judeţean Braşov are în vedere să realizeze în parteneriat cu Asociaţia de Transport Metropolitan Braşov şi cu unităţile administrativ-teritoriale deservite de transportul judeţean, un dispecerat integrat, prin intermediul căruia să realizeze monitorizarea traficului şi să verifice în timp real situaţia de pe toate traseele şi din toate zonele de delegare a acestui serviciu.
În acest fel vom avea certitudinea că cerinţele noastre privind asigurarea unui serviciu de transport civilizat, în beneficiul cetăţenilor şi cu respectarea normativelor de mediu, sunt aplicate. 

În contextul mobilităţii, nu putem să nu aducem în discuţie cel mai important proiect investiţional din judeţul Braşov, şi anume Aeroportul de la Ghimbav, primul aeroport care se construieşte de la zero în România, în ultimii 50 de ani. 
Este vorba despre un proiect implementat de Consiliul Judeţean Braşov cu fonduri proprii şi cu susţinere financiară guvernamentală. Este un proiect extrem de important pentru dezvoltarea judeţului nostru şi a întregii zone învecinate, având în vedere că Braşovul a devenit destinaţia turistică numărul 1 a României şi concentrează sectoare economice în continuă dezvoltare. 
Acest aeroport, cu termen-limită pentru operaționalizare la sfârșitul lunii august 2022, ar trebui să aducă 600.000 de pasageri pe an, în acces direct cu căile ferate și drumurile judeţene şi naţionale care leagă Brașovul de toate colţurile ţării.

Nu în ultimul rând, în ceea ce priveşte eficientizarea energetică a clădirilor publice, Consiliul Judeţean Braşov a accesat fonduri europene pentru 2 proiecte finanţate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, fiind astfel accesate peste 35 de milioane de lei.
În momentul de faţă, proiectul „Reparații capitale, modernizare, eficientizare energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” este finalizat, iar proiectul „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului nou și a celui de legătură cu corpul vechi din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Brașov” este în faza de implemetare. 

Doamnelor şi domnilor, 
 
Suntem convinşi că autoritățile publice locale pot juca un rol activ în atenuarea cauzelor schimbărilor climatice și în adaptarea la provocările zilelor noastre privind protejarea şi conservarea mediului, prin elaborarea şi implementarea unor politici specifice la nivel local și prin implicarea cetățenilor.
Consiliul Judeţean Braşov în parteneriat cu cetăţenii, cu administrațiile publice din judeţ, cu mediul universitar, sectorul privat şi organizaţiile non-guvernamentale, creează astfel cadrul pentru dezvoltarea județului Brașov într-o direcție durabilă.

Vă mulţumesc!

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare