03.08.2018 Maternitatea beneficiază de un proiect european de eficientizare energetică

Proiectul „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie  «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov”, cod SMIS 110264, a fost lansat în cadrul unei conferințe de presă susținute de Adrian-Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, și Mihai Pascu, managerul proiectului. Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, proiectul este implementat de către parteneriatul dintre UAT Județul Brașov – în calitate de lider de parteneriat, și Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov. La finele implementării proiectului, corpul nou al Maternității va fi primul spaţiu medical din judeţ cu rampă de acces rulantă şi alimentat în parte cu energie verde.
Valoarea totală a proiectului este de 26.552.919,96 lei din care 15.486.938,18 lei reprezintă fonduri nerambursabile acordate din Fondul European de Dezvoltare Regională. Perioada de implementare a proiectului este de 43 de luni, respectiv între 8 iulie 2016 și 31 ianuarie 2020. Contractul de finanțare a fost semnat în 20 martie 2018 de către reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ai Organismului Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și ai UAT Județul Brașov. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice în clădirea publică a Spitalului Clinic de Obsterică-Ginecologie «Dr.I.A.Sbârcea» Brașov, corpul C1- S+P+7+M și corpul C2-D+P+2E.
Obiective specifice ale proiectului sunt:
1. Implementarea de măsuri de creștere a eficienței energetice în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov.
Pentru a crește eficiența energetică în cele două corpuri C1 - S+P+7E+M și C2 - D+P+2E vor fi realizate:
A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; izolarea termică a fațadei – parte vitrată, izolare termică a fațadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei.
B. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde de consum; înlocuirea/ dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare; repararea/ înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire; montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apa rece, precum și a contoarelor de energie termică.
C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice pentru consum propriu; vor fi montate panouri solare cu tuburi vidate, pe acoperișul clădirii, precum și 6 pompe de căldura apă-aer.
D. Lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/ sau ventilare mecanică, pentru asigurarea calității aerului interior; repararea/ înlocuirea/ montarea sistemelor de climatizare, condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer” și a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă”.
E. Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri; reabilitarea/ modernizarea instalației de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente.
F. Lucrări de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea obiectivelor proiectului.
2. Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentelor:
• Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/ sau afectează funcționalitatea clădirii;
• Repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;
• Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/ terasa clădirii, precum și montarea/ remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
• Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
• Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
• Crearea de facilități, respectiv adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dezabilități (rampe de acces);
• Lucrări de recompartimentare interioară;
• Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU;
• Reabilitarea și modernizarea instalației electrice, precum și înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare